OceanBank OceanBank tuyển dụng các vị trí Chuyên viên làm việc tại Phòng KHCN trên toàn quốc [30.11.2012]

cocghe266

Administrator
[TABLE="class: grid, width: 900, align: center"]
[TR]
[TD="align: center"]TT
[/TD]
[TD="align: center"]Vị trí
[/TD]
[TD="align: center"]Địa điểm
[/TD]
[TD="align: center"]Mô tả công việc
[/TD]
[TD="align: center"]Yêu cầu[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Chuyên viên Khách hàng
Mã vị trí: CVKH[/TD]
[TD]- CN Hà Nội
- Thăng Long
- Hà Đông
- Đào Duy Anh
- Âu Cơ
- CN Sài Gòn
- CN TPHCM
- Nguyễn Văn Trỗi
- Hải Dương
- Quảng Ninh
- Hải Phòng
- Thanh Hóa
- Đà Nẵng
- Quảng Ngãi
- Nha Trang
- Quy Nhơn
- Cần Thơ
- Đồng Nai
- Bình Dương[/TD]
[TD]- Thực hiện giới thiệu, bán chéo các loại sản phẩm, dịch vụ đối với khách hàng cá nhân như huy động, cho vay, thanh toán, thẻ, …
- Tìm kiếm, giới thiệu các khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp trả lương qua tài khoản tiềm năng, giới thiệu và bán các sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng dành cho Khách hàng cá nhân theo danh mục sản phẩm.
- Tiếp nhận hồ sơ, phối hợp với các Tổ, bộ phận nghiệp vụ khác để hoàn thiện Hồ sơ, cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng.
- Đề xuất, kiến nghị các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình bán các sản phẩm dịch vụ, để đạt được mục tiêu đề ra trong thời gian ngắn nhất, chi phí thấp nhất
- Có kiến nghị về việc phát triển sản phẩm dựa trên thông tin và phân tích khách hàng cũng như thị trường nói chung để đáp ứng được đặc thù của vùng địa bàn triển khai.
- Chăm sóc khách hàng
- Thực hiện công tác tiếp thị, phát triển thị phần, bảo vệ thương hiệu của OceanBank[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, kinh tế, Tài chính - ngân hàng, …
01 năm làm việc cho trong các lĩnh vực kinh doanh
- Có khả năng phân tích, nhận thức vấn đề tốt
- Có khả năng tổ chức thực hiện công việc khoa học, hợp lý
- Phối hợp làm việc theo nhóm tốt
- Chủ động, độc lập trong công việc
- Chủ động, tích cực thiết lập mối quan hệ với khách hàng, bên trong và ngoài hệ thống, nhằm phục vụ tốt cho công tác phát triển khách hàng[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2[/TD]
[TD]Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh dịch vụ
Mã vị trí: HTKD-DV[/TD]
[TD]- CN Hà Nội
- CN Hà Đông
- CN Sài Gòn
- CN TPHCM
- CN Nguyễn Văn Trỗi[/TD]
[TD]- Thực hiện các công việc chăm sóc Khách hàng theo chương trình của Oceanbank và của Chi nhánh;
- Thu thập hồ sơ, làm thủ tục gia hạn thẻ đối với khách hàng cũ, nhắc khách hàng thẻ hết hạn sử dụng;
- Đầu mối tiếp nhận xử lý hoặc chuyển về khối NHĐT xử lý các giao dịch tra soát, khiếu nại và các vấn đề trong quá trình sử dụng thẻ và các dịch vụ E – banking;
- Thực hiện các thủ tục trình duyệt lắp đặt ATM để phục vụ các Hợp đồng trả lương qua tài khoản;
- Tìm kiếm các điểm đặt ATM hoặc POS để quảng bá hình ảnh của Oceanbank, gia tăng tiện ích thanh tóan trên địa bàn, báo cáo GĐ Phòng KHCN để trình duyệt theo qui định;
- Thực hiện các công việc khác do Quản lý bộ phận Hỗ trợ kinh doanh, Giám đốc Khách hàng cá nhân giao.[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp Đại học, ngành: Kinh tế, tài chính/kế toán, quản trị kinh doanh;
- Tối thiểu 01 năm làm việc tại các Ngân hàng/Tổ chức tài chính;
- Có khả năng phân tích, nhận thức vấn đề tốt ;
- Có khả năng tổ chức thực hiện công việc khoa học, hợp lý;
- Phối hợp làm việc theo nhóm tốt;
- Chủ động, độc lập trong công việc;
- Chủ động, tích cực thiết lập mối quan hệ với khách hàng, bên trong và ngoài hệ thống, nhằm phục vụ tốt cho công tác phát triển khách hàng.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3[/TD]
[TD]Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh tín dụng
Mã vị trí: HTKD-TD[/TD]
[TD]- CN Hà Nội
- CN Âu Cơ
- CN Quảng Ninh
- CN Thanh Hóa
- CN TPHCM
- CN Sài Gòn
- CN Nguyễn Văn Trỗi
- CN Cần Thơ[/TD]
[TD]- Phối hợp, hỗ trợ chuyên viên khách hàng để hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn hoàn chỉnh, thẩm định hồ sơ, tài sản đảm bảo, lịch sử tín dụng, khả năng trả nợ…, nhập thông tin vào CAS, trình phê duyệt khoản vay;
- Hồ sơ sau khi duyệt vay thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định ngân hàng như ký hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ, hợp đồng thế chấp…bàn giao cho quản lý tín dụng tiến hành giải ngân;
- Phối hợp với chuyên viên khách hàng, chuyên viên quản lý tín dụng đốc thúc thu hồi nợ vay, xử lý nợ quá hạn trong phạm vi trách nhiệm theo quy định của Oceanbank;
- Thực hiện quản lý theo dõi các khách hàng cá nhân cũ đã phát sinh tại Chi nhánh;
- Phối hợp với chuyên viên quản lý tín dụng kiểm tra sau vay, điều chỉnh lãi suất theo đúng quy định hợp đồng tín dụng đã ký kết với khách hàng;
- Các công việc khác do Quản lý bộ phận HTKD, Giám đốc Khách hàng cá nhân giao.[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp Đại học, ngành: Kinh tế, tài chính/kế toán, quản trị kinh doanh;
- Tối thiểu 01 năm làm việc tại các Ngân hàng/Tổ chức tài chính;
- Có khả năng phân tích, nhận thức vấn đề tốt ;
- Có khả năng tổ chức thực hiện công việc khoa học, hợp lý;
- Phối hợp làm việc theo nhóm tốt;
- Chủ động, độc lập trong công việc;
- Chủ động, tích cực thiết lập mối quan hệ với khách hàng, bên trong và ngoài hệ thống, nhằm phục vụ tốt cho công tác phát triển khách hàng.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]4[/TD]
[TD]Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Phi tín dụng
Mã vị trí HTKD-PTD[/TD]
[TD]- CN Hà Nội
- CN Cần Thơ
- CN Quy Nhơn
- CN Sài Gòn
- CN TPHCM[/TD]
[TD]- Phối hợp, hỗ trợ Bộ phận kinh doanh để hoàn thiện các thủ tục, soạn hợp đồng, rà soát form mẫu, trình ký Hợp đồng, đáp ứng việc bán sản phẩm, dịch vụ phi tín dụng của OceanBank cho khách hàng. Bao gồm: các sản phẩm như: huy động tiết kiệm, mở tài khoản thanh toán, trả lương, qua tài khoản, thẻ liên kết, thẻ siêu nhanh, các dịch vụ E - banking…
- Hỗ trợ nhập phần mềm phát hành thẻ để phát hành thẻ theo lô phục vụ các hợp đồng trả lương qua tài khoản.
- Đầu mối nhận các giấy xác nhận kinh doanh liên quan các sản phẩm phi tín dụng, kiểm tra tính chính xác, nhập lên phần mềm Sale management trong phân quyền cho phép.
- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về những sản phẩm phi tín dụng theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.
- Các công việc khác do Quản lý bộ phận Hỗ trợ kinh doanh, Giám đốc phòng Khách hàng cá nhân giao.[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp Đại học, ngành: Kinh tế, tài chính/kế toán, quản trị kinh doanh;
- Tối thiểu 01 năm làm việc tại các Ngân hàng/Tổ chức tài chính;
- Có khả năng phân tích, nhận thức vấn đề tốt ;
- Có khả năng tổ chức thực hiện công việc khoa học, hợp lý;
- Phối hợp làm việc theo nhóm tốt;
- Chủ động, độc lập trong công việc;
- Chủ động, tích cực thiết lập mối quan hệ với khách hàng, bên trong và ngoài hệ thống, nhằm phục vụ tốt cho công tác phát triển khách hàng.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]5[/TD]
[TD]Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Quản lý tín dụng
Mã vị trí HTKD-QLTD[/TD]
[TD]- CN Hà Nội
- CN Âu Cơ
- CN Quảng Ninh
- CN Đồng Nai
- CN Sài Gòn
- CN TPHCM[/TD]
[TD]- Tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được phê duyệt, kiểm soát hồ sơ theo quy định của Oceanbank trước khi trình lãnh đạo phê duyệt giải ngân và thực hiện giải ngân trên FCC, thực hiện các thủ tục đảm bảo tiền vay như công chứng, đăng ký giao dịch đảm bảo, nhập kho tài sản đảm bảo…).
- Quản lý hồ sơ khách hàng sau khi giải ngân.
- Thao tác các nghiệp vụ: giải ngân, thu nợ, thu phí - phát sinh,… trên FCC.
- Thực hiện các báo cáo về tín dụng theo định kỳ hoặc đột xuất theo quy định.
- Đôn đốc và phối hợp với chuyên viên hỗ trợ kinh doanh tín dụng thu hồi nợ đến hạn, quá hạn, xử lý nợ quá hạn theo thẩm quyền.
- Nhận giấy xác nhận kinh doanh sản phẩm tín dụng của chuyên viên Khách hàng, kiểm tra tính chính xác, nhập vào phần mềm Sale management theo phân quyền quy định
- Các công việc khác do Quản lý bộ phận Hỗ trợ kinh doanh, Giám đốc Khách hàng cá nhân giao.[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp Đại học, ngành: Kinh tế, tài chính/kế toán, quản trị kinh doanh;
- Tối thiểu 01 năm làm việc tại các Ngân hàng/Tổ chức tài chính;
- Có khả năng phân tích, nhận thức vấn đề tốt ;
- Có khả năng tổ chức thực hiện công việc khoa học, hợp lý;
- Phối hợp làm việc theo nhóm tốt;
- Chủ động, độc lập trong công việc;
- Chủ động, tích cực thiết lập mối quan hệ với khách hàng, bên trong và ngoài hệ thống, nhằm phục vụ tốt cho công tác phát triển khách hàng.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 23/11/2012 đến ngày 30/11/2012

Hồ sơ dự tuyển: Ứng viên chỉ cần nộp 01 bản thông tin ứng viên (theo mẫu của Ngân hàng), download tại đây, ghi rõ Mã vị trí dự tuyển.

Cách thức nộp hồ sơ: ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại địa điểm chi nhánh (Chi tiết địa điểm của Chi nhánh, ứng viên xem tại oceanbank.vn, mục Mạng lưới, dưới cùng bên phải hoặc click vào đây)

Địa điểm nộp hồ sơ khu vực Hà Nội:

- Chi nhánh Hà Nội: 48 Trần Nhân Tông, Hà Nội
- Chi nhánh Thăng Long: Tầng 1, 18 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
- Chi nhánh Hà Đông: 415 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
- Chi nhánh Đào Duy Anh: 01 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
- Chi nhánh Âu Cơ: 33 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

Lưu ý:

- Ứng viên nộp hồ sơ đúng chức danh, địa điểm làm việc đã thông báo
- Chỉ thông báo với những người đạt yêu cầu tại các vòng tuyển dụng
- Không phản hồi với những hồ sơ ứng viên không phù hợp.

OceanBank
 
Thank bạn, hihi
Bạn ơi, cho mình hỏi hồ sơ như vậy là không cần mang mấy cái sơ yếu lý lịch rồi giấy khai sinh gì gì đó hả
Đúng rồi bạn, trong tin tuyển dụng có ghi rõ đó bạn: Ứng viên chỉ cần nộp 01 bản thông tin ứng viên (theo mẫu của Ngân hàng)

Những giấy tờ khác chắc sẽ bổ sung khi đi test hoặc PV:)
 
Không thấy người ta ghi số lượng tuyển nhỉ, thi ngân hàng mấy lần toàn bị tạch, lần này sẽ cố gắng :D
Thank bạn
 
Các bạn lưu ý nhớ nộp hồ sơ đúng vị trí mong muốn ứng tuyển, vì nếu nộp sai vị trí, chi nhánh sẽ loại hồ sơ
1 điều nữa, các bạn chỉ cần nộp 1 bản thông tin ứng viên theo mẫu (có dán ảnh), không nộp thêm bất cứ giấy tờ gì khác, số điện thoại liên hệ ghi rõ ràng để khi có kết quả còn liên hệ
 
Vị trí nào cũng yêu cầu 1 năm kinh nghiệm, sinh viên mới ra trường như bọn em có nên nộp ko?
 
Lại nộp và hy vọng! Bữa trước mới nộp bank này cũng toạch từ vòng gửi xe, hiz.
 
Các bạn lưu ý nhớ nộp hồ sơ đúng vị trí mong muốn ứng tuyển, vì nếu nộp sai vị trí, chi nhánh sẽ loại hồ sơ
1 điều nữa, các bạn chỉ cần nộp 1 bản thông tin ứng viên theo mẫu (có dán ảnh), không nộp thêm bất cứ giấy tờ gì khác, số điện thoại liên hệ ghi rõ ràng để khi có kết quả còn liên hệ
Cho em hỏi các vị trí này có giống với mấy đợt tuyển dụng vừa rồi của Oceanbank ạ?
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,181
Thành viên mới nhất
murderdollsmerc
Back
Bên trên