HOT (QUAN TRỌNG) Hệ thống toàn bộ kiến thức Ôn tập thi tuyển Vietcombank 2019

21884


Dear Team,

Tranh thủ buổi sáng thư thả, trong tiết trời mùa..Hè mát rượi, Admin sẽ chia sẻ đến các Thành viên về các Nội dung trọng tâm cần ôn tập trong việc thi tuyển Vietcombank.

Bài viết này sẽ giành cho việc thi tuyển 3 vị trí cơ bản:
 • Cán bộ Khách hàng (QHKH)
 • Cán bộ Kế toán giao dịch (GDV)
 • Cán bộ Ngân quỹ
Như các bạn đã biết, cơ cấu đề thi của Vietcombank từ năm 2017 - nay áp dụng theo hình thức như sau:
 • Nghiệp vụ: 50 câu/45p
 • Tiếng Anh: 50 câu/45p: Riêng đối với vị trí Ngân quỹ, nội dung Tiếng Anh được bỏ
Admin sẽ bóc tách và phân tích theo từng chủ điểm, cụ thể như sau:
-----------------------------
PHẦN 1: NGHIỆP VỤ
1. Nghiệp vụ Quan hệ Khách hàng
Trong nội dung thi tuyển Nghiệp vụ, bố cục đề thi như sau:
 • 30 câu về Nghiệp vụ Tín dụng
 • 10 câu về Nghiệp vụ Kế toán Ngân hàng
 • 10 câu về Kiến thức chung (Vĩ mô, Vi mô): Sẽ chia sẻ ở phía dưới
1.1. Nghiệp vụ Tín dụng
Trong 30 câu hỏi về Nghiệp vụ Tín dụng, Vietcombank sẽ đảo đi đảo lại ở 10 phần kiến thức sau (Nghe mà hoảng, nhưng nó là sự thực, đề thi Vietcombank vốn nổi tiếng về độ bao phủ mà)
 1. Nghiệp vụ Tín dụng: Căn cứ theo Luật các TCTD số 47/2010 & Sửa đổi Luật TCTD năm 2018. Các kiến thức dàn trải căn cứ theo: 1/ Luật TCTD; 2/ Đặc điểm các Phương thức cấp tín dụng như Bao thanh toán, Chiết khấu, Cho thuê Tài chính. Phân tích các điểm mới của Luật sửa đổi Luật TCTD tại: Những nội dung cơ bản của Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) 2017
 2. Nghiệp vụ Cho vay: Căn cứ theo Thông tư 39/2016 về hoạt động Cho vay. Kiến thức đa dạng gồm Loại hình cho vay, Phương thức cho vay, Nhu cầu không được cho vay.. Tham khảo về các Điểm mới của Thông tư 39 tại: Những thay đổi cơ bản của cơ chế cho vay mới theo Thông tư 39
 3. Nghiệp vụ về Phân loại Nợ & Trích lập dự phòng rủi ro: Căn cứ theo Thông tư 02/2013 về Phân loại nợ và trích lập DPRR. Kiến thức trọng tâm gồm: 1/Nhóm nợ; 2/Tỷ lệ dự phòng rủi ro; 3/ Tỷ lệ khấu trừ Tài sản bảo đảm; 4/ Trường hợp nhảy nhóm nợ/hạ nhóm nợ. Phân tích các điểm Quan trọng tại: Thông tư 02/2013/TT-NHNN: Điểm mới và những vấn đề đặt ra
 4. Nghiệp vụ về Biện pháp bảo đảm: Căn cứ theo Nghị định 102/2017 về Đăng ký BIện pháp bảo đảm. Kiến thức trọng tâm gồm: 1/ Các giao dịch cần đăng ký biện pháp bảo đảm; 2/ Hiệu lực biện pháp bảo đảm.. Phân tích các điểm nổi bật của NĐ 102: HOT - [HOT] Những điểm mới QUAN TRỌNG trong Nghị định 102/2017/NĐ-CP - HL NGÀY 15.10.2017
 5. Thông tư 36/2014 về Giới hạn tỷ lệ an toàn trong hoạt động TCTD: Nội dung Quan trọng, ƯA THÍCH của Vietcombank. Cùng phân tích 9 điểm mới của Thông tư 36 tại: NHNN nói về '9 điểm mới' của Thông tư 36
 6. Nghiệp vụ về Bảo lãnh: Căn cứ theo Thông tư 07/2015 về Bảo lãnh Ngân hàng. Kiến thức gồm: 1/ Quy trình phát hành bảo lãnh; 2/ Phân loại bảo lãnh; 3/ Bảo lãnh gián tiếp.. Bạn nên đọc bài viết sau để có được kiến thức tổng quan nhất: Những hiểu biết căn bản về BẢO LÃNH
 7. Nghiệp vụ về Thanh toán Quốc tế: Số lượng câu hỏi ít, khoảng 1-2 câu về L/C. Kiến thức gồm: 1/ Phân loại L/C; 2/ Quy trình phát hành L/C; 3/ Ưu nhược điểm L/C. Tham khảo các Tài liệu về TTQT tại: Tài liệu Nghiệp vụ Thanh toán Quốc tế
 8. Nghiệp vụ về Luật Doanh nghiệp & các VB Pháp luật bổ sung: Tập trung chủ yếu vào 2 văn bản Luật Doanh nghiệp 2015 & Luật Dân sự 2015. Bên cạnh đó, từ năm 2017, Vietcombank cũng đã lược giảm khá nhiều các VB pháp luật bên ngoài, tuy nhiên, ứng viên nên chú ý các nội dung như "Tài sản hình thành trong tương lai; Luật đầu tư.." Phân tích điểm mới của Luật DN tại: Một số điểm mới của Luật doanh nghiệp năm 2014
 9. Nghiệp vụ về Thẩm định Tài chính Doanh nghiệp: Tài chính Doanh nghiệp được coi là khẩu vị ƯA THÍCH trong các câu hỏi của Vietcombank. Theo đó, các Nội dung trọng tâm sẽ xoay quanh các nội dung như "Khoản phải thu nằm trong Tài sản ngắn hạn hay Nợ ngắn hạn; Giảm trừ HTK thuộc khoản mục nào...?" Bên cạnh đó, Ứng viên cũng nên quan tâm đến các vấn đề như : VLĐ ròng, Nhu cầu bổ sung VLĐ, các chỉ số Tài chính cơ bản, ý nghĩa chỉ số. Tham khảo các nội dung về Tài chính Doanh nghiệp tại: HOT - (Tài liệu nội bộ) Phân tích Tài chính Doanh nghiệp (RẤT HAY)
 10. Nghiệp vụ về Tài trợ Dự án: Các nội dung liên quan trực tiếp đến ý nghĩa của NPV, IRR. Để bổ sung kiến thức, bạn có thể sử dụng Tài liệu mà UB biên soạn trong file đính kèm.

CHÚ Ý: UB xin thêm các tài liệu tham khảo ĐẶC BIỆT HỮU ÍCH trong quá trình ôn luyện, bao gồm:
1.2. Nghiệp vụ Kế toán Ngân hàng (thuộc đề thi QHKH)
Khác với đề thi của Cán bộ Kế toán, các nội dung về Kế toán Ngân hàng thuộc đề thi QHKH tập trung đặc biệt ở Thông tư 200/2014 Hướng dẫn về Chế độ Kế toán.

Tài liệu được đính kèm phía dưới.

2. Nghiệp vụ Cán bộ Kế toán giao dịch/Ngân quỹ
Trong nội dung thi tuyển Nghiệp vụ, bố cục đề thi như sau:
 • 30 câu về Nghiệp vụ Kế toán Ngân hàng
 • 10 câu về Nghiệp vụ Tín dụng
 • 10 câu về Kiến thức chung (Vĩ mô, Vi mô)
CHÚ Ý: Đề thi của Kế toán giao dịch và Ngân quỹ thi cùng nhau.

2.1. Nghiệp vụ Kế toán Ngân hàng
Các phần Kiến thức trọng tâm bao gồm:
 1. Hệ thống Chứng từ Kế toán
 2. Báo cáo Tài chính
 3. Tài sản cố định
 4. Huy động vốn
 5. Thanh toán, Chuyển tiền
 6. Ngoại tệ, ngoại hối
 7. Hạch toán Kế toán
 8. Ngân quỹ
 9. Tài chính Doanh nghiệp
TỔNG HỢP REVIEW THI TUYỂN
+) Khoản phải thu kinh doanh bất động sản có độ rủi ro bn % theo tt 36/2014/TT-NHNN
+) Hệ số an toàn vốn tối thiểu theo TT 36/2014 là bn?
+) Hệ số LDR là gì?
+) Nghiệp vụ phát sinh trước thời điểm “cut off time’’ của KBNN và chi nhánh NHTM thì KBNN hạch toán phát sinh thu NSNN: trong ngày/ cuối ngày/ ngày giao dịch kế tiếp/ ngày hôm sau
+) hệ thống tài khoản cấp III được chia thành mấy loại
+) dịch vụ ngân hàng điện tử của VCB nào không áp dụng cho KH là tổ chức?
+) Chi phí tín dụng bao gồm những chi phí nào?
+) Tỷ lệ trích lập quỹ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính
+) Quyền sử dụng đất được ghi nhận là TSCĐ vô hình khi nào? (Quyền SD đất được nhà nước giao sử dụng không thu tiền, Quyền sử dụng đc nhà nước giao sử dụng có thu tiền…, quyền sử dụng đất thuê trả tiền hằng năm)
+) DN phải nộp báo cáo tài chính chậm nhất sau bao nhiêu ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính
+) Kê khai thuế GTGT theo quý áp dụng với đối tượng nào?
+) DN phải công bố thông tin bất thường trong vòng 24h sau khi có sự kiện nào sau đây xảy ra? Tổng tài sản giảm 10%/ vốn điều lệ giảm 5%...
+) khi góp vốn đầu tư vào công ty con bằng ngoại tệ, doanh nghiệp … đánh giá lại tỷ giá ngoại tệ để điều chỉnh khoản đầu tư? (đáp án là định kỳ/được phép/ không được phép)
+) Hoạt động nào không làm thay đổi khoản mục quỹ đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ
+) 1 câu liên quan đến người cư trú và người không cư trú khi mang ngoại tệ ra nước ngoài
+) Một số câu liên quan đến tỷ giá ngoại tệ, trường phái trọng tiền, lạm phát và thất nghiệp,…
+ Hàng chi khuyến mại có chịu thuế VAT k.? Khi thay đổi phuơng pháp hạch toán trong báo cáo tài chính so với năm truóc phải làm gì?
+ có hỏi P/E, tỷ lệ lạm phát, vốn chủ sở hữu, thẻ connect 24, đường cong Phillips, nếu khách hàng đóng thuế phát hiện lỗi sai thì đến đâu để sửa, mua bán ngoại tệ lấy giá vào thời điểm nào, sản phẩm của VCB, có câu phím tắt trong excel nữa, EPS là gì, NIMM, thuế, tiền gửi có kỳ hạn, mua bán ngoại tệ, chi phí cơ hội của sinh viên
+ phân loại nợ, eps, trích dự phòng
- thời hạn thực hiện các nghiệp vụ chuyển tiền
- thâm hụt ngân sách., giao dịch thu nsnn trước cut off time hạch toán khi nào
- vốn cấp 1, cấp 2, phân loại nợ
- đề ra có câu Car ? P/e là gì, hỏi về thuế
- Bảng cân đối kế toán chừng 4-5 câu, hỏi về các thông tư khá nhiều, có mấy loại nợ cấp 2 hay 3 gì đó, phương pháp hạch toán, ghi sai trong bảng CDKT sửa như thế nào một số câu nghiệp vụ... như nếu khách hàng đóng thuế phát hiện lỗi sai từ khách hàng thì đến đâu để sửa??? chuyển tiền nhầm xử lý như thế nào? mua bán ngoại tệ lấy giá vào thời điểm nào trong ngày?
- 10 câu nghiệp vụ hỏi về tài sản nợ có, chia cổ tức, chứng từ kế toán, PP tính giá xuất kho,...
- Hỏi cả về hệ thống chứng từ kế toán của doanh nghiệp ( câu UNC cần có những chữ ký nào)”

CHÚ Ý: Bạn cần tham khảo các Tài liệu cơ bản như sau:
2.2. Nghiệp vụ Tín dụng
Với các câu hỏi về Tín dụng trong đề thi của Cán bộ Kế toán, bạn cần tập trung vào các nội dung sau:
 • Luật các TCTD số 47/2010 và Sửa đổi Luật các TCTD
 • Thông tư 02/2013 về Phân loại Nợ và Trích lập Dự phòng
Bạn có thể tham khảo các Nội dung phía trên, thuộc phần Nghiệp vụ thi tuyển vị trí Cán bộ Quan hệ Khách hàng.

CHÚ Ý: Tham khảo về Tài liệu Nghiệp vụ sử dụng cho cả QHKH và GDV: HOT - (Nghiệp vụ) Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Nghiệp vụ kèm đáp án phục vụ luyện thi Vietcombank 2017

-----------------------------
PHẦN 2: KIẾN THỨC CHUNG
Nội dung về Kiến thức chung sẽ xuất hiện trong Đề thi của cả 3 vị trí trên.

Đề thi sẽ bố cục 80% nội dung là Kiến thức Vĩ mô, còn lại là Kiến thức Vi mô

Các nội dung Ôn tập về Kiến thức chung gồm:

 • Cách tính Sản lượng Quốc gia
 • Tổng cung, Tổng cầu
 • Chính sách Tài khóa và Chính sách Ngoại thương
 • Chính sách tiền tệ
 • Mô hình IS-LM
 • Lạm phát & Thất nghiệp
CHÚ Ý: UB biên soạn các Tài liệu bổ trợ như sau:
-----------------------------
PHẦN 3: TIẾNG ANH

Vietcombank vốn dĩ nổi tiếng với đề thi Tiếng Anh khó nhằn.

Dựa trên sự chia sẻ các thành viên, ub note lại các nội dung trọng tâm cần học như sau:
1. Câu điều kiện loại 2,3
2. HTHT, HTHT tiếp diễn
3. Câu tường thuật: It is said/thought that ....
4. Althought, Despite, in spite of ....
5. Because, because of, due to .....
6. will, be going to và httd
7. Trạng từ (khá nhiều)
8. 5-7 câu cụm động từ
9. 3-5 câu từ mới (điều từ theo nghĩa của câu)
10. Sắp xếp từ thành câu 2-4 câu
11. Chia động từ thì chủ yếu là các thì: quá khứ, hiện tại hoàn thành và quá khứ hoàn thành.

Lưu ý:
- Không có quá nhiều từ vựng chuyên ngành
- Đề tiếng anh có 5-6 câu loại if gì đó, tìm chỗ sai trong câu chủ yếu là ngữ pháp, một số từ đồng nghĩa, từ nối, lược mệnh đề quan hệ, không thấy liên quan đến chuyên ngành.

CHÚ Ý: UB biên soạn các Tài liệu bổ trợ như sau:


Đọc hết các Tài liệu trên cũng là Khá đầy đủ rồi nhé các bạn :)

Anh em học chăm chỉ & feedback lại về kết quả thi cử, xem có trúng không nha :)

Thân ái.

P/s: Viết xong là hết buổi sáng luôn :(

Admin
Hà Nội ngày 27/07/2018​
-------------------------
Để chuẩn bị cho các kế hoạch tuyển dụng, UB Academy chính thức triển khai chương trình Vietcombank Peaking - Vượt đỉnh Vietcombank 2019 (Cập nhật Đề thi thực tế của các Khu vực thi tuyển đến tháng 05/2019 - Đợt thi tuyển gần nhất)

Điểm nổi bật của chương trình:

 • Giải đề thi chi tiết từ năm 2017 - năm 2019 (Cập nhật đề thi Tháng 05/2019)
 • Năm được định hướng ra đề và ĂN CHẮC điểm những nội dung quan trọng
 • Hệ thống lại toàn bộ kiến thức từ cơ bản nhất đến Nâng cao
 • Nội dung học tập trọng tâm, không dàn trải, lan man, tốn thời gian học tập
Chi tiết chương trình tại: https://ub.edu.vn/courses/vietcombank-peaking-vuot-dinh-vietcombank

Thành viên quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 097.5151.777.

22116
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,067
Số bình luận
527,546
Tổng số thành viên
349,532
Thành viên mới nhất
aiyouxi1681
Back
Bên trên