PGBank PGBank tuyển dụng toàn hệ thống tháng 10/2012

cocghe266

Administrator


Chi tiết:

[TABLE="width: 100%, align: center"]
[TR="bgcolor: #2852A1"]
[TD="align: center"]STT[/TD]
[TD="align: center"]Vị trí tuyển dụng (click vào tên vị trí để xem chi tiết)[/TD]
[TD="align: center"]Địa điểm[/TD]
[TD="align: center"]Hết hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Chi nhánh Vũng Tàu - Trưởng phòng Quản lý tín dụng[/TD]
[TD]Vũng Tàu[/TD]
[TD]31/10/2012[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #C6D6F5"]
[TD]2[/TD]
[TD]Chi nhánh Long An - Kiểm soát viên Giao dịch kho quỹ[/TD]
[TD]Long An[/TD]
[TD]31/10/2012[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3[/TD]
[TD]Hội sở Hà Nội - Trưởng phòng Giám sát tín dụng và Thu hồi nợ - Khối Quản lý rủi ro[/TD]
[TD]Hà Nội[/TD]
[TD]31/10/2012[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #C6D6F5"]
[TD]4[/TD]
[TD]Chi nhánh Hải Phòng - Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp[/TD]
[TD]Hải Phòng[/TD]
[TD]31/10/2012[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]5[/TD]
[TD]Chi nhánh Quảng Ninh - Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp[/TD]
[TD]Quảng Ninh[/TD]
[TD]15/10/2012[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #C6D6F5"]
[TD]6[/TD]
[TD]Chuyên viên Hành chính - Làm việc tại TP. Hồ Chí Minh[/TD]
[TD]TP HCM[/TD]
[TD]31/10/2012[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]7[/TD]
[TD]Chi nhánh An Giang - Trưởng phòng Dịch vụ ngân hàng bán lẻ[/TD]
[TD]An Giang[/TD]
[TD]31/10/2012[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #C6D6F5"]
[TD]8[/TD]
[TD]Phó phòng Hợp tác bán lẻ - Làm việc tại TP Hồ Chí Minh[/TD]
[TD]TP HCM[/TD]
[TD]31/10/2012[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]9[/TD]
[TD]Chi nhánh Khánh Hòa - Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp[/TD]
[TD]Khánh Hòa[/TD]
[TD]31/10/2012[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #C6D6F5"]
[TD]10[/TD]
[TD]Hội sở Hà Nội - Chuyên viên Phát triển sản phẩm tín dụng - Khối Dịch vụ ngân hàng bán lẻ[/TD]
[TD]Hà Nội[/TD]
[TD]31/10/2012[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]11[/TD]
[TD]Hội sở Hà Nội - Trưởng phòng Quản lý rủi ro tín dụng - Khối Quản lý rủi ro[/TD]
[TD]Hà Nội[/TD]
[TD]31/10/2012[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #C6D6F5"]
[TD]12[/TD]
[TD]Chuyên viên Định chế tài chính nước ngoài - Khối Đầu tư[/TD]
[TD]Hà Nội[/TD]
[TD]31/10/2012[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]13[/TD]
[TD]Trưởng nhóm Quản lý rủi ro định chế tài chính - Khối Đầu tư[/TD]
[TD]Hà Nội[/TD]
[TD]31/10/2012[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #C6D6F5"]
[TD]14[/TD]
[TD]Chi nhánh Sài Gòn - Nhân viên Tư vấn tài chính cá nhân[/TD]
[TD]TP HCM[/TD]
[TD]31/10/2012[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]15[/TD]
[TD]Chi nhánh Quảng Ninh - Trưởng phòng Dịch vụ ngân hàng bán lẻ[/TD]
[TD]Quảng Ninh[/TD]
[TD]31/10/2012[/TD]
[/TR]
[/TABLE]


[TABLE="width: 100%, align: center"]
[TR="bgcolor: #2852A1"]
[TD="align: center"]STT[/TD]
[TD="align: center"]Vị trí tuyển dụng (click vào tên vị trí để xem chi tiết)[/TD]
[TD="align: center"]Địa điểm[/TD]
[TD="align: center"]Hết hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Chi nhánh Hải Dương - Chuyên viên Tài chính kế toán[/TD]
[TD]Hải Dương[/TD]
[TD]31/10/2012[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #C6D6F5"]
[TD]2[/TD]
[TD]Chi nhánh Hải Dương - Trưởng phòng giao dịch[/TD]
[TD]Hải Dương[/TD]
[TD]31/10/2012[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3[/TD]
[TD]Chi nhánh Hải Dương - Kiểm soát viên phòng giao dịch[/TD]
[TD]Hải Dương[/TD]
[TD]31/10/2012[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #C6D6F5"]
[TD]4[/TD]
[TD]Chi nhánh Đồng Nai- Trưởng phòng Quan hệ khách hàng doanh nghiệp[/TD]
[TD]Đồng Nai[/TD]
[TD]31/10/2012[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]5[/TD]
[TD]Chuyên viên khách hàng ưu tiên- Làm việc tại Hồ Chí Minh[/TD]
[TD]TP HCM[/TD]
[TD]31/10/2012[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #C6D6F5"]
[TD]6[/TD]
[TD]Hội sở Hà Nội - Chuyên viên Phát triển sản phẩm thẻ - Khối DVNHBL[/TD]
[TD]Hà Nội[/TD]
[TD]31/10/2012[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]7[/TD]
[TD]Hội sở Hà Nội- Chuyên viên Tài trợ thương mại và tiếp thị nguồn vốn- Khối Khách hàng doanh nghiệp[/TD]
[TD]Hà Nội[/TD]
[TD]31/10/2012[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #C6D6F5"]
[TD]8[/TD]
[TD]Hội sở Hà Nội- Chuyên viên phát triển sản phẩm huy động và tài trợ thương mại- Khối Khách hàng doanh nghiệp[/TD]
[TD]Hà Nội[/TD]
[TD]31/10/2012[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]9[/TD]
[TD]Chi nhánh Hải Phòng - Nhân viên tư vấn tài chính cá nhân[/TD]
[TD]Hải Phòng[/TD]
[TD]31/10/2012[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #C6D6F5"]
[TD]10[/TD]
[TD]Chi nhánh Quảng Ninh - Nhân viên tư vấn tài chính cá nhân[/TD]
[TD]Quảng Ninh[/TD]
[TD]15/10/2012[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]11[/TD]
[TD]Chi nhánh Nghệ An- Trưởng phòng kế toán giao dịch kho quỹ[/TD]
[TD]Nghệ An[/TD]
[TD]31/10/2012[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #C6D6F5"]
[TD]12[/TD]
[TD]Chi nhánh Nghệ An- Kiểm soát viên[/TD]
[TD]Nghệ An[/TD]
[TD]31/10/2012[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]13[/TD]
[TD]Chi nhánh Nghệ An - Trưởng phòng Dịch vụ ngân hàng bán lẻ[/TD]
[TD]Nghệ An[/TD]
[TD]31/10/2012[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #C6D6F5"]
[TD]14[/TD]
[TD]Chi nhánh Hải Phòng- Chuyên viên Tài chính kế toán[/TD]
[TD]Hải Phòng[/TD]
[TD]31/10/2012[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]15[/TD]
[TD]Chuyên viên Thu hồi nợ - Phòng Quản lý rủi ro miền Nam[/TD]
[TD]TP HCM[/TD]
[TD]31/10/2012[/TD]
[/TR]
[/TABLE]


[TABLE="width: 100%, align: center"]
[TR="bgcolor: #2852A1"]
[TD="align: center"]STT[/TD]
[TD="align: center"]Vị trí tuyển dụng (click vào tên vị trí để xem chi tiết)[/TD]
[TD="align: center"]Địa điểm[/TD]
[TD="align: center"]Hết hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Hội sở Hà Nội - Trưởng phòng/Phó phòng Tư vấn tài chính - Khối Đầu tư[/TD]
[TD]Hà Nội[/TD]
[TD]31/10/2012[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #C6D6F5"]
[TD]2[/TD]
[TD]Hội sở Hà Nội- Kiểm soát viên Tài trợ thương mại và Thanh toán quốc tế - Khối Tác nghiệp[/TD]
[TD]Hà Nội[/TD]
[TD]31/10/2012[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3[/TD]
[TD]Hội sở Hà Nội - Chuyên viên Quản lý rủi ro tác nghiệp - Khối Quản lý rủi ro[/TD]
[TD]Hà Nội[/TD]
[TD]31/10/2012[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #C6D6F5"]
[TD]4[/TD]
[TD]Hội sở Hà Nội - Chuyên viên/Phụ trách tư vấn tài chính doanh nghiệp - Khối Đầu tư[/TD]
[TD]Hà Nội[/TD]
[TD]31/10/2012[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

PGBank
 
Hầu hết toàn là 1 chỉ tiêu, dc 1 vị trí 3 chỉ tiêu thì ở trong HCM. Hic
 
Vị trí nào cũng đòi kinh nghiệm thế này, lấy đâu ra việc cho sinh viên mới ra trường đây :((
 
PG thấy có những vị trí tháng nào cũng tuyển, số lượng cũng thế mà đăng suốt mấy tháng liền. Nộp hồ sơ thì chả bao h dc gọi.
 
Đừng ngại nộp những vị trí đòi hỏi kinh nghiệm, đòi hỏi thì cứ đòi hỏi thôi, còn chưa có kinh nghiệm nộp vẫn được gọi đều đều, VPBank là 1 ví dụ điển hình:D
 
Có chỗ cho sinh viên chưa ra trường <sắp ra trường> ko nhỉ????? :-/:-/
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,092
Tổng số thành viên
352,227
Thành viên mới nhất
vegasgg
Back
Bên trên