Phân tích Báo cáo tài chính

jordansatthu

Verified Banker
Các bạn có kinh nghiệm đi làm cho mình hỏi xíu!khi ta phân tích BCTC DN thì tầm quan trọng của việc Mất cân đối tài chính là gì ạ?Mình mới đi làm nên còn thiếu kinh nghiệm,mog các cao nhân chỉ giáo!:)
 
Ví dụ như việc dùng quá nhiều vốn Ngắn hạn tài trợ cho TS cố định, điều nãy dẫn đến mất cân đối giữa các kì hạn Nợ-Tào sản, dẫn đến mất thanh khoản (cũng như NH cả thôi)=> tiếp theo bạn tự diễn gải nhé.
P/s: 1 vd cho bạn hiểu về mất cân đối BCTC DN.
 
Theo cá nhân mình, phân tích BCTC cần tập trung vào một số khoản mục chủ yếu, như là:
1/ Phân tích các khoản phải thu
2/ Phân tích hàng tồn kho
3/ Phân tích tài sản cố định và đầu tư dài hạn
4/ Phân tích nợ phải trả
5/ Phân tích vốn CSH
6/ Phân tích cân đối tài chính doanh nghiệp (VCSH + nợ dài hạn – TSCĐ ≥0: Không mất cân đối tài chính , VCSH + nợ dài hạn – TSCĐ < 0: Mất cân đối tài chính)
7/ Phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận
:-" các bạn bổ sung thêm nhé:-??
 
theo quan điểm của mình việc phân tích báo cáo tài chính trước hết bạn nên xác định mục đích của mình khi phân tích BCTC. Ví dụ: bạn là nhà đầu tư thì tập trung phân tích chỉ tiêu nào, là kế toán của công ty thì tập trung phân tích chỉ tiêu nào, bạn là người cho vay thì nên chú ý vào khoản mục nào...như vậy sẽ tốt hơn là phân tích dàn trải,khó tập trung vào phần trọng yếu. Sau đó, bạn xác định ngành nghề kinh doanh để xem cơ cấu vốn, nguồn vốn của công ty đã hợp lý hay chưa? có những khoản mục nào chưa hơp lý?...Tiếp đến là sẽ lựa chọn các phần trọng yếu để phân tích, các phần không quan trọng có thể sơ lướt qua. Tuy nhiên, một bản phân tích BCTC tốt phải trả lời được một số câu hỏi như:
1. Tình hình tài chính doanh nghiệp tốt hay xấu?
2. Cơ cấu vốn và nguồn vốn hợp lý hay chưa?
3. Khả năng sử dụng, quản lý vốn của doanh nghiệp hiệu quả ko?
4. Khả năng thanh toán của doanh nghiệp tốt hay xấu?
5. Khả năng tự tài trợ của doanh nghiệp đến đâu?
6. Khả năng quản lý chi phí của doanh nghiệp tốt hay ko?
7. Khả năng tạo lợi nhuận của doanh nghiệp?
8. Khả năng quản lý dòng tiền của doanh nghiệp tốt hay ko?
 
Ở đây chúng ta đang bàn đến phân tích BCTC dưới con mắt 1 nhân viên Tín Dụng, và chúng ta tập trung vào tính Cân Đối Tài Chính.nói đơn giản nếu DN bị mất cân đối Tài chính thì ta có nên cho vay k?nếu có thì biên pháp nào để phòng ngừa rủi ro?
 
theo quan điểm của mình việc phân tích báo cáo tài chính trước hết bạn nên xác định mục đích của mình khi phân tích BCTC. Ví dụ: bạn là nhà đầu tư thì tập trung phân tích chỉ tiêu nào, là kế toán của công ty thì tập trung phân tích chỉ tiêu nào, bạn là người cho vay thì nên chú ý vào khoản mục nào...như vậy sẽ tốt hơn là phân tích dàn trải,khó tập trung vào phần trọng yếu. Sau đó, bạn xác định ngành nghề kinh doanh để xem cơ cấu vốn, nguồn vốn của công ty đã hợp lý hay chưa? có những khoản mục nào chưa hơp lý?...Tiếp đến là sẽ lựa chọn các phần trọng yếu để phân tích, các phần không quan trọng có thể sơ lướt qua. Tuy nhiên, một bản phân tích BCTC tốt phải trả lời được một số câu hỏi như:
1. Tình hình tài chính doanh nghiệp tốt hay xấu?
2. Cơ cấu vốn và nguồn vốn hợp lý hay chưa?
3. Khả năng sử dụng, quản lý vốn của doanh nghiệp hiệu quả ko?
4. Khả năng thanh toán của doanh nghiệp tốt hay xấu?
5. Khả năng tự tài trợ của doanh nghiệp đến đâu?
6. Khả năng quản lý chi phí của doanh nghiệp tốt hay ko?
7. Khả năng tạo lợi nhuận của doanh nghiệp?
8. Khả năng quản lý dòng tiền của doanh nghiệp tốt hay ko?
dài và hay nhưng...........
Lạc đề kìa. 19
 
Mất cân đối tài chính không phải lúc nào cũng là xấu, đôi khi các doanh nghiệp còn được khuyến khích mất cân đối (các doanh nghiệp sản xuất) để phát triển. Quan trọng là doanh nghiệp có thể hoạt động bình thường hay không, mất cân đối tài chính đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải chiếm dụng nguồn vốn từ bên thứ ba để bổ sung lượng vốn thiếu hụt tuy nhiên không có gì đảm bảo việc chiếm dụng vốn này sẽ kéo dài được mãi, một khi không chiếm dụng được vốn nữa thì doanh nghiệp sẽ bị rơi vào tình trạng mất thanh khoản. Có một số nguồn vốn chiếm dụng tương đối bền vững như: nợ lương công nhân, nợ ngân sách
 
Như vậy nếu cho DN đang mất cân đối tài chính vay,DN sẽ dùng món vay đầu tư vào Tài sản (ví du vào TS dài hạn thay vì phải dùng nguồn vốn dài hạn), nguồn vốn vay không được bổ sung vào vốn lưu động SXKD tạo ra lợi nhuận-> Mon vay co rủi ro cao..???
 
Như vậy nếu cho DN đang mất cân đối tài chính vay,DN sẽ dùng món vay đầu tư vào Tài sản (ví du vào TS dài hạn thay vì phải dùng nguồn vốn dài hạn), nguồn vốn vay không được bổ sung vào vốn lưu động SXKD tạo ra lợi nhuận-> Mon vay co rủi ro cao..???
cho vay những doanh nghiệp như vậy cần theo dõi sát tình hình sử dụng vốn, hạn chế giải ngân tiền mặt thì có thể tránh tình trạng doanh nghiệp sử dụng vốn vay ngắn hạn đầu tư cho tài sản cố định.
 
bạn đọc kĩ câu trả lời của mình sẽ tìm ra được câu trả lời cho mất cân đối tài chính nhé!
Thân!
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,092
Tổng số thành viên
352,244
Thành viên mới nhất
ee88viptop1
Back
Bên trên