NHNN ban hành Thông tư 22 bỏ quy định tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động tại TT13 & TT19

mai.qth2710

Moderator
Thông tư số 22 với 2 nội dung chính: hủy bỏ tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động; điều chỉnh hệ số rủi ro với 1 số tài sản có bằng ngoại tệ khi tính tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2011.


Thông báo của NHNN chi tiết như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, để điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng những tháng cuối năm 2011, ngày 30/8/2011, Thống đốc NHNN đã ký ban hành Thông tư số 22/2011/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD, đã được sửa đổi bởi Thông tư số 19/2010/TT-NHNN ngày 27/9/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-NHNN.

Theo đó, Thông tư số 22/2011/TT-NHNN ngày 30/8/2011 nói trên sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2010/TT-NHNN được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 19/2010/TT-NHNN với các nội dung chính sau đây:

1. Hủy bỏ tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động quy định tại Thông tư 13/2010/TT-NHNN, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 19/2010/TT-NHNN.

2. Điều chỉnh hệ số rủi ro đối với một số tài sản có bằng ngoại tệ khi tính tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu.

3. Thông tư số 22/2011/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2011.

Theo SBV​
 
Thông tư 22 ảnh hưởng thế nào dòng tiền tín dụng?

31/08/2011 14:39:51
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 22/2011sửa đổi một số nội dung tại Thông tư 13 và 19 đã ban hành cuối năm 2010.
Thông tư 22 có hiệu lực ngay từ ngày 1/09/2011, với hai nội dung chính được thay đổi, gồm:
Bãi bỏ Mục 5 “Tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động” quy định trong Thông tư 13 và 19

Trước đó, theo tinh thần tại Thông tư 19 thì tỷ lệ cấp tín dụng đối với ngân hàng là 80%, của tổ chức tín dụng phi ngân hàng là 85% từ nguồn vốn huy động, tức được hiểu là so với nguồn vốn huy động và cộng thêm 100% từ vốn chủ sở hữu.

http://bee.net.vn/dataimages/201108/original/images763650_a02.jpg

Thông tư 22 là tín hiệu cho thấy NHNN thắt dòng tiền tín dụng ngoại tệ (minh họa IE) Nội dung tại Thông tư 19 được sửa đổi sau khi có nhiều kiến nghị cần thay đổi định nghĩa “Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động” quy định tại Thông tư 13.

Dù đã thoáng hơn tại Thông tư 19, nhưng quy định giới hạn tỷ lệ LDR này cũng khiến cho dòng tín dụng tại các ngân hàng bị giới hạn đáng kể.
Nói cách khác, việc NHNN bãi bỏ quy định này đã phát đi tín hiệu rất mạnh mẽ về việc nới lỏng dòng tín dụng (nội tệ), như chúng tôi đã nhận định trước đây.

Động thái này cũng cho thấy NHNN đang cố gắng thực hiện cam kết sẽ chuyển dần từ các chính sách manh tính chất hành chính, sang các biện pháp kinh tế, kỹ thuật.

Cần để ý là Thông tư 22 được ban hành ngay sau khi NHNN vừa có quy định tăng dự trữ bắt buộc ngoại tệ thêm 1% vào ngày 29/08/2011, và trong Thông tư 22, NHNN cũng đã thay đổi hệ số rủi ro - thêm một động thái kỹ thuật - đối với một số Tài sản “Có” bằng ngoại tệ.

Tăng mạnh hệ số rủi ro đối với một số Tài sản “Có” bằng ngoại tệ từ 20% lên 50%

Tài sản “Có” chịu sự thay đổi này là các khoản phải đòi bằng ngoại tệ đối với UBND các tỉnh thành, tổ chức tài chính nhà nước; khoản phải đòi bằng ngoại tệ đảm bảo bằng các giấy tờ có giá của các TCTD, tổ chức tài chính nhà nước.

Cùng với việc nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc ngoại tệ, động thái này cho thấy NHNN đang rất cương quyết để nắn dòng tín dụng ngoại tệ. Một khi hệ số rủi ro được nâng cao thì các ngân hàng sẽ phải co hẹp cho vay ngoại tệ, và sẽ phải tích cực thu hồi các khoản cho vay ngoại tệ với các đối tượng trên; nếu không muốn bị ảnh hưởng đến chỉ tiêu tỷ lệ an toàn vốn CAR.

Hiện nay, các ngân hàng đang được yêu cầu phải duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu CAR ở mức 9%.
Mặt khác, NHNN dường như cũng đang có ý định dùng các biện pháp kỹ thuật để phục vụ chính sách hạn chế đầu tư công của Chính phủ, khi một trong số các đối tượng bị ảnh hưởng là các UBND tỉnh thành và các tổ chức tài chính nhà nước.
(theo Vietstock)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,199
Thành viên mới nhất
Danungkethsston
Back
Bên trên