NHNN: Ban hành thông tư 33 quy định hệ số rủi ro 250% với khoản vay bảo đảm bằng vàng

mai.qth2710

Moderator
Thông tư cũng quy định quy định các nhu cầu vốn không được cho vay bao gồm nhu cầu vay vốn để mua vàng; trừ trường hợp được Thống đốc NHNN chấp thuận cho phép.

Ngày 08/10/2011, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 33/2011/TT-NHNN ngày 08/10/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng (TCTD) và Quy chế cho vay của TCTD đối với khách hàng ban hành kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc NHNN.

Theo đó, các nội dung chủ yếu của Thông tư số 33/2011/TT-NHNN quy định như sau:

- Bổ sung điểm d khoản 5.6 Điều 5 của Thông tư 13/2010/TT-NHNN quy định hệ số rủi ro là 250% đối với các khoản cho vay được bảo đảm bằng vàng.

- Bổ sung điểm d khoản 1 Điều 9 Quy chế cho vay 1627 quy định các nhu cầu vốn không được cho vay bao gồm nhu cầu vay vốn để mua vàng; trừ trường hợp được Thống đốc NHNN chấp thuận cho phép vay vốn mua vàng để sản xuất vàng miếng, sản xuất, gia công vàng trang sức mỹ nghệ và cho vay để nhập khẩu vàng nguyên liệu theo giấy phép của NHNN.Thông tư số 33/2011/TT-NHNN sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2011. Đối với các hợp đồng tín dụng được ký kết, có hiệu lực trước ngày Thông tư này có hiệu lực, TCTD và khách hàng vay tiếp tục thực hiện theo các thỏa thuận đã ký kết cho đến khi trả hết nợ gốc và lãi vốn vay; hoặc TCTD và khách hàng vay thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng phù hợp với quy định của Thông tư này và pháp luật khác có liên quan.

Được biết, việc ban hành Thông tư nêu trên là nhằm tiếp tục kiểm soát hoạt động cho vay đối với các nhu cầu vốn mua vàng cho vay có bảo đảm bằng vàng, góp phần ổn định thị trường vàng và ngoại hối.

Thanh Hải

Theo TTVN/SBV​
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,209
Thành viên mới nhất
aogobaybaz
Back
Bên trên