NHNN ban hành Thông tư phòng, chống rửa tiền

  • Bắt đầu Bắt đầu HoaDoan
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

HoaDoan

Thành viên
NHNN yêu cầu các tổ chức phải thận trọng khi thiết lập quan hệ với cá nhân được giao giữ chức vụ cao cấp trong bộ máy nhà nước của nước ngoài.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 41 hướng dẫn nhận biết và cập nhật thông tin khách hành nhằm phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền.

Theo Thông tư, cơ sở xác định mức độ rủi ro rửa tiền gồm: Loại khách hàng là người cư trú hay người không cư trú, khách hàng trong các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, cầm đồ, casino hay kinh doanh qua mạng internet; Loại sản phẩm khách hàng sử dụng như nộp tiền mặt, chuyển tiền điện tử, giao dịch thẻ hay đổi tiền...

Với cá nhân có ảnh hưởng chính trị (đang được giao giữ những chức vụ cao cấp trong bộ máy nhà nước của nước ngoài), Thông tư quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đại lý đổi ngoại tệ, doanh nghiệp kinh doanh vàng... (gọi tắt là tổ chức báo cáo) phải được sự chấp thuận của Tổng giám đốc (Giám đốc) hoặc Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) khi thiết lập mối quan hệ với cá nhân đó.

Đồng thời, tổ chức báo cáo phải thực hiện các biện pháp nhằm tìm hiểu nguồn gốc tiền và tài sản của khách hàng.

Tổ chức báo cáo cũng không được ký hợp đồng đại lý với ngân hàng vỏ bọc (ngân hàng không có trụ sở hữu hình, không chịu sự giám sát của bất kỳ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào).

Ngoài ra, trong hoạt động ngân hàng đại lý, tổ chức báo cáo phải thực hiện các biện pháp đảm bảo quan hệ ngân hàng đại lý không bị lạm dụng cho rửa tiền.

Trong trường hợp nghi ngờ giao dịch có liên quan đến rửa tiền, tổ chức báo cáo phải báo cáo các giao địch đáng ngờ về Cục phòng, chống rửa tiền.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/2/2012.

Chi tiết Thông tư xem tại đây

Theo: Gafin
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,090
Tổng số thành viên
352,218
Thành viên mới nhất
hnquynh
Back
Bên trên