OceanBank tuyển dụng nhân sự làm việc tại các Chi nhánh trên toàn quốc [10.06.2012]

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

binhminhcodon

Verified Banker
OceanBank thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại các Chi nhánh trên toàn quốc, cụ thể như sau:
I. CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

1. Giám đốc/Phó Giám đốc Khách hàng cá nhân
Mô tả công việc

 • Quản lý điều hành, phân công nhiệm vụ đến kiểm soát các hoạt động trong phòng
 • Tổ chức xây dựng kế hoạch hàng năm và chiến lược kinh doanh đối với Khách hàng cá nhân.
 • Chỉ đạo các cán bộ dưới quyền thực hiện nghiêm túc các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định của pháp luật và của OceanBank.
 • Chủ động lên kế hoạch đào tạo các nghiệp vụ phát sinh.
 • Tham gia ý kiến xây dựng mới, bổ sung, hoàn chỉnh cơ chế chính sách, quy định, quy trình nghiệp vụ.
 • Quản lý, kiểm soát, phê duyệt các khoản cấp tín dụng theo phân cấp; kiểm soát tăng trưởng dư nợ, và huy động vốn từ nhóm khách hàng cá nhân đảm bảo tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và an toàn trong hoạt động kinh doanh, phù hợp với các quy định của OceanBank và Pháp luật.
 • Báo cáo công việc hàng ngày và theo yêu cầu cho Giám đốc Chi nhánh.
Yêu cầu

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên. chuyên ngành: Marketing, Quản trị kinh doanh, kinh tế, Tài chính - ngân hàng, …
 • Có 03 năm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng tài chính, trong đó có ít nhất 01 năm đảm nhiệm vị trí tương đương
 • Có khả năng khái quát, tổng hợp vấn đề tốt, nắm bắt ý tưởng đảm bảo hiệu quả hoạt động cao.
 • Am hiểu thị trường và các hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

2. Quản lý bộ phận Kinh doanh
Mô tả công việc

 • Chịu trách nhiệm chính về mọi hoạt động của Bộ phận kinh doanh - Phòng Khách hàng cá nhân từ khâu quản lý điều hành, phân công nhiệm vụ đến kiểm soát các hoạt động trong Bộ phận Kinh doanh.
 • Tham gia xây dựng chính sách, sản phẩm đối với khách hàng cá nhân (cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác);
 • Báo cáo Giám đốc Phòng Khách hàng cá nhân thường xuyên/đột xuất hoặc các vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện công việc để có phương án giải quyết.
 • Làm đầu mối phối kết hợp với các Phòng, Ban liên quan để thực hiện mục tiêu, kế hoạch triển khai đã đề ra theo đúng quy trình, quy định của OceanBank.
 • Đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình bán các sản phẩm dịch vụ, đạt được các mục tiêu đề ra trong thời gian ngắn nhất, chi phí thấp nhất.
 • Có các kiến nghị về phát triển sản phẩm dựa trên sự phân tích về khách hàng cũng như về thị trường nói chung nhằm đáp ứng vùng thị trường quản lý.
 • Phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn nhân viên trong Bộ phận kinh doanh để thúc đẩy nâng cao chỉ tiêu đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Phòng Khách hàng cá nhân và Ban Giám đốc Chi nhánh
Yêu cầu

 • Tốt nghiệp Đại học hoặc trên Đại học, chuyên ngành: Marketing, Quản trị kinh doanh, kinh tế, Tài chính - ngân hàng, …
 • Có 02 năm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, trong đó có ít nhất 01 năm đảm nhiệm vị trí tương đương trong ngành tài chính, ngân hàng.
 • Có khả năng khái quát, tổng hợp vấn đề tốt, nắm bắt ý tưởng đảm bảo hiệu quả hoạt động cao.
 • Am hiểu thị trường và các hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

3. Chuyên viên Khách hàng
Mô tả công việc

 • Thực hiện giới thiệu, bán chéo các loại sản phẩm, dịch vụ đối với khách hàng cá nhân như huy động, cho vay, thanh toán, thẻ, …
 • Tìm kiếm, giới thiệu các khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp trả lương qua tài khoản tiềm năng, giới thiệu và bán các sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng dành cho Khách hàng cá nhân theo danh mục sản phẩm.
 • Tiếp nhận hồ sơ, phối hợp với các Tổ, bộ phận nghiệp vụ khác để hoàn thiện Hồ sơ, cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng.
 • Đề xuất, kiến nghị các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình bán các sản phẩm dịch vụ, để đạt được mục tiêu đề ra trong thời gian ngắn nhất, chi phí thấp nhất
 • Có kiến nghị về việc phát triển sản phẩm dựa trên thông tin và phân tích khách hàng cũng như thị trường nói chung để đáp ứng được đặc thù của vùng địa bàn triển khai.
 • - Chăm sóc khách hàng
 • - Thực hiện công tác tiếp thị, phát triển thị phần, bảo vệ thương hiệu của OceanBank
Yêu cầu

 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, kinh tế, Tài chính - ngân hàng, …
 • 01 năm làm việc cho trong các lĩnh vực kinh doanh
 • Có khả năng phân tích, nhận thức vấn đề tốt
 • Có khả năng tổ chức thực hiện công việc khoa học, hợp lý
 • Phối hợp làm việc theo nhóm tốt
 • Chủ động, độc lập trong công việc
 • Chủ động, tích cực thiết lập mối quan hệ với khách hàng, bên trong và ngoài hệ thống, nhằm phục vụ tốt cho công tác phát triển khách hàng
4. Quản lý Bộ phận Hỗ trợ kinh doanh
Mô tả công việc

 • Chịu trách nhiệm chính về mọi hoạt động của Bộ phận hỗ trợ kinh doanh - phòng Khách hàng cá nhân từ khâu quản lý điều hành, phân công nhiệm vụ cho nhân viên đến kiểm soát các hoạt động trong bộ phận.
 • Tái thẩm định hồ sơ khách hàng cá nhân; định giá tài sản bảo đảm, đề xuất cho vay, gia hạn hoặc các vấn đề khác liên quan đến cho vay, bảo lãnh; Tiếp nhận tài sản, hồ sơ tài sản đảm bảo của Khách hàng;
 • Quản lý và có phương pháp xử lý các khoản nợ quá hạn trong phạm vi trách nhiệm theo quy định của pháp luật và của OceanBank;
 • Báo cáo Giám đốc Khách hàng cá nhân thường xuyên/đột xuất hoặc các vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện công việc để có phương án giải quyết;
 • Quản lý sau cho vay, chịu trách nhiệm xử lý các khoản nợ quá hạn và tìm biện pháp xử lý trong phạm vi trách nhiệm theo quy định của OceanBank;
 • Quản lý, giám sát việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán tiền vay: Giải ngân, thu nợ, thu lãi, thu phí theo quy định;
 • Chịu trách nhiệm xử lý các khoản nợ quá hạn và tìm các biện pháp xử lý nợ quá hạn trong phạm vi trách nhiệm theo quy định của OceanBank;
Yêu cầu

 • Tốt nghiệp Đại học hoặc trên Đại học, chuyên ngành: Marketing, Quản trị kinh doanh, kinh tế, Tài chính - ngân hàng, …
 • Có 02 năm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, trong đó có ít nhất 01 năm đảm nhiệm vị trí tương đương trong ngành tài chính, ngân hàng.
 • Có khả năng khái quát, tổng hợp vấn đề tốt, nắm bắt ý tưởng đảm bảo hiệu quả hoạt động cao.
 • Am hiểu thị trường và các hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

5. Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh
Mô tả công việc


 • Phối hợp, Hỗ trợ Bộ phận kinh doanh để hoàn thiện các thủ tục, đáp ứng việc sử dụng sản phẩm, dịch của của OceanBank cho khách hàng.
 • Thẩm định hồ sơ khách hàng cá nhân; định giá tài sản bảo đảm, đề xuất cho vay, gia hạn hoặc các vấn đề khác liên quan đến cho vay, bảo lãnh; Tiếp nhận tài sản, hồ sơ tài sản đảm bảo của Khách hàng.
 • Mở Tài khoản vay, theo dõi nợ vay , thu nợ gốc lãi , tất toán Hợp đồng vay
 • Chịu trách nhiệm xử lý các khoản nợ quá hạn và tìm các biện pháp xử lý nợ quá hạn trong phạm vi trách nhiệm theo quy định của OceanBank;
 • Quản lý và chăm sóc, giữ mối liên hệ thường xuyên với các Khách hàng cá nhân của Chi nhánh
 • Quản lý sau cho vay đối với Khách hàng, đồng thời chịu trách nhiệm xử lý các khoản nợ quá hạn và tìm biện pháp xử lý trong phạm vi trách nhiệm theo quy định của OceanBank;
 • Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tiền vay: Giải ngân, thu nợ, thu lãi, thu phí theo quy định.
 • Chịu trách nhiệm xử lý các khoản nợ quá hạn và tìm các biện pháp xử lý nợ quá hạn trong phạm vi trách nhiệm theo quy định của OceanBank;
Mô tả công việc

 • Tốt nghiệp Đại học ngành kinh tế, tài chính/kế toán, quản trị kinh doanh trở lên
 • 01 năm làm việc cho các Ngân hành/Tổ chức tài chính
 • Có khả năng phân tích, nhận thức vấn đề tốt
 • Có khả năng tổ chức thực hiện công việc khoa học, hợp lý
 • Phối hợp làm việc theo nhóm tốt
 • Chủ động, độc lập trong công việc
 • Chủ động, tích cực thiết lập mối quan hệ với khách hàng, bên trong và ngoài hệ thống, nhằm phục vụ tốt cho công tác phát triển khách hàng

II. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC


 • Miền Bắc: Hà Nội, Hải Dương, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình
 • Miền Trung: Đà Nẵng, Vinh, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Nha Trang, Thanh Hóa, Quy Nhơn
 • Miền Nam: TP.HCM, Vũng Tàu, Bình Dương, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Nai

III. THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ: từ ngày 21/05/2012 đến ngày 10/06/2012

IV. CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ: ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến tại đây.
Để gửi được thông tin trực tuyến ứng viên phải điền đầy đủ các thông tin bắt buộc có ký hiệu dấu {*} và thông tin viết dưới dạng tiếng Việt có dấu.

V. LƯU Ý:
Phòng Tuyển dụng chỉ thông báo với những người đạt yêu cầu tại các vòng tuyển dụng, không phản hồi với những hồ sơ ứng viên không phù hợp.

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Phòng Tuyển dụng, Tel: 04.3772.6000 – máy lẻ 1164 hoặc 1167.
 
Đã nộp ^^
Please lengthen your message to at least 20 characters.
 
hix... vị trí nào cũng đòi kinh nghiệm T_T
mình đã đi làm hơn 1 năm ở cục thuế địa phương, ko có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, nộp hồ sơ liệu có ok ko?
 
mình nộp rùi, hệ thống thông báo là kiểm tra e-mail để biết đã nộp thành công hay chưa, nhưng mà không thấy mail reply, gửi hồ sơ lại lần nữa thì lại báo số CMT đã được sử dụng cho đợt tuyển dụng này. có ai bị tình trạng như này không ạ, hjx :-s
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,110
Tổng số thành viên
351,960
Thành viên mới nhất
Etta James Merc
Back
Bên trên