NHNN đính chính thông tư 22

mai.qth2710

Moderator
Ngày 08/9/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Quyết định số 1992/QĐ-NHNN đính chính điểm c khoản 2 Điều 1 Thông tư số 22/2011/TT-NHNN ngày 30/8/2011.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đính chính điểm c khoản 2 Điều 1 Thông tư số 22/2011/TT-NHNN ngày30/8/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 của Thống đốc NHNN quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng như sau:

“c/ Các khoản phải đòi bằng Đồng Việt Nam được đảm bảo bằng giấy tờ có giá do các tổ chức tín dụng khác được thành lập tại Việt Nam phát hành;”.

Theo SBV​
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,209
Thành viên mới nhất
aogobaybaz
Back
Bên trên