NHNN ban hành thông tư quy định cụ thể điều kiện niêm yết của các tổ chức tín dụng

  • Bắt đầu Bắt đầu cocghe266
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

cocghe266

Administrator
TCTD phải có thời gian hoạt động tối thiểu 2 năm, giá trị thực của vốn điều lệ không thấp hơn vốn pháp định, lãi trong 2 năm trước đó...

Ngày 13/9/2012, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 26/2012/TT-NHNN hướng dẫn thủ tục chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài của tổ chức tín dụng cổ phần (TCTD).

Theo thông tư này, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quy định rõ điều kiện, thủ tục TCTD được chấp thuận niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài.

Trước đó vào năm 2004, NHNN đã từng ban hành Quyết định 787/2004/QĐ-NHNN quy định tạm thời về việc ngân hàng thương mại cổ phần đăng ký niêm yết và phát hành cổ phiếu ra công chúng. Thông tư 26 chính thức ban hành có một vài điều kiện đã được "nới lỏng" hơn so với quyết định 787 trước đó.

Cụ thể, về thời gian hoạt động, theo quy định của Thông tư 26, để được NHNN chấp thuận niêm yết trên thị trường chứng khoán, các TCTD phải có thời gian hoạt động tối thiểu là 2 năm tính đến thời điểm đề nghị. Trong quyết định 787 trước đó, NHNN quy định TCTD phải có thời gian hoạt động tối thiểu là 5 năm.

Về tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ, nếu như trong quyết định 787 trước đó, TCTD phải đảm bảo tỷ lệ này dưới 3% liên tục trong 2 năm gần nhất thì tại Thông tư 26, tỷ lệ nợ xấu của TCTD chỉ cần đáp ứng dưới 3% so với tổng dư nợ tại thời điểm cuối quý trong thời gian 2 quý liền kề trước quý đề nghị.

Tuy nhiên, trong Thông tư 26 cũng giữ nguyên một số điều kiện như TCTD phải kinh doanh có lãi trong 2 năm liền kề trước năm đề nghị; đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về an toàn hoạt động.

Theo Thông tư 26, điều kiện được chấp thuận niêm yết đối với các TCTD cũng được quy định chi tiết hơn về vốn điều lệ, các hạn chế đảm bảo an toàn trong hoạt động và bộ máy hoạt động. Theo đó, giá trị thực của vốn điều lệ đến thời điểm đề nghị của TCTD không được thấp hơn mức vốn pháp định.

Đồng thời, TCTD phải tuân thủ các hạn chế để đảm bảo an toàn trong hoạt động của TCTD liên tục trong 6 tháng liền kề trước thời điểm đề nghị; Thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo quy định của NHNN tại thời điểm cuối quý liền kề trước quý đề nghị;

Trong thời gian 12 tháng liền kề trước thời điểm đề nghị, TCTD không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng dưới hình thức phạt tiền từ 30 triệu đồng trở lên;

Ngoài ra, tại thời điểm đề nghị, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của TCTD có số lượng và cơ cấu đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành; bộ phận kiểm toán nội bộ và hệ thống kiểm soát nội bộ bảo đảm tuân thủ Luật Các TCTD và các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành.

Trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, NHNN có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc TCTD niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Sau khi văn bản chấp thuận của NHNN đối với việc TCTD niêm yết trên thị trường chứng khoán có hiệu lực, TCTD phải đăng ký niêm yết trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 29/10/2012.

Theo SBV
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,090
Tổng số thành viên
352,219
Thành viên mới nhất
aogobaybac
Back
Bên trên