Quy Trình Bao Thanh Toán ?

nhomthatnice

Thành viên
Cho em hỏi :
Em đang làm tiểu Luân môn nghiệp vụ NHTM
Đề tài : Trình bày quy trình Bao Thanh Toán ( Liên hệ với một ngân hàng cụ thể )
Vậy cho em hỏi anh chị nào làm hoặc biết về bên mảng này không ạ !
Có thể chỉ em cụ thể về quy trình không ạ
Xin trân thành cảm ơn !
 
Quy Trình Bao Thanh Toán
Bước 1 : Thẩm định hồ sơ và kí Hợp đồng bao thanh toán
Trong bước này các công việc cần tiến hành như sau
Người bán kí Hợp đồng thương mại với người mua
Người bán làm thủ tục xin tài trợ bao thanh toán
Đơn tài trợ bao thanh toán làm theo mẫu và gửi cho Ngân hàng thương mại hoặc công ty Tài Chính mà mình tin cậy có uy tín
Các tài liệu liên quan có thuyết minh liên quan như :
Hợp đồng thương mại
Tên ,địa chỉ các bên liên quan
Thẩm định tài trợ :Sau khi nhận được hồ sơ của khách hàng ,Ngân hàng thương mại hoặc Công ty Tài chính tiến hành thẩm định theo nội dung sau.
Thẩm định người mua (Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh,tình hình tài chính,uy tín trong quan hệ giao dịch….)
Thẩm định tình hình người bán (Tính khả thi,Tính ổn định…)
Khi Hợp đồng bao thanh toán sau khi đã được thẩm định an toàn các doanh nghiệp nói trên hai bên kí Hợp đồng bao thanh toán.Trong đó bên bao thanh toán là Ngân hàng thương mại hoặc công ty Tài chính (bên tài trợ ) bên bán (bên được tài trợ)
Bước 2 : Người bán thực hiện hợp đồng thương mại
Người bán tiến hành giử hang đi cho người mua thei các điều kiện và điều khoản của hợp đồng giao dịch đã kí kết với người mua.
Bước 3 : Người bán nộp bộ chứng từ xin tài trợ bao thanh toán
Người bán lập chứng từ hóa đơn và nộp trực tiếp cho đơn vị bao thanh toán.
Kèm theo những văn bản chuyển nhượng khoản nợ (chuyển nhượng quyền hưởng lợi ) cho đơn vị bao thanh toán.
Chỉ những khoản nợ có thời hạn không quá sáu tháng mới được bao thanh toán.
Bước 4: Đơn vị bao thanh toán thẩm định và thực hiện tài trợ.
Nhận được bộ chứng từ và văn bản chuyển nhượng nợ của người bán đơn vị bao thanh toán cần thẩm định lại tính trung thực chính xác của bộ chứng từ do người bán nộp vào ,thẩm định người mua và có ý kiến phản hồi của người mua về hang hóa dịch vụ mà người bán đã cung ứng.
Sau khi đã khẳng định hoàn toàn đầy đủ ,hợp lệ, hợp pháp đơn vụi bao thanh toán thực hiện việc thanh toán ngay cho người bán ,bằng việc ghi Có vào tài khoản tiền gửi của bên bán ,đồng thời gửi bộ chứng từ cho bên mua.
Số tiền đơn vib bao thanh toán hoàn trả ngay chi người bán là số tiền ứng trước,từ 50% đến 80% giá trị bộ chứng từ.
Bước 5 : Hoàn tất quy trình bao thanh toán
Khi chứng từ đến hạn bao thanh toán :
Đơn vị bao thanh toán gửi yêu cầu thanh toán cho người mua (thông qua ngân hang của người mua).
Bên mua thanh toán toàn bộ số tiền theo bộ chứng từ cho đơn vị bao thanh toán.
Đơn vị bao thanh toán xác định số tiền phải thanh toán cho bên thanh toán để hoàn tất quy trình bao thanh toán.
Trong bước này, đơn vị bao thanh toán tính toán các chỉ tiêu sau đây :
Số tiền phải thanh toán cho bên bán :
Số tiền này được xác định theo công thức sau


thanh toán cho
Số tiền phải =
người bán
█(Số tiền theo bộ chứng từ @(Trị giá bộ chứng từ))/(1+█(Phí bao thanh toán X Thời hạn Bao thanh toán@ @ )/(30 X 100))

www.agribank.com.vn/layout/Pages/DownloadFile.aspx?fileId=83
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,092
Tổng số thành viên
352,227
Thành viên mới nhất
vegasgg
Back
Bên trên