Phân biệt cho vay theo HMTD và cho vay luân chuyển?

  • Bắt đầu Bắt đầu hainhat
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
theo quy chế 1627/NHNN năm 2001 hướng dẫn thì không có hạn mức luân chuyển bạn ạ! chỉ có Phương thức cho vay từng lần, phương thức HMTD, HMTD một số ngân hàng khác gọi là HMTD luân chuyển hoặc xoay vòng.....
Nếu cho vay HMTD thì KH được rút tiền vay/trả nợ vay nhiều lần; còn HM từng lần có thể rút tiền vay nhiều lần nhưng trả nợ vay xong phải làm phương án vay lại.Bạn tham khảo trong 1627
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,174
Thành viên mới nhất
widerworld
Back
Bên trên