Review Nhận thư bảo lãnh làm tài sản đảm bảo có được không?

Nguyễn Phong Mai

Verified Banker
Nhờ anh chị em giúp,

Mình có khách hàng (A) nhập xăng dầu tư công ty B. Công ty C nhập xăng dầu từ khách hàng (A) của bên mình.
Hiện tại, A và C có ký hợp đồng nguyên tắc yêu cầu công nợ mọi thời điểm không quá 15 ngày và bên C có phát hành cho khách hàng của mình một thư bảo lãnh thanh toán.
Khách hàng của mình (A) ký hợp đồng nguyên tắc vs bên B cũng với yêu cầu công nợ không quá 15 ngày và yêu cầu bên mình phát hành bảo lãnh dựa trên cơ sơ Thư bảo lãnh của bên C phát hành cho khách hàng mình.
Anh chị em cho mình hỏi, trong trường hợp trên bên mình có nên nhận bảo lãnh ngân hàng khác làm tài sản đảm bảo cho bảo lãnh do bên mình phát hành không? và rủi ro là gì ạ?
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,575
Số bình luận
528,080
Tổng số thành viên
351,407
Thành viên mới nhất
Jettwings
Back
Bên trên