Nhờ các cao thủ thảo luận, giải đáp giúp. Lâu quá không ôn lý thuyết!

lux301146

Verified Banker
1. Doanh nghiệp A có đề nghị vay 1 triệu USD và bảo lãnh 300K USD để nhập khẩu máy móc. Giá trị hợp đồng nhập khẩu là 2 triệu USD, DN phải đặt cọc 500K $, 200K $ sẽ thanh toán sau khi nhận được máy móc 3 ngày. Hỏi ngân hàng sẽ cấp giới hạn tín dụng cho DN A là bao nhiêu?
a. 2 triệu $
b. 700K $
c. 1,3 triệu $
d. 800K $
2. CT A góp vốn cổ phần vào CT B, là doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành. CT B có ROE cao hơn cùng ngành, hỏiđáp án nào dưới đây đúng:
a. ROE CT A tăng;
b. Thu thuần từ hoạt động đầu tư tài chính của CT A tăng;
c. CT A có khả năng cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh;
d. Tình hình SX kinh doanh của CT A không thay đổi
3. Trong mọi trường hợp, vòng quay các khoản phải thu tăng thì dòng tiền của doanh nghiệp tăng
4. CT X tại Vĩnh Phúc có nhu cầu và được ngân hàng chấp thuận cho vay 3,5 triệu $ để đầu tư cơ sở hạ tầng và nhập khẩu máy móc thiết bị mới. Khoản tiền cho vay để nhập khẩu máy móc thiết bị là 1,4 triệu $. CT X đã nhập khẩu máy móc nhưng trong đó có cả thiết bị cũ với giá trị thấp hơn nhiều và ngân hàng đã giải ngân 1,4 triệu $ dựa trên các chứng từ, hóa đơn do CT cung cấp. Hỏi ngân hàng đã gặp rủi ro gì và nêu các biện pháp để khắc phục rủi ro đó
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,087
Tổng số thành viên
352,144
Thành viên mới nhất
vumylinh2
Back
Bên trên