Phân tích về hoạt động của ngân hàng

Coihvtc

Thành viên
Em đang bài tập về phân tích hoạt động cùa ngân hàng nhưng chưa rõ cách phân tích. Anh chị nào hiểu rõ cách phân tích về :
_ Tình hình hoạt động tiền gửi
_Tình hình cho vay
_Lợi nhuận
( Các chỉ tiêu phân tích)
Giải đáp giúp em với :p
 
Bạn có thể phân tích theo một vài chỉ tiêu sau :
*Hoạt động nguồn vốn : theo cơ cấu loại tiền, theo thành phần, theo kỳ hạn, tỷ trọng nguồn vốn TDH
*Hoạt động cho vay : theo cơ cấu loại tiền, theo thời hạn, tỷ lệ cho vay TDH, tỷ lệ cho vay không có TSBĐ, Nợ nhóm 2, nợ xấu, thu hồi nợ XLRR.
*Hoạt động khác : Thu dịch vụ, cơ cấu thu nhập, cơ cấu chi phí, lợi nhuận(tăng trưởng tuyệt đối, tăng trưởng tương đối)
Thựa ra quan trọng là bạn đã có những dữ liệu nào và yêu cầu báo cáo là gì? Tuy theo góc độ mà mình có những cách báo cóa khác nhau nhé. (*)
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,066
Số bình luận
527,545
Tổng số thành viên
349,491
Thành viên mới nhất
schaefchenmerch
Back
Bên trên