Nguồn vốn phi tiền gửi

cobehanoi

Thành viên
Các anh chị cho em hỏi các căn cứ lựa chọn nguồn vốn phi tiền gửi của NHTM là gì ạ?


Thanks các anh chị nhiều :-bd
 

Featured resources

Featured resources

Top