Phỏng vấn MB vị trí KHCN sáng 4/4/2017

huatinh30_3

Thành viên
mb đang thay đổi cơ chế lương, lương tháng có 4tr ăn theo giải ngân, :)) vào mà chết đói
 

Featured resources

Featured resources

Top