Options, Futures, and Other Derivatives (9th Edition)

M
MFE student
Bình luận: 5Lượt xem: 2,865

MFE student

Thành viên
Cuốn này thì anh chị em ở box này không ít người biết không cần nói nhiều nha

Mình có cả đáp án nhưng chưa có điều kiện post được, nếu mọi người muốn thì cứ phản hồi mình sẽ bổ xung sau nha
 

Attachments

  • John C. Hull-Options, Futures, and Other Derivatives-Prentice Hall (2014).pdf
    5.5 MB · Views: 7,572
Top