NHNN chấp thuận tăng vốn cho 4 ngân hàng nước ngoài

mai.qth2710

Moderator
4 ngân hàng là Woori Bank , First Commercial Bank, Industrial Bank of Korea và JPMorgan Chase, N.A đều là các chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 01/9/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có các văn bản chấp thuận việc tăng vốn được cấp cho 4 ngân hàng là Ngân hàng Woori Bank – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng First Commercial Bank – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Industrial Bank of Korea – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng JPMorgan Chase, N.A – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể:
Ngân hàng Woori Bank – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh được thay đổi mức vốn được cấp từ 15 triệu USD lên mức 67 triệu USD;
Ngân hàng First Commercial Bank – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh được thay đổi mức vốn được cấp từ 15 triệu USD lên mức 40 triệu USD;
Ngân hàng Industrial Bank of Korea – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh được thay đổi mức vốn được cấp từ 15 triệu USD lên mức 115 triệu USD;
Ngân hàng JPMorgan Chase, N.A – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh được thay đổi mức vốn được cấp từ 27 triệu USD lên mức 77 triệu USD;
Thống đốc NHNN yêu cầu các ngân hàng có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn được cấp; Đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Công bố nội dung thay đổi theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng.

Ngoài ra, các ngân hàng có đơn kèm bản sao đăng ký kinh doanh số vốn được cấp mới, đề nghị NHNN chấp thuận thay đổi mức vốn được cấp ghi trong Giấy phép của từng ngân hàng; trong đó, có cam kết thực hiện đúng Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 01/3/2011 của NHNN.

Thanh Hải
Theo SBV​
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,581
Số bình luận
528,101
Tổng số thành viên
351,923
Thành viên mới nhất
bsportreisen1
Back
Bên trên