Phỏng vấn MB vị trí KHCN sáng 4/4/2017

huatinh30_3

Thành viên
6/9/12
23
4
0
29
mb đang thay đổi cơ chế lương, lương tháng có 4tr ăn theo giải ngân, :)) vào mà chết đói