SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) Thông báo Tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Định chế Tài chính Cấp 2 tại Hà Nội [03.07]

tải xuống.jpg

1592127848654.png

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Thực hiện xếp hạng, phân tích và thẩm định các chỉ tiêu tài chính/phi tài chính về khách hàng ĐCTC; và thực hiện các công việc liên quan thuộc vi chức trách, nhiệm vụ được giao tuân thủ theo các quy trình/quy định của SHB và pháp luật nhằm đạt được các mục tiêu:
  • Đảm bảo công tác chấm điểm, sử dụng và quản lý hệ thống xếp hạng nội bộ áp dụng đối với đối tượng KH ĐCTC, tham gia các dự án xây dựng, nâng cấp, cải tạo hệ thống xếp hạng nội bộ trong phạm vi công việc liên quan, xác định các giải pháp, phương hướng cải tiến quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Ngân hàng.
  • Căn cứ trên kết quả xếp hạng của KH ĐCTC và sau khi thực hiện công tác thẩm định khách hàng, đưa ra ý kiến độc lập đối với các hạn mức giao dịch, trình cấp thẩm quyền phê duyệt ban hành hạn mức giao dịch cho khách hàng ĐCTC đáp ứng tương quan nhu cầu của ĐVKD, đơn vị quản lý khách hàng và khẩu vị rủi ro của Ngân hàng.
  • Đánh giá, kiểm soát rủi ro trước khi thiết lập hạn mức giao dịch và kiến nghị các biện pháp, điều kiện quản lý phù hợp nhằm giảm thiểu tối đa các rủi ro hiện hữu và tiềm ẩn từ việc sử dụng các hạn mức cấp cho khách hàng. Đánh giá rủi ro/thẩm định/xây dựng tiêu chí đánh giá đối với các ngân hàng phát hành/thanh toán/chiết khấu trong các giao dịch tài trợ thương mại. Thẩm định và xây dựng danh sách các ngân hàng phát hành/thanh toán được SHB chấp nhận định kỳ hàng năm làm cơ sở cho các đơn vị tham chiếu thực hiện.
  • Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc xây dựng chính sách, phương pháp, mô hình...phục vụ công tác đánh giá tín dụng của các ĐCTC bao gồm Chính sách, quy trình tín dụng đảm bảo phù hợp với chiến lược kinh doanh và đầu tư
2. Kiểm soát các hồ sơ, tờ trình thẩm định của các CVTĐ ĐCTC cấp 1 trở xuống, các khoản cấp tín dụng trong thẩm quyền phê duyệt của chuyên viên/chuyên gia phê duyệt, Giám đốc Khối, Tổng Giám đốc.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
  • Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề một số lĩnh vực như chứng khoán, BĐS, thẩm định giá, kế toán, kiểm toán, CFA, ACCA…
  • Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ TOEIC từ 400 trở lên hoặc các chứng chỉ khác tương đương
ỨNG VIÊN ỨNG TUYỂN TẠI ĐÂY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
☎ Hotline hỗ trợ: (097) 5151.777

Các thông tin hữu ích để bạn lựa chọn Ngân hàng này hoặc muốn ôn luyện thi đỗ Ngân hàng:
Nếu bạn muốn cập nhật và tìm kiếm công việc khác một cách tự động hãy cài đặt Ứng dụng U&Bank để theo dõi chủ động các tin tuyển dụng Ngân hàng mới nhất trên Toàn Quốc:
Link Test trình độ qua trắc nghiệm online:
 

Featured resources

Featured resources

Top