OceanBank OceanBank tuyển dụng nhiều vị trí tại Hà Nội [25.12.2012]

cocghe266

Administrator
TT
VỊ TRÍ
MÃ VỊ TRÍ
1Quản lí bộ phận Kế toán kho quỹQLBPKTKQ
2Kế toánKT
3Giám đốc Kinh doanhGĐKD
4Chuyên viên Kinh doanhKD
5Điều phối giao dịchHOST
6Chuyên viên khách hàngKH
7Chuyên viên HTKD Phi tín dụngHTKDPTD
8Chuyên viên HTKD Quản lí tín dụngHTKDQLTD

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CÁC VỊ TRÍ THUỘC PHÒNG GIAO DỊCH
Địa điểm làm việc: Hà Nội

TT
VỊ TRÍ
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
YÊU CẦU
BỘ PHẬN KẾ TOÁN KHO QUỸ
1QUẢN LÝ BỘ PHẬN KẾ TOÁN KHO QUỸ
Mã vị trí: QLBPKTKQ
- Chịu trách nhiệm chính về mọi hoạt động trong lĩnh vực kế toán và thanh toán của Chi nhánh, quản lý điều hành, phân công nhiệm vụ đến kiểm soát các hoạt động trong phòng KTKQ;
- Chịu trách nhiệm tư vấn, quản lý, theo dõi tình hình tài chính, tài sản của Chi nhánh và các đơn vị trực thuộc.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc.
- Tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên chuyên ngành Tài chính, tín dụng, kinh tế
- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong công tác ngân hàng hoặc đã giữ vị trí quản lý từ cấp phó trưởng phòng kế toán trở lên.
- Am hiểu nghiệp vụ kế toán, thanh toán, am hiểu pháp luật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và các lĩnh vực khác.
- Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.
2KẾ TOÁN
Mã vị trí: KT
- Thanh toán các khoản chi phí phát sinh
- Làm các loại báo cáo về thuế, về quản trị
- Chi các khoản tạm ứng
- Các mảng công việc khác trừ kế toán giao dịch
- Nam, nữ tuổi từ 24 – 30
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng.
- Cẩn thận, chính xác, có trách nhiệm với công việc
- Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm kế toán trong các tổ chức tài chính, Ngân hàng.
- Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm nghiệp vụ.
BỘ PHẬN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
1GIÁM ĐỐC KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

Mã vị trí: GĐKHDN
- Chịu trách nhiệm chính về mọi hoạt động của phòng Khách hàng doanh nghiệp từ khâu quản lý điều hành, phân công nhiệm vụ đến kiểm soát các hoạt động trong phòng theo sự phân công của Ban giám đốc.
- Tổ chức xây dựng kế hoạch hàng năm và chiến lược kinh doanh đối với Khách hàng Doanh nghiệp tại Đơn vị phù hợp với định hướng phát triển của hệ thống và mục tiêu kinh doanh được giao
- Tham mưu, tư vấn cho Ban Giám đốc về biện pháp phát triển khách hàng, điều chỉnh chính sách, phát triển sản phẩm dịch vụ …đối với Khách hàng doanh nghiệp.
- Quản lý, kiểm soát, phê duyệt các khoản cấp tín dụng theo phân cấp; kiểm soát tăng trưởng dư nợ, và huy động vốn từ nhóm khách hàng Doanh nghiệp đảm bảo tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và an toàn trong hoạt động kinh doanh, phù hợp với các quy định của pháp luật và của OceanBank.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc
- Tốt nghiệp Đại học trưở lên, chuyên ngành: Marketing, Quản trị kinh doanh, kinh tế, Tài chính - ngân hàng, …
- Có 03 năm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng tài chính, trong đó có ít nhất 01 năm đảm nhiệm vị trí tương đương.
- Am hiểu về pháp luật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và các lĩnh vực khác.
- Có khả năng thiết lập và giữ mối quan hệ tốt với Khách hàng.
2KINH DOANH
Mã vị trí: KD
- Tìm kiếm, phát triển thị trường Khách hàng doanh nghiệp; cung cấp các dịch vụ tín dụng, thanh toán, tài chính và các dịch vụ ngân hàng khác cho Khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức khác;
- Nghiên cứu hồ sơ, thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh, phương án vay vốn, khả năng quản lý, tài sản bảo đảm của Khách hàng hoặc của các bên thứ ba;
- Thẩm định, định giá tài sản bảo đảm, đề xuất cho vay, gia hạn hoặc các vấn đề khác liên quan đến cho vay, bảo lãnh; Hướng dẫn Khách hàng bổ sung hồ sơ, tài liệu để hoàn chỉnh hồ sơ; tiếp nhận tài sản, hồ sơ tài sản đảm bảo của Khách hàng và chịu trách nhiệm về các hợp đồng tín dụng do bản thân tìm kiếm, thẩm định;
- Marketing, trực tiếp kinh doanh huy động vốn từ các tổ chức kinh tế, tìm kiếm, phát triển khách hàng doanh nghiệp mới và tiềm năng, khai thác và phát triển các sản phẩm Thẻ, chương trình thanh toán lương qua tài khoản cho các khách hàng doanh nghiệp.
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý bộ phận Kinh doanh, Giám đốc, Phó Giám đốc Phòng Khách hàng doanh nghiệp.
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Marketing, Quản trị kinh doanh, kinh tế, Tài chính - ngân hàng,
- Có 01 năm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng tài chính, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.
- Có mối quan hệ rộng rãi trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính,
- Nhanh nhẹn, sức khỏe tốt
- Làm việc nhóm tốt, chịu được cường độ áp lực cao
BỘ PHẬN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
1CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG
Mã vị trí: KH
- Thực hiện giới thiệu, bán chéo các loại sản phẩm, dịch vụ đối với khách hàng cá nhân như huy động, cho vay, thanh toán, thẻ, …
- Tìm kiếm, giới thiệu các khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp trả lương qua tài khoản tiềm năng, giới thiệu và bán các sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng dành cho Khách hàng cá nhân theo danh mục sản phẩm.
- Tiếp nhận hồ sơ, phối hợp với các Tổ, bộ phận nghiệp vụ khác để hoàn thiện Hồ sơ, cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng.
- Chăm sóc khách hàng, thực hiện công tác tiếp thị, phát triển thị phần, bảo vệ thương hiệu của OceanBank
- Thực hiện các công việc khác do Trưởng đơn vị giao.
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, kinh tế, Tài chính - ngân hàng, …
- Có kinh nghiệm 01 năm làm việc trong các lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng.
- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, phối hợp làm việc theo nhóm tốt
-Có kỹ năng chăm sóc khách hàng
2HỖ TRỢ KINH DOANH
Mã vị trí:
HTKD-PTD
HTKD-QLTD
- Phối hợp, Hỗ trợ Bộ phận kinh doanh để hoàn thiện các thủ tục, đáp ứng việc sử dụng sản phẩm, dịch của của OceanBank cho khách hàng.
- Thẩm định hồ sơ khách hàng cá nhân; định giá tài sản bảo đảm, đề xuất cho vay, gia hạn hoặc các vấn đề khác liên quan đến cho vay, bảo lãnh; Tiếp nhận tài sản, hồ sơ tài sản đảm bảo của Khách hàng.
- Mở Tài khoản vay, theo dõi nợ vay , thu nợ gốc lãi , tất toán Hợp đồng vay, Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tiền vay: Giải ngân, thu nợ, thu lãi, thu phí theo quy định.
- Chịu trách nhiệm xử lý các khoản nợ quá hạn và tìm các biện pháp xử lý nợ quá hạn trong phạm vi trách nhiệm theo quy định của OceanBank;
- Quản lý và chăm sóc, giữ mối liên hệ thường xuyên với các Khách hàng cá nhân của Chi nhánh
- Quản lý sau cho vay đối với Khách hàng, đồng thời chịu trách nhiệm xử lý các khoản nợ quá hạn và tìm biện pháp xử lý trong phạm vi trách nhiệm theo quy định của OceanBank,
- Các công việc khác do Quản lý bộ phận Hỗ trợ kinh doanh, Giám đốc Khách hàng cá nhân giao.
- Tốt nghiệp Đại học ngành kinh tế, tài chính/kế toán, quản trị kinh doanh trở lên
- 01 năm làm việc cho các Ngân hành/Tổ chức tài chính
- Chủ động, tích cực thiết lập mối quan hệ với khách hàng, bên trong và ngoài hệ thống, nhằm phục vụ tốt cho công tác phát triển khách hàng
- Phối hợp làm việc theo nhóm tốt
- Chủ động, độc lập trong công việc
3ĐIỀU PHỐI GIAO DỊCH
Mã VT: HOST
-Tiếp xúc khách hàng để tìm hiểu nhu cầu cụ thể của khách hàng. Sau đó, phân loại nhu cầu của khách hàng.
-Mời khách hàng qua quầy giao dịch phù hợp: ATM, khu vực giao dịch internet, gặp chuyên viên khách hàng, giao dịch viên, Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp.
-Sắp xếp thứ tự ưu tiên cho khách hàng: Khách VIP, khách đến trước được phục vụ trước.
-Điều phối chuyên viên khách hàng/ Giao dịch viên phục vụ khách hàng khi khách hàng cần hỗ trợ các giao dịch tại ATM hay khu vực internet;
-Trực tiếp phục vụ khách hàng khi các chuyên viên khách hàng/ Giao dịch viên đang bận.
-Thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng phục vụ của các cá nhân/bộ phận theo thời gian tổi đa cho phép thực hiện cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng theo quy định hiện hành của ngân hàng và báo cáo cho Trưởng đơn vị.
-Nghiên cứu, cập nhật và nắm bắt các sản phẩm, dịch vụ mà Oceanbank cung cấp.
-Nghiên cứu, đề xuất các nghiệp vụ phù hợp với các yêu cầu của địa bàn hoạt động khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền.
-Chiều cao tổi thiểu: Nữ 1,60 m; Nam 1,70 m; Có ngoại hình ưa nhìn, giọng nói truyền cảm, có khả năng và sở thích trong giao tiếp. Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh từ mức Khá trở lên.
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
- Có khả năng khái quát, tổng hợp vấn đề tốt, nắm bắt ý tưởng đảm bảo hiệu quả hoạt động cao.
- Có khả năng sắp xếp, điều phối công việc hiệu quả.
- Có kỹ năng thuyết phục.
- Có đóng góp vào hoạt động tập thể
-- Niềm nở và vui vẻ với Khách hàng
- Luôn có thái độ ôn hòa với đồng nghiệp
- Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 01 năm trở lên.

Cách thức nộp hồ sơ:

- Ứng viên click vào đây để nộp hồ sơ trực tuyến.

Hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 11/12/2012 đến ngày 25/12/2012

- Riêng ứng viên nộp hồ sơ cho vị trí (4) Điều phối giao dịch - HOST: Yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tuyển dụng - Khối Nhân sự & Đào tạo – Tầng 3 Tòa nhà PetroVietNam – 18 Láng Hạ - Quận Ba Đình – HN (chỉ cần nộp bản Thông tin ứng viên theo mẫu, có ảnh của OceanBank). Thời gian nhận hồ sơ từ 13h – 16h các ngày từ 17/12/2012 đến 20/12/2012.

Download mẫu Thông tin ứng viên tại đây, ghi rõ Mã vị trí dự tuyển.

Lưu ý:

- Để gửi được thông tin trực tuyến các ứng viên phải điền đầy đủ các thông tin bắt buộc
- Thông tin viết dưới dạng Tiếng Việt có dấu.
- Chúng tôi chỉ thông báo những thí sinh đạt yêu cầu.


Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tuyển dụng, Tel: 04.37726000, Ext: 1194/1167/1162

OceanBank
 
Oceanbank tuyển lắm thế nhỉ! Vừa có 2 đợt tuyển khu vực Hà Nội và các chi nhánh ở Hà Nội mà giờ lại tuyển tiếp!
 
Đợt vừa rồi có bao nhiêu vị trí hay, apply rồi mà có được gọi đâu. Bây giờ có nộp thì cũng thế. Nản :(
 
K bít mình vừa ra trường chưa có kinh nghiệm thì có nộp vào vị trí hỗ trợ kinh doanh k nhỉ?hic.:((
 
hi. nộp hồ sơ nào, thời điểm này các ngân hàng tuyển dụng ít. mình phải bon chen mới được. cố lên các bạn
 
ai biết lương lậu bên ocean thế nào ko đang làm hỗ trợ tín dụng đây nhưng luơng thấp,không biết lương bên ocean thế nào để apply
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,581
Số bình luận
528,101
Tổng số thành viên
351,923
Thành viên mới nhất
bsportreisen1
Back
Bên trên