OceanBank OceanBank tuyển dụng các vị trí làm việc tại Khối KHDN lớn & Đối tác chiến lược tại Hà Nội [30.11.20

cocghe266

Administrator
[TABLE="class: grid, width: 900, align: center"]
[TR]
[TD="align: center"]STT
[/TD]
[TD="align: center"]Vị trí
[/TD]
[TD="align: center"]Mô tả công việc
[/TD]
[TD="align: center"]Yêu cầu[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD]Trưởng phòng /Phó phòng Quan hệ khách hàng
Mã vị trí: TPQHKH
PPQHKH[/TD]
[TD]Chỉ đạo và hướng dẫn chuyên viên lên kế hoạch tìm kiếm khách hàng lớn tại các địa bàn, lên kế hoạch tiếp xúc, tìm hiểu, tiếp thị các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng
- Chỉ đạo và hướng dẫn chuyên viên khai thác các nhu cầu sản phẩm tín dụng và phi tín dụng của các khách hàng thuộc nhóm khách hàng lớn và đối tác chiến lược do Khối làm đầu mối
- Chỉ đạo và hướng dẫn chuyên viên tư vấn, kiểm soát việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ Oceanbank cho KHDNL&ĐTCL; trực tiếp làm việc với Khách hàng, kết hợp bán chéo các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng khác.
- Chỉ đạo và hướng dẫn chuyên viên phối hợp với các phòng trong Khối cung cấp dịch vụ cho các khách hàng lớn và đối tác chiến lược
- Mở rộng, khai thác thông tin và phát triển mạng lưới KHDNL&ĐTCL
- Tham gia nghiên cứu và xây dựng chiến lược phát triển thị trường sản phẩm dịch vụ, chính sách khách hàng đối với KHDNL&ĐTCL trong từng thời kỳ;
- Quản lý và phát triển nguồn KHDNL&ĐTCL; Chủ động xây dựng và triển khai các chương trình chăm sóc KHDNL&ĐTCL; Nghiên cứu, phân tích, đánh giá quy mô, cơ cấu, thị phần, khả năng cạnh tranh, chất lượng các sản phẩm tín dụng, huy động vốn và các sản phẩm dịch vụ của Oceanbank hiện đang cung ứng cho đối tượng KHDNL&ĐTCL, đề xuất phương án cải tiến, sửa đổi, hoàn thiện;[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, tài chính ngân hàng, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh, hoặc Luật. Ưu tiên những người có bằng Thạc sỹ hoặc tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng ở nước ngoài về chuyên ngành tài chính, kinh tế.
- Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức về lĩnh vực tài chính ngân hàng, hiểu biết về thị trường, có khả năng báo cáo, tổng hợp, tư duy tốt, khả năng làm việc xử lý số liệu, kỹ năng word, excel, đọc hiểu tài liệu và viết báo cáo…
- Kinh nghiệm chuyên môn: Có ít nhất 04 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, tín dụng ngân hàng, pháp lý tín dụng hoặc phân tích, tổng hợp hoạt động tín dụng.
- Kinh nghiệm quản lý: Có ít nhất 02 năm giữ chức vụ quản lý
- Có khả năng phân tích tổng hợp vấn đề tốt, nhận thức rộng rãi về tổng thể
- Có khả năng xây dựng tổ chức, có định hướng phát triển, tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
- Có khả năng phối hợp và làm việc theo nhóm, phát huy sức mạnh tập thể, có khả năng lãnh đạo.
- Có khả năng làm việc độc lập, chủ động cao trong công việc.
- Chủ động thiết lập mối quan hệ trong và ngoài hệ thống để đáp ứng và phục vụ tốt cho công việc.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD]Chuyên viên -Phòng Đối tác chiến lược
Mã vị trí:
ĐTCL[/TD]
[TD]Hỗ trợ và phối hợp với Phòng QHKH, Phòng Hỗ trợ Kinh doanh cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng, thiết lập quan hệ kinh doanh với các KH ĐTCL
- Hướng dẫn và hỗ trợ hoạt động của các chi nhánh trong việc khai thác và cung cấp sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng cho KH ĐTCL tuân thủ theo quy trình nghiệp vụ, quy định của Ngân hàng. Phối hợp với chi nhánh tiến hành thủ tục trình duyệt đối với các trường hợp vượt quyền phán quyết của chi nhánh.
- Tiếp nhận/xử lý các kiến nghị/đề xuất của chi nhánh trong quá trình khai thác và cung cấp sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng cho nhóm KH ĐTCL tại Khối
- Theo dõi, thu nhận và tổng hợp thông tin về hoạt động của các chi nhánh liên quan đến việc khai thác và cung cấp sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng cho KH ĐTCL để xử lý công việc
- Xử lý các nghiệp vụ tài chính ngân hàng cung cấp cho nhóm KH ĐTCL tại Khối.
- Nghiên cứu, phát triển và thiết kế các sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng cho nhóm KH ĐTCL; thực hiện việc tiếp thị các sản phẩm, dịch vụ nói trên tới khách hàng;
- Tìm kiếm, hợp tác với các Tổ chức tín dụng khác để mở rộng phạm vi và năng lực của Oceanbank trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng cho các KH ĐTCL;

[/TD]
[TD]- Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, tài chính ngân hàng, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh, hoặc Khoa kinh tế các trường đại học khác.
- Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức về lĩnh vực tài chính ngân hàng, có khả năng báo cáo, tổng hợp, tư duy tốt, khả năng làm việc xử lý số liệu, kỹ năng word, excel, đọc hiểu tài liệu và viết báo cáo.
- Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm làm việc trong các ngân hàng, tổ chức tài chính có chuyên môn tín dụng và dịch vụ tài chính, có kinh nghiệm quản lý chi nhánh và thực hiện báo cáo tổng hợp.
- Phối hợp, phát huy được sức mạnh tập thể khi làm việc theo nhóm.
- Chủ động và độc lập cao trong tiến hành công việc.
- Chủ động thiết lập mối quan hệ trong và ngoài hệ thống, nhằm phục vụ tốt cho công việc đảm nhiệm.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]3[/TD]
[TD]Chuyên viên -Phòng Hỗ trợ kinh doanh
Mã vị trí:
HTKD[/TD]
[TD]-


Thực hiện quản lý tín dụng đối với các khoản vay của Khối.
- Thực hiện các nghiệp vụ giải ngân, thu nợ, hạch toán và quản lý khoản vay trên hệ thống Corebanking, thực hiện các nghiệp vụ theo quy trình cấp tín dụng, quy định hiện hành của Ngân hàng.
- Phối hợp với phòng Khách hàng doanh nghiệp lớn và Phòng Khách hàng Đối tác chiến lược xử lý các nghiệp vụ liên quan đến hợp đồng tiền gửi và dịch vụ của nhóm KHDNL&ĐTCL. Lưu giữ và quản lý hồ sơ hợp đồng tiền gửi và dịch vụ của nhóm KHDNL&ĐTCL
- Cập nhật các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động tín dụng trong lĩnh vực được phân công.
- Thực hiện công tác báo cáo, tổng hợp, quản lý hệ thống về cấp tín dụng cho nhóm KHDNL&ĐTCL liên quan
- Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất các thông tin số liệu của KHDNL&ĐTCL trên toàn hệ thống, các thông tin hoạt động của Khối cho Lãnh đạo ngân hàng để tổng hợp, đánh giá việc thực hiện kế hoạch, kết quả thực hiện các nhiệm vụ Khối được giao

[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, tài chính ngân hàng, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh, hoặc Luật.
- Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực tài chính tín dụng, ngân hàng, hiểu biết rõ về các quy định trong hoạt động tín dụng của OceanBank, NHNN và pháp luật.
- Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm làm việc trong các ngân hàng, tổ chức tài chính có chuyên môn quản lý tín dụng và dịch vụ tài chính, có kinh nghiệm quản lý chi nhánh và thực hiện báo cáo tổng hợp
- Có khả năng phân tích và tổng hợp . Nhận thức vấn đề sâu, tư duy khoa học.
- Có khả năng phối hợp và làm việc theo nhóm, phát huy sức mạnh tập thể.
- Có khả năng làm việc độc lập, chủ động cao trong công việc.
- Chủ động thiết lập mối quan hệ trong và ngoài hệ thống để đáp ứng và phục vụ tốt cho công việc.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

Hồ sơ dự tuyển: hồ sơ chỉ gồm có Thông tin ứng viên theo mẫubắt buộc phải có ảnh (download tại đây)

Thời gian nộp hồ sơ:Từ ngày 23/11/2012 đến ngày 30/11/2012

Nơi nhận Hồ sơ: Chỉ nhận hồ sơ bản mềm qua địa chỉ email: hr@oceanbank.vn

Ứng viên nộp đặt tiêu đề email và file thông tin ứng viên theo cấu trúc: "KHL- Mã vị trí (viết hoa không dấu)- Họ và tên".
Ví dụ: KHL – ĐTCL NGUYEN VAN A; KHL – HTKD – NGUYEN THI B (Trong đó KHL là mã của Đơn vị tuyển dụng)

Lưu ý

- Chỉ nhận những Hồ sơ thực hiện đầy đủ các yêu cầu trên.
- Chúng tôi chỉ thông báo những thí sinh đạt yêu cầu và không hoàn trả Hồ sơ.
- Mọi chi tiết xin liên hệ: 04.37726000-1167


OceanBank
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,088
Tổng số thành viên
352,156
Thành viên mới nhất
onbetwine
Back
Bên trên