OCB NH Phương Đông (OCB) tuyển dụng các vị trí Nhân viên, Chuyên viên, Quản lý tại TP.HCM & các tỉnh/TP

cocghe266

Administrator
[TABLE="class: grid, width: 100%, align: center"]
[TR="bgcolor: #FFDE8B"]
[TD="align: center"]STT[/TD]
[TD="align: center"]Mã CV[/TD]
[TD="align: center"]Chức vụ cần tuyển (Click vào tên vị trí để xem chi tiết)[/TD]
[TD="align: center"]SL[/TD]
[TD="align: center"]Nơi làm việc[/TD]
[TD="align: center"]Ngày kết thúc[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"]HS_041[/TD]
[TD]Nhân viên Nghiên cứu & Phát triển - Trung tâm Đào tạo [/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"]Tp.Hồ Chí Minh[/TD]
[TD="align: center"]30/12/2012[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #F2F2F2"]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"]HS_014[/TD]
[TD]Giám đốc/Trưởng Phòng Phát triển kinh doanh KHDN [/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"]Tp.Hồ Chí Minh[/TD]
[TD="align: center"]01/01/2013[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]3[/TD]
[TD="align: center"]HS_019[/TD]
[TD]Nhân viên/Chuyên viên Giám sát Kho - P. Giám sát tín dụng (TP.HCM, Hà Nội) [/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"]Tp.Hồ Chí Minh[/TD]
[TD="align: center"]01/12/2012[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #F2F2F2"]
[TD="align: center"]4[/TD]
[TD="align: center"]HS_027[/TD]
[TD]Giảng viên Trung tâm Đào tạo [/TD]
[TD="align: center"]3[/TD]
[TD="align: center"]Tp.Hồ Chí Minh[/TD]
[TD="align: center"]29/11/2012[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]5[/TD]
[TD="align: center"]HS_028[/TD]
[TD]Kiến trúc sư - Trưởng Bộ phận Ý tưởng mô hình CN mới [/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"]Tp.Hồ Chí Minh[/TD]
[TD="align: center"]31/12/2012[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #F2F2F2"]
[TD="align: center"]6[/TD]
[TD="align: center"]HS_147[/TD]
[TD]Chuyên viên Tuyển dụng [/TD]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"]Tp.Hồ Chí Minh[/TD]
[TD="align: center"]01/01/2013[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]7[/TD]
[TD="align: center"]HS_035[/TD]
[TD]Chuyên viên Đào tạo [/TD]
[TD="align: center"]3[/TD]
[TD="align: center"]Tp.Hồ Chí Minh[/TD]
[TD="align: center"]31/12/2012[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #F2F2F2"]
[TD="align: center"]8[/TD]
[TD="align: center"]HS_036[/TD]
[TD]Điều phối viên - VP. Quản lý các Dự án [/TD]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"]Tp.Hồ Chí Minh[/TD]
[TD="align: center"]30/12/2012[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]9[/TD]
[TD="align: center"]HS_040[/TD]
[TD]Chuyên viên QHKH (RM) Phụ trách sản phẩm tài trợ thương mại [/TD]
[TD="align: center"]11[/TD]
[TD="align: center"]Trên cả nước[/TD]
[TD="align: center"]30/12/2012[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #F2F2F2"]
[TD="align: center"]10[/TD]
[TD="align: center"]HS_013[/TD]
[TD]Giám đốc Tài trợ Thương mại, Khối KHDN [/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"]Tp.Hồ Chí Minh[/TD]
[TD="align: center"]01/01/2013[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]11[/TD]
[TD="align: center"]HS_034[/TD]
[TD]Chuyên viên PR nội bộ [/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"]Tp.Hồ Chí Minh[/TD]
[TD="align: center"]01/01/2013[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #F2F2F2"]
[TD="align: center"]12[/TD]
[TD="align: center"]HS_037[/TD]
[TD]Trưởng Bộ phận Tuyển dụng [/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"]Tp.Hồ Chí Minh[/TD]
[TD="align: center"]31/12/2012[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]13[/TD]
[TD="align: center"]HS_030[/TD]
[TD]Chuyên viên Thiết kế - Phòng PR [/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"]Tp.Hồ Chí Minh[/TD]
[TD="align: center"]30/11/2012[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #F2F2F2"]
[TD="align: center"]14[/TD]
[TD="align: center"]HS_024[/TD]
[TD]Giám đốc Phòng Giao Dịch TPHCM và các Tỉnh [/TD]
[TD="align: center"]5[/TD]
[TD="align: center"]Trên cả nước[/TD]
[TD="align: center"]02/01/2013[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]15[/TD]
[TD="align: center"]ST_001[/TD]
[TD]Nhân viên Hành chính tổng hợp – CN Sóc Trăng [/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"]Sóc Trăng[/TD]
[TD="align: center"]30/11/2012[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #F2F2F2"]
[TD="align: center"]16[/TD]
[TD="align: center"]HS_026[/TD]
[TD]Nhân viên Trung tâm Tác nghiệp [/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"]Tp.Hồ Chí Minh[/TD]
[TD="align: center"]30/11/2012[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]17[/TD]
[TD="align: center"]HS_026[/TD]
[TD]Giám đốc KHDN TPHCM và các Tỉnh [/TD]
[TD="align: center"]5[/TD]
[TD="align: center"]Trên cả nước[/TD]
[TD="align: center"]01/01/2013[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #F2F2F2"]
[TD="align: center"]18[/TD]
[TD="align: center"]HS_018[/TD]
[TD]Nhân viên Tạp vụ [/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"]Tp.Hồ Chí Minh[/TD]
[TD="align: center"]31/12/2012[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]19[/TD]
[TD="align: center"]HS_031[/TD]
[TD]Chuyên viên/Nhân viên Hỗ trợ tín dụng - CN Hòa An [/TD]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"]Hậu Giang[/TD]
[TD="align: center"]31/12/2012[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #F2F2F2"]
[TD="align: center"]20[/TD]
[TD="align: center"]HS 45[/TD]
[TD]Biên Phiên dịch Tiếng Anh [/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"]Tp.Hồ Chí Minh[/TD]
[TD="align: center"]01/01/2013[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]21[/TD]
[TD="align: center"]HS108[/TD]
[TD]Nhân viên Kinh doanh (SA) [/TD]
[TD="align: center"]10[/TD]
[TD="align: center"]Tp.Hồ Chí Minh[/TD]
[TD="align: center"]31/12/2012[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #F2F2F2"]
[TD="align: center"]22[/TD]
[TD="align: center"]HS_031[/TD]
[TD]Chuyên viên/Nhân viên Hỗ trợ tín dụng - Khu vực TPHCM [/TD]
[TD="align: center"]5[/TD]
[TD="align: center"]Tp.Hồ Chí Minh[/TD]
[TD="align: center"]03/01/2013[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]23[/TD]
[TD="align: center"]HS136[/TD]
[TD]Trưởng Phòng Quản lý Chất lượng và Kinh Doanh [/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"]Tp.Hồ Chí Minh[/TD]
[TD="align: center"]01/01/2013[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #F2F2F2"]
[TD="align: center"]24[/TD]
[TD="align: center"]HS_029[/TD]
[TD]Nhân viên Lái xe [/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"]Tp.Hồ Chí Minh[/TD]
[TD="align: center"]31/12/2012[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]25[/TD]
[TD="align: center"]HS125[/TD]
[TD]Chuyên viên Sản phẩm Tín dụng và Chuyên viên sản phẩm huy động vốn và dịch vụ [/TD]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"]Tp.Hồ Chí Minh[/TD]
[TD="align: center"]01/01/2013[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #F2F2F2"]
[TD="align: center"]26[/TD]
[TD="align: center"]HS_032[/TD]
[TD]Chuyên viên/Nhân viên Hỗ trợ tín dụng - Khu vực Long An [/TD]
[TD="align: center"]5[/TD]
[TD="align: center"]Long An[/TD]
[TD="align: center"]01/01/2013[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

Hồ sơ tuyển dụng gồm có:

- Đơn xin việc viết tay theo mẫu (tải tại đây)
- Thông tin lý lịch có xác nhận của địa phương (tải tại đây).
- Giấy khám sức khỏe (bản chính còn giá trị trong vòng 03 tháng).
- 3 tấm hình 4x6 (chụp trong 06 tháng gần nhất).
- Bản sao CMND, Hộ khẩu (sao y công chứng).
- Các văn bằng liên quan (sao y công chứng).
- Các giấy tờ liên quan đến cộng việc củ (nếu có)

Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

1. Nộp hồ sơ dự tuyển đến các Chi nhánh trực thuộc OCB:

- Ứng viên cập nhật vào mục mạng lưới của OCB, để xem chi tiết nhấn vào tên chi nhánh cần nộp sẽ hiển thị thông tin về địa chỉ và số điện thoại của chi nhánh.
- Ứng viên có thể liên hệ trực tiếp với Bộ Phận Hành chánh tại Chi nhánh để nộp hồ sơ dự tuyển.

2. Nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp tại Phòng Nhân sự Hội Sở: Ứng viên gởi hồ sơ trực tiếp về Phòng Nhân sự Hội sở vào ngày sáng thứ năm (lúc 08g00 đến 11g30) hàng tuần theo địa chỉ như sau:

- Phòng Nhân sự - Ngân hàng Phương Đông
- Địa chỉ : 45 Lê Duẩn, Q.1, TPHCM
- Tel: (08) 3.8275015
- E-mail: phept@ocb.com.vn

3. Nộp hồ sơ trực tuyến:

Click vào nút "Nộp hồ sơ online" ở cuối tin tuyển dụng của vị trí ứng viên quan tâm và làm theo hướng dẫn.

Hoặc:

- Ứng viên tải biểu mẫu lý lịch về máy tính, sau đó điền các vị trí ứng tuyển và điền thông tin cá nhân đầy đủ vào form ứng viên.
- Chú ý: Ứng viên đặt tên file theo cấu trúc sau: <Mã công việc>_<Họ và tên>.xls
Ví dụ: HS001_NguyenVanA.xls
- Sau đó Ứng viên gửi file về Phòng Nhân Sự - Hội sở qua email phía trên.


OCB
 
Nhân viên Kinh doanh thấy tuyển từ 3, 4 tháng nay, cứ thay deadline hoài, ko biết có phải nh này tính Marketing theo hướng này hả trời.
 
Re: NH Phương Đông (OCB) tuyển dụng các vị trí Nhân viên, Chuyên viên, Quản lý tại TP.HCM &amp; các tỉnh/TP trên cả nước

nộp SA bank này đến 2..3 lần rồi mà chả thấy gọi thi cử, pv j cả...hix vẫn cứ thấy đăng tuyển

- - - Updated - - -

nộp SA bank này đến 2..3 lần rồi mà chả thấy gọi thi cử, pv j cả...hix vẫn cứ thấy đăng tuyển
 
tớ gọi 2 chi nhánh ở Hà Nội nhưng đều nói không có nhu cầu tuyển dụng vị trí Chuyên viên QHKH (RM) Phụ trách sản phẩm tài trợ thương mại. hic bùn thế
 
Nghe nhiều NV ở OCB than vãn cơ chế làm việc lắm. Chính sách không nhất quán. Thay đổi xếp liên tục. Có chi nhánh thay xếp hàng năm.
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,204
Thành viên mới nhất
win79vingame
Back
Bên trên