[Nhờ giúp đỡ] Về đề thi nghiệp vụ tín dụng Vietin 2009

  • Bắt đầu Bắt đầu wind103
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

wind103

Verified Banker
Đề Vietin tháng 11/2009

  1. Doanh nghiệp X có nhu cầu vay NH: 2000 triệu đồng để mua thiết bị đầu tư, thời giant hi công, lắp đặt và chạy thử là 7 tháng, đầu tháng 1 năm N+1 đi vào hoạt động ổn định. Trong thời gian hoạt động của dự án là 5 năm, thu nhập và chi phí dự tính hàng năm của doanh nghiệp là
Năm N+1 N+2 N+3 N+4 N+5
Doanh thu 3000 3500 4100 4500 4200
Tổng chi phí 3100 3200 3400 3700 3600
1) Tính lợi nhuận sau thuế và khấu hao hàng năm của dự án?
2) Tính thời gian hoàn vốn đầu tư giản đơn?
3) Lập kế hoạch trả nợ (theo phương án: trả nợ theo năng lực thực tế của dự án)
Biết rằng: Tỉ lệ khấu hao tài sản cố định: 20%/năm, tiền vay được rút toàn bộ đầu tháng 6/N. Doanh nghiệp được ngân hàng cho vay trả lãi ân hạn, lãi suất 1%/tháng. Tổng chi phí dự toán (chưa có lãi vay ngân hàng) bằng 3000, kì luân chuyển vốn trong thời gian hoạt động: 6 tháng, thuế thu nhập doanh nghiệp 25%.


  1. Một doanh nghiệp có số liệu về tổng chi phí sản xuất hoạt động kinh doanh như sau:
I/ Tổng chi phí sản xuất 40.751
1. Nguyên vật liệu 24.157
2. Năng lượng 1.984
3. Lương, BHXH 1.210
4. CPQL phân xưởng 1.034
5. CPQL doanh nghiệp 4.290
6. Phí bảo hiểm tài sản 376
7. Khấu hao tài sản cố định 4.648
8. CP sửa chữa thường xuyên 249
9. CP sửa chữa TSCĐ 369
10. Lãi vay 2.310
11. CP khác 124

Vòng quay vốn lưu động là 2 vòng/năm
Tính nhu cầu vốn lưu động trong năm hoạt động
 
1. A.
- Ln truớc thuế: -100, 300, 700, 800, 600
- Ln sau thuế: -100, 225, 525, 600, 450
b.
- Tổng chi phí dự toán: 3.000
- DN được NH cho vay trả lãi vay ân hạn -> Lãi vay được tính vào giá trị tài sản cố định để tính khấu hao. Lãi vay trong thời gian đầu tư (ân hạn): 7 x 1%/tháng = 7% x 2000 = 140.
- Tổng giá trị tính khấu hao: 3.140
- Giá trị khấu hao hàng năm: 3.140 x 20% = 628
2. Thời gian hoàn vốn giảm đơn
- Tổng chi phí: 3140.
- Dòng tiền vào (khấu hao + lợi nhuận sau thuế): 528, 853, 1153, 1228, 1078
- Thời gian hoàn vốn giản đơn tính ra là 3,5 năm.
3. Kế hoạch trả nợ: Tỷ lệ trả nợ: 2140/3140 = 68%
Từ đó x tỷ lệ trả nợ với dòng tiền hàng năm, sẽ ra kế hoạch trả nợ.

Thực ra một dự án cụ thể tớ thấy còn nhiều vấn đề phải làm rõ. Vì thiếu khá nhiều giả thiết. Nhưng với một đề bài thi thì có lẽ chỉ nên đơn giản hóa thế này.
 
- Có thể thấy tổng chi phí sản xuất bằng tổng các chi phí thành phần cộng lại, nên khấu hao TSCĐ chưa bị bao hàm trong CPQL phân xưởng và CPQL doanh nghiệp ( nên nói cái này vì tại nhiều DN, chi phí khấu hao TSCĐ cũng được hạch toán trong CPQL doanh nghiệp)
- Giả thiết chi phí sửa chữa tài sản cố định là việc sửa chữa thường xuyên, không phân bổ cho các kì tiếp theo (Một số trường hợp việc sửa chữa là bất thường, chi phí sẽ được phân bổ trong nhiều kì)
- Tổng nhu cầu vốn bằng tiền (Tổng chi phí – Lãi vay – Khấu hao) = 40.751 – 4.648 – 2.310 = 33.793
- Vòng quay VLĐ là 2 vòng/năm
- Nhu cầu VLĐ trong năm hoạt động là 16.896,5
 
1. A.
- Ln truớc thuế: -100, 300, 700, 800, 600
- Ln sau thuế: -100, 225, 525, 600, 450
b.
- Tổng chi phí dự toán: 3.000
- DN được NH cho vay trả lãi vay ân hạn -> Lãi vay được tính vào giá trị tài sản cố định để tính khấu hao. Lãi vay trong thời gian đầu tư (ân hạn): 7 x 1%/tháng = 7% x 2000 = 140.
- Tổng giá trị tính khấu hao: 3.140
- Giá trị khấu hao hàng năm: 3.140 x 20% = 628
2. Thời gian hoàn vốn giảm đơn
- Tổng chi phí: 3140.
- Dòng tiền vào (khấu hao + lợi nhuận sau thuế): 528, 853, 1153, 1228, 1078
- Thời gian hoàn vốn giản đơn tính ra là 3,5 năm.
3. Kế hoạch trả nợ: Tỷ lệ trả nợ: 2140/3140 = 68%
Từ đó x tỷ lệ trả nợ với dòng tiền hàng năm, sẽ ra kế hoạch trả nợ.

Thực ra một dự án cụ thể tớ thấy còn nhiều vấn đề phải làm rõ. Vì thiếu khá nhiều giả thiết. Nhưng với một đề bài thi thì có lẽ chỉ nên đơn giản hóa thế này.
Phần 1 tớ nghĩ bạn tính sai vì năm 1 lỗ nên sẽ kết chuyển lỗ vào năm sau. Lợi nhuận trước thuế chỉ còn 200. Lãi vay ân hạn tính vào tài sản cố định bi giờ mới biết.^^. tks b vì bài viết.
 
Đây là lỗ của dự án, không phải lỗ của đơn vị.
Một đơn vị có thể lỗ dự án này nhưng lãi dự án khác và tổng hoạt động vẫn lãi. Như vậy có được tính kết chuyển lỗ không? Hoặc đơn vị đăng kí phân chia lỗ cho 1 năm hay nhiều năm?

Trên thực tế, tớ thấy trường hợp đầu tư máy móc và không nói gì thì ta có thể giả thiết là đơn vị đầu tư thêm để tăng cường hoạt động SXKD. Chứ để đầu tư mới, thì còn nhà xưởng, đất đai, chi phí triển khai dự án...

Chính vì thế tớ mới nói đề bài thiếu nhiều giả thiết. :D
 
nếu lỗ trong dự án thì sẽ làm giảm lợi nhuận cho doanh nghiệp như vậy sẽ làm giảm thuế phải nộp cho doanh nghiệp nên theo mình nghĩ dù dự án hay là lợi nhuận trong năm cả doanh nghiệp thì cũng cần có kết chuyển lỗ. Như thế mới đánh giá đúng tình hình của doanh nghiệp và hiệu quả của dự án.
 
Đấy cũng là một quan điểm hay. Nếu vậy bạn ko cần kết chuyển lỗ mà ghi âm luôn thuế TNDN. Và như thế lỗ của năm 1 sẽ chỉ còn -75.
 
Cái kết chuyển lỗ này cũng là ván đề mình băn khoăn trong bài vì nếu doanh nghiệp lãi thì ghi âm thuế TNDN sẽ đúng với dòng tiền. Còn nếu DN lỗ thì kết chuyển lỗ sẽ đúng với dòng tiền. Coi như đề không cho đủ thì không biết đáp án sao. Làm đúng chưa chắc người chấm đã cho là đúng. :))
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,209
Thành viên mới nhất
aogobaybaz
Back
Bên trên