PG Bank tuyển dụng nhiều vị trí tại Hội sở Hà Nội [29/2]

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

virgo lavender

Verified Banker
1. Hội sở Hà Nội- Chuyên viên Thẩm định và phê duyệt- Khối DVNHBL
[FONT=&quot]Mã công việc: KDVNHBL- TĐ&PD- CV[/FONT]
[FONT=&quot]Mô tả công việc:[/FONT]
[FONT=&quot]Tái thẩm định các khoản vay cá nhân theo phân công (bao gồm việc đi thẩm định trực tiếp – nếu cần); thực hiện trình Cấp phê duyệt cao hơn theo đúng quy định [/FONT]
[FONT=&quot]• Xem xét và phê duyệt các khoản vay trong phạm vi được ủy quyền.Chịu trách nhiệm về chất lượng các khoản vay đã phê duyệt. [/FONT]
[FONT=&quot]• Trao đổi và giải quyết các thắc mắc liên quan đến hồ sơ tín dụng từ đơn vị gửi hồ sơ trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền [/FONT]
[FONT=&quot]• Phụ trách và chịu trách nhiệm hoạt động phê duyệt theo phân công của Trưởng/phó phòng.[/FONT]
[FONT=&quot]• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng/Phó phòng[/FONT]
[FONT=&quot]Yêu cầu:[/FONT]
[FONT=&quot]• [/FONT][FONT=&quot]Tốt Nghiệp Đại học, Cao học chuyên ngành Tài chính/Ngân hàng. [/FONT]
[FONT=&quot]• Trên 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng,; [/FONT]
[FONT=&quot]• Hiểu biết sâu sắc về các sản phẩm dịch vụ tín dụng bán lẻ[/FONT]
[FONT=&quot]• Tác phong chuyên nghiệp và có trách nhiệm cao trong công việc; sẵn sàng làm việc với cường độ cao[/FONT]
[FONT=&quot]• Có kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng trình bày, đàm phán và kỹ năng lãnh đạo, điều hành[/FONT]
[FONT=&quot]• Tiếng Anh giao tiếp và chuyên môn tốt[/FONT]


2. Hội sở Hà Nội- Chuyên viên Phân tích kinh doanht- Khối DVNHBL
[FONT=&quot]Mã công việc: [FONT=&quot]KDVNHBL- PTKD- CV[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]Mô tả công việc:[/FONT]
[FONT=&quot]Thực hiện một hoặc nhiều phần việc dưới đây theo sự phân công của Trưởng phòng phân tích kinh doanh[/FONT]
[FONT=&quot]• Là đầu mối xây dựng kế hoạch kinh doanh cho Khối khách hàng cá nhân, các chi nhánh, phòng giao dịch và TT bán lẻ theo từng danh mục sản phẩm.[/FONT]
[FONT=&quot]• Định kỳ đánh giá kết quả kinh doanh của Khối, chi nhánh, TT bán lẻ, phòng giao dịch và từng cán bộ kinh doanh đối với mảng khách hàng cá nhân.[/FONT]
[FONT=&quot]• Làm đầu mối phối hợp cùng các phòng phát triển kinh doanh bán lẻ, phòng phát triển kinh doanh thẻ trong việc xây dựng các chính sách thưởng và phạt cho từng đơn vị và chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân nhằm tăng trưởng doanh số và lợi nhuận cho Ngân hàng.[/FONT]
[FONT=&quot]• Đánh giá kết quả công việc và tính toán mức thưởng cho từng chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân trong từng kỳ kế hoạch (tháng/quý/năm)[/FONT]
[FONT=&quot]• Xây dựng các chương trình thi đua cho các tập thể và cá nhân đối với mảng khách hàng cá nhân trong toàn hệ thống.[/FONT]
[FONT=&quot]• Phân tích và đánh giá hiệu quả kinh doanh cho từng dòng sản phẩm cũng như các phân khúc thị trường[/FONT]
[FONT=&quot]• Thu thập và quản lý hệ thống dữ liệu khách hàng cá nhân từ các nguồn nội bộ (phòng phát triển kinh doanh thẻ, phòng phát triển kênh phân phối, các chi nhánh và TT bán lẻ...vv) và các nguồn bên ngoài. Hỗ trợ các đơn vị trong ngân hàng trong việc khai thác dữ liệu phục vụ quản lý và kinh doanh.[/FONT]
[FONT=&quot]• Thiết kế các báo cáo và cài đặt các quy trình và hệ thống báo cáo[/FONT]
[FONT=&quot]Yêu cầu:[/FONT]
[FONT=&quot]• Tốt Nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng. Tốt Nghiệp MBA là lợi thế ưu tiên[/FONT]
[FONT=&quot]• Có kỹ năng phân tích tốt và kiến thức về thống kê. [/FONT]
[FONT=&quot]• Có kinh nghiệm về bán hàng và sản phẩm trong ngành ngân hàng[/FONT]
[FONT=&quot]• Chuyên gia về excel và các công cụ MS văn phòng khác[/FONT]
[FONT=&quot]• Ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính. [/FONT]
[FONT=&quot]• Có kỹ năng điều phối và giao tiếp tốt[/FONT]
[FONT=&quot]• Có kinh nghiệm ở vị trí phân tích kinh doanh trong ngành ngân hàng/bảo hiểm/tài chính hoặc ở các môi trường MIS là một lợi thế[/FONT]

[FONT=&quot]3. Hội sở Hà Nội - Nhân viên Giải quyết tra soát - Trung tâm thẻ[/FONT]
[FONT=&quot]Mã công việc: [FONT=&quot]TTT- GQTS- NV[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]Mô tả công việc:[/FONT]
[FONT=&quot]• Đầu mối tiếp nhận, xử lý các loại tra soát đến từ các kênh: bộ phận Call Center; các bộ phận nghiệp vụ khác, các đại lý chấp nhận thẻ; các ngân hàng thành viên khác trong nước và quốc tế;[/FONT]
[FONT=&quot]• Phân loại nội dung tra soát, khiếu nại để chuyển cho các đơn vị liên quan có trách nhiệm (Chi nhánh, Ngân hàng ngoài hệ thống, tổ chức thẻ quốc tế,…);[/FONT]
[FONT=&quot]• Đối với các tra soát, khiếu nại thuộc phạm vi trách nhiệm: trực tiếp giải quyết và gửi kết quả đến khách hàng hoặc các bộ phận liên quan;[/FONT]
[FONT=&quot]• Đầu mối tiếp nhận thẻ của khách hàng bị thu giữ tại ATM và chuyển các bộ phận liên quan để trả thẻ cho khách hàng (bộ phận giao dịch, các chi nhánh, các ngân hàng khác);[/FONT]
[FONT=&quot]• Thực hiện chế độ báo cáo thống kê;[/FONT]
[FONT=&quot]• Thực hiện các công việc khác do cán bộ quản lý giao.[/FONT]
[FONT=&quot]Yêu cầu:[/FONT]
[FONT=&quot]• Tốt nghiệp đại học các trường thuộc khối Kinh tế, Ngân hàng, Tài chính, Thương mại;[/FONT]
[FONT=&quot]• Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm; tác phong nhanh nhẹn, làm việc chính xác; [/FONT]
[FONT=&quot]• Có khả năng sử dụng tiếng Anh;[/FONT]
[FONT=&quot]• Có kỹ năng sử dụng các ứng dụng văn phòng;[/FONT]
[FONT=&quot]• Có kinh nghiệm kế toán ngân hàng, kinh nghiệm về tra soát thẻ là một lợi thế.[/FONT]


4. Hội sở Hà Nội- Nhân viên Tài trợ thương mại và Thanh toán quốc tế
[FONT=&quot]Mã công việc: [FONT=&quot]KTN- TTTM&TTQT- NV[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]Mô tả công việc:[/FONT]
[FONT=&quot]• [FONT=&quot]P[/FONT][FONT=&quot]hát hành thư tín dụng nhập khẩu, kiểm tra chứng từ hàng nhập, thực hiện việc thanh toán cho các bộ chứng từ hàng nhập[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]• Thông báo thư tín dụng xuất khẩu, kiểm tra chứng từ hàng xuất theo LC, hướng dẫn khách hàng hoàn thiện bộ chứng từ hàng xuất theo yêu cầu trong LC, gửi chứng từ hàng xuất đi đòi tiền, thực hiện chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất theo LC[/FONT]
[FONT=&quot]• Thông báo và thanh toán chứng từ nhờ thu hàng nhập,[/FONT]
[FONT=&quot]• Gửi chứng từ nhờ thu hàng xuất đi đòi tiền [/FONT]
[FONT=&quot]• Phát hành và xử lý các giao dịch bảo lãnh/thư tín dụng dự phòng [/FONT]
[FONT=&quot]• Thực hiện và kiểm tra các báo cáo liên quan đến các giao dịch TTQT & TTTM hàng ngày[/FONT]
[FONT=&quot]• Hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến các giao dịch TTTM & TTQT[/FONT]
[FONT=&quot]• Hướng dẫn và đào tạo các cán bộ tại chi nhánh về các giao dịch TTTM v& TTQT[/FONT]
[FONT=&quot]• [FONT=&quot]Thực hiện các công việc được giao khác [/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]Yêu cầu:[/FONT]
[FONT=&quot]• Tốt nghiệp một trường đại học kinh tế - ưu tiên cho ứng viên tốt nghiệp Khoa Kinh tế đối ngoại – Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội [/FONT]
[FONT=&quot]• Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm về xuất nhập khẩu và ngân hàng[/FONT]
[FONT=&quot]• Yêu cầu có kiến thức chắc về tài trợ thương mại, xuất nhập khẩu, giao nhận, bảo hiểm, hải quan. Nắm chắc UCP. ISBP, Incoterms, UCR…..[/FONT]
[FONT=&quot]• Đối với chức danh chuyên viên các ứng viên đòi hỏi phải có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc[/FONT]
[FONT=&quot]• Có kỹ năng giao tiếp và khả năng truyền đạt thông tin hiệu quả[/FONT]
[FONT=&quot]• Có khả năng giải quyết tình huống trong phạm vi thẩm quyền.[/FONT]
[FONT=&quot]• Khả năng đọc viết tiếng Anh tốt[/FONT]
[FONT=&quot]• Khả năng phối hợp và làm việc theo nhóm tốt.[/FONT]
[FONT=&quot]• Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp giải quyết công việc tốt.[/FONT]
[FONT=&quot]• Sẵn sàng làm việc với cường độ làm việc cao và sức ép lớn.[/FONT]
[FONT=&quot]• Sử dụng tốt các phần mềm vi tính văn phòng (Word, Excel, Power Point…) và các trang thiết bị văn phòng.[/FONT]


[FONT=&quot]5.[FONT=&quot] Hội sở Hà Nội- Chuyên viên Tác nghiệp và Phát triển sản phẩm[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]Mã công việc: KTN- TN&PTSP- CV[/FONT]
[FONT=&quot]Mô tả công việc:[/FONT]
[FONT=&quot]• Đầu mối tiếp nhận yêu cầu xây dựng, nâng cấp, cải tiến các sản phẩm dịch vụ từ các chi nhánh, phòng giao dịch và các bộ phận kinh doanh khác.[/FONT]
[FONT=&quot]• Định nghĩa các sản phẩm dịch vụ ngân hàng trên hệ thống ngân hàng lõi, thực hiện test, chạy pilot, nghiệm thu các sản phẩm dịch vụ sau khi đã hoàn thành sản phẩm dịch vụ.[/FONT]
[FONT=&quot]• Xây dựng và sửa đổi các qui trình, qui chế, tài liệu hướng dẫn sử dụng đối với các sản phẩm dịch vụ ngân hàng.[/FONT]
[FONT=&quot]• Đào tạo, triển khai vận hành các sản phẩm dịch vụ trên toàn hệ thống.[/FONT]
[FONT=&quot]• Giải đáp, hỗ trợ các chi nhánh, phòng giao dịch xử lý nghiệp vụ khi cần.[/FONT]
[FONT=&quot]• Đảm bảo các nghiệp vụ được vận hành, và thực hiện thông suốt toàn hệ thống đúng theo qui định của ngân hàng.[/FONT]
[FONT=&quot]• Giải đáp thắc mắc, khiếu nại trong thẩm quyền.[/FONT]
[FONT=&quot]• Cập nhật các quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy trình, quy chế của PG Bank.[/FONT]
[FONT=&quot]• Quản lý, theo dõi, đôn đốc nhân viên hoàn thành các công việc được giao [/FONT]
[FONT=&quot]• Lập báo cáo theo yêu cầu của cán bộ quản lý[/FONT]
[FONT=&quot]• Tập hợp chứng từ cuối ngày, soát xét chứng từ của phòng[/FONT]
[FONT=&quot]• Hỗ trợ các chuyên viên, kiểm soát viên, nhân viên trong phòng hoặc phòng ban khác trong Khối khi cần thiết.[/FONT]
[FONT=&quot]• Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp quản lý giao.[/FONT]
[FONT=&quot]Yêu cầu:[/FONT]
[FONT=&quot]• Nam- Nữ, tuổi từ 23 – 35.[/FONT]
[FONT=&quot]• Tốt nghiệp loại khá và được đào tạo chuyên sau về kinh tế, tài chính thuộc các trường đại học kinh tế, tài chính, ngân hàng[/FONT]
[FONT=&quot]• Nắm vững các Quy chế, quy trình nghiệp vụ kế toán giao dịch, hỗ trợ tín dụng, thanh toán và các qui định pháp luật liên quan đến hoạt động của ngân hàng[/FONT]
[FONT=&quot]• Hiểu các hoạt động, sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng và quy định của Pháp luật [/FONT]
[FONT=&quot]• Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng về kế toán giao dịch, hỗ trợ tín dụng, thanh toán là một lợi thế[/FONT]
[FONT=&quot]• Khả năng phối hợp và làm việc theo nhóm tốt.[/FONT]
[FONT=&quot]• Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp giải quyết công việc tốt.[/FONT]
[FONT=&quot]• Chịu được cường độ làm việc cao và sức ép lớn.[/FONT]
[FONT=&quot]• Tác phong nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, hoạt bát.[/FONT]
[FONT=&quot]• Phát âm tiếng địa phương chuẩn, không nói ngọng.[/FONT]
[FONT=&quot]• Có kỹ năng giao tiếp và khả năng truyền đạt thông tin hiệu quả[/FONT]
[FONT=&quot]• Sử dụng tốt tiếng Anh.[/FONT]
[FONT=&quot]• Sử dụng tốt các phần mềm vi tính văn phòng (Word, Excel, Power Point…) và các trang thiết bị văn phòng.[/FONT]


6. Hội sở Hà Nội - Chuyên viên quản lý rủi ro định chế tài chính
[FONT=&quot]Mã công việc: KDT- TDDCTC- CV[/FONT]
[FONT=&quot]Mô tả công việc:[/FONT]
[FONT=&quot]• Quản lý, giám sát phát triển cơ sở dữ liệu tài chính của ĐCTC;[/FONT]
[FONT=&quot]• Thẩm định tài chính, xếp hạng ĐCTC; đánh giá và kiểm soát rủi ro các ĐCTC theo danh mục được phân công;[/FONT]
[FONT=&quot]• Thực hiện các Báo cáo tổng hợp, Báo cáo phân tích theo yêu cầu;[/FONT]
[FONT=&quot]• Tham gia xây dựng quy trình nghiệp vụ liên quan;[/FONT]
[FONT=&quot]• [FONT=&quot]Thực hiện các công việc liên quan khác do cán bộ quản lý giao.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot].[FONT=&quot]Yêu cầu: [/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]• Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên các ngành kinh tế, ưu tiên chuyên ngành Tài chính – Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng.[/FONT]
[FONT=&quot]• Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm thẩm định/ phân tích ĐCTC hoặc Kiểm toán, Kế toán, Phân tích tài chính, Tư vấn tài chính.[/FONT]
[FONT=&quot]• Có kiến thức về các sản phẩm dịch vụ ngân hàng.[/FONT]
[FONT=&quot]• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm tốt.[/FONT]
[FONT=&quot]• Sẵn sàng làm việc với cường độ làm việc cao và sức ép lớn.[/FONT]
[FONT=&quot]• Sử dụng tốt tiếng Anh.[/FONT]
[FONT=&quot]Chế độ và quyền lợi:[/FONT]​
[FONT=&quot]• Mức lương và đãi ngộ cạnh tranh[/FONT]
[FONT=&quot]• Môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiện đại[/FONT]
[FONT=&quot]• Rất nhiều cơ hội thăng tiến[/FONT]
[FONT=&quot]• Cơ hội đào tạo và phát triển bản thân[/FONT]
[FONT=&quot]• Các chế độ theo luật lao động hiện hành và theo quy định Ngân hàng[/FONT]

[FONT=&quot]Hồ sơ dự tuyển:[/FONT]​
[FONT=&quot]• Thông tin ứng viên theo mẫu của Ngân hàng (Download tại đây)[/FONT]
[FONT=&quot]• SYLL có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi làm việc có giá trị trong vòng 6 tháng.[/FONT]
[FONT=&quot]• Bản sao có công chứng các văn bằng chứng chỉ, bảng điểm, Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân[/FONT]
[FONT=&quot]• Giấy khám sức khoẻ (có giá trị trong vòng 3 tháng)[/FONT]
[FONT=&quot]• 03 ảnh 3x4cm (Ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh)[/FONT]

[FONT=&quot]Nộp Hồ sơ:[/FONT]​
[FONT=&quot]• Nộp trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện: Lễ Tân – Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex- Văn phòng 5: 18T1-18T2, Trung Hòa Nhân Chính, Đường Lê Văn Lương, Hà Nội [/FONT]
[FONT=&quot]• Nộp qua email: pgbank.tdmb@petrolimex.com.vn (Khuyến khích ứng viên nộp theo cách này)[/FONT]

[FONT=&quot]Lưu ý:[/FONT]
[FONT=&quot]• Cách ghi tiêu đề email và đặt tên file đính kèm: “Mã tỉnh – Mã vị trí – Tên ứng viên”. Ví dụ: “Ha Noi – NS – TD-CV- Nguyễn Văn A” [/FONT]
[FONT=&quot]• Hồ sơ không có ảnh coi như không hợp lệ[/FONT]
[FONT=&quot]• Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm. Không hoàn trả lại hồ sơ nếu không đạt yêu cầu[/FONT] 
Vị trí nào cũng thấy đòi hỏi kinh nghiệm. Có vẻ nó k dành cho những người sắp ra trường như mình???
 
lâu lâu mới thấy có thông tin tuyển vị trí TTQT, có anh chị nào làm hoặc đã thi tuyển TTQT ở PG có thể chia sẻ chia sẻ cho bọn em biết về cơ hội nghề nghiệp, lương thưởng thế nào k ạ???
 
kinh nghiệm....lại còn là kinh nghiệm trong ngân hàng nữa chứ,đã đc đi làm đâu mà kinh nghiệm như thế..@@
 
kinh nghiệm....lại còn là kinh nghiệm trong ngân hàng nữa chứ,đã đc đi làm đâu mà kinh nghiệm như thế..@@

Mỗi năm các NH có 2-3 mùa tuyển dụng mà, tầm tháng 6-10 là dành cho SV mới ra trường còn sau tết thì các NH chỉ tuyển các vị trí yêu cầu kinh nghiệm thôi :D Với lại thời điểm này thì kì cuối làm sao đủ tg mà đáp ứng yêu cầu công việc được :D
 
các anh chị cho e hỏi. nếu nộp hồ sơ qua email thì chỉ cần cái đơn xin việc theo mẫu sẵn thôi, còn các giấy tờ khác lúc đi phổng vấn sẽ bổ sung sau đúng không ạ
chứ nếu mà đi scan mấy cái kia thì so với nộp hồ sơ trực tiếp sẽ rách việc hơn
 
các anh chị cho e hỏi. nếu nộp hồ sơ qua email thì chỉ cần cái đơn xin việc theo mẫu sẵn thôi, còn các giấy tờ khác lúc đi phổng vấn sẽ bổ sung sau đúng không ạ
chứ nếu mà đi scan mấy cái kia thì so với nộp hồ sơ trực tiếp sẽ rách việc hơn
Hi. Mình cũng đang thắc mắc vấn đề này. Các a/c chia sẻ cho đàn em tí kinh nghiệm vụ này vs.thanks in advance!
 
Hi. Mình cũng đang thắc mắc vấn đề này. Các a/c chia sẻ cho đàn em tí kinh nghiệm vụ này vs.thanks in advance!

Mình có hỏi 1 bạn cũng nộp hồ sơ qua Mail rồi, bạn ý bảo phải Scan các giấy tờ đó rồi gửi kèm bạn ah`, còn mỗi CV không thì ko đc đâu :D

---------- Post added 16-02-2012 at 08:29 PM ----------

sao mà mình nộp trực tiếp theo địa chỉ trên thì bị trả lại nhỉ? :((

Bạn có nộp đúng Bộ phận tiếp nhận không hay là hồ sơ của bạn còn thiếu giấy tờ gì đó...
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,110
Tổng số thành viên
351,960
Thành viên mới nhất
Etta James Merc
Back
Bên trên