CQNN Ngân hàng Nhà nước Tuyển dụng Công chức loại C năm 2023 [16.10]

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức thi tuyển công chức loại C (ngạch chuyên viên) và làm việc tại các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương năm 2023, cụ thể như sau:

1. Số lượng vị trí việc làm cần tuyển dụng; yêu cầu về ngành/ chuyên ngành đào tạo và xếp loại tốt nghiệp


1.jpg


2.jpg

3.jpg


2. Điều kiện chung

2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
 • Người đăng ký dự tuyển công chức phải có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam​
 • Đủ 18 tuổi trở lên​
 • Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ​
 • Tốt nghiệp Đại học theo đúng ngành/ chuyên ngành đào tạo và đáp ứng đúng yêu cầu về xếp loại tốt nghiệp của vị trí làm việc tại Mục 1 nêu trên.​
2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
 • Không cư trú tại Việt Nam​
 • Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;​
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.​
3. Ưu tiên trong tuyển dụng

Đối tượng và điểm ưu tiên thực hiện theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; cụ thể như sau:

“1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Lưu ý: Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

4. Hồ sơ dự tuyển công chức

Hồ sơ dự tuyển công chức gồm có các thành phần như sau:

(1) Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu đăng tải trên website của NHNN tại địa chỉ www.sbv.gov.vn (Mẫu Phiếu và Hướng dẫn ghi Phiếu tại Phụ lục 01);

(2) Bản chụp (chưa cần có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) các văn bằng, chứng chỉ sau: Bằng tốt nghiệp đại học và bằng tốt nghiệp sau đại học (nếu có); Bảng điểm của từng bậc đào tạo;

(3) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có).

(4) Bản chụp sổ bảo hiểm xã hội và hợp đồng lao động đối với thời gian công tác trước đây (nếu có).

Lưu ý:

i) Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học, sau Đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, khi nộp hồ sơ dự tuyển cần nộp kèm cả bản công chứng dịch thuật của văn bằng và bảng điểm học tập sang tiếng Việt.
Văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam và nộp cùng hồ sơ dự tuyển hoặc nộp chậm nhất cùng hồ sơ trúng tuyển (khi có kết quả trúng tuyển).

ii) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng nếu nộp sau ngày hết hạn thu hồ sơ thì không được cộng điểm ưu tiên theo quy định.

iii) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và lệ phí dự tuyển

Thí sinh nộp trực tiếp hoặc gửi đường bưu chính theo địa chỉ dưới đây: 5.1. Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày 15/9/2023 đến hết ngày 16/10/2023.

5.2. Địa điểm nhận hồ sơ:
Tầng 1 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - 16 Tông Đản - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội.

5.3. Lưu ý đối với thí sinh nộp trực tiếp hồ sơ
 • Thí sinh trực tiếp nộp hồ sơ vào sáng thứ Năm hàng tuần trong thời hạn nhận hồ sơ, thời gian từ 09h00 đến 11h00; Riêng từ ngày 09 - 16/10/2023: tiếp nhận trực tiếp hồ sơ liên tục vào buổi sáng các ngày làm việc (thời gian từ 09h00 đến 11h00).​
 • Địa chỉ nhận hồ sơ: Tầng 1 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - 16 Tông Đản - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội.​
5.5. Lưu ý đối với thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu chính
 • Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực - Vụ Tổ chức cán bộ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - 49 Lý Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội.​
 • Việc đăng ký dự tuyển chỉ hoàn tất khi thí sinh nhận được email xác nhận đã nhận được hỗ sơ và lệ phí dự tuyển của Ngân hàng Nhà nước từ hòm thư thituyensbv@sbv.gov.vn.​
 • Không tiếp nhận đối với các hồ sơ gửi sau ngày 16/10/2023 (tính theo dấu bưu điện).​

5.6. Lệ phí dự tuyển: 300.000 đồng/ thí sinh.

Lưu ý: Lệ phí nộp cùng hồ sơ. Hồ sơ và lệ phí đã nộp không hoàn trả.

6. Thời gian và nội dung thi tuyển

Thời gian dự kiến thi tuyển: giữa tháng 11/2023 tại TP. Hà Nội.

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

6.1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

b) Nội dung thi gồm 02 phần, thời gian thi như sau:​
 • Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút;​
 • Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi (tiếng Anh) với trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian thi 30 phút.​
Kết quả thi Vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi nói trên, thí sinh nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi tại Vòng 1 được thi tiếp Vòng 2. Thí sinh được biết kết quả ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài thi trên máy vi tính. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi Vòng 1 trên máy vi tính.

b) Miễn phần thi ngoại ngữ (Vòng 1) đối với các trường hợp sau:​
 • Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;​
 • Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.​
6.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành​
 • Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển​
 • Hình thức thi: Thi phỏng vấn (thang điểm 100 điểm).​
 • Thời gian thi: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có 15 phút chuẩn bị).​
Không thực hiện phúc khảo đối với hình thức thi phỏng vấn tại Vòng 2.

7. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức

7.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:


a) Có kết quả điểm thi tại Vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có số điểm Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Mục 3 (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

7.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Mục 3 (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi Vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

7.3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

8. Khung tài liệu ôn tập

Khung tài liệu ôn tập đối với từng vị trí việc làm cần tuyển dụng chi tiết tại Phụ lục 02 (đinh kèm).

9. Đăng tải thông tin

Các thông tin sau sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước tại địa chỉ http://www.sbv.gov.vn:​
 • Danh sách thí sinh đủ/ không đủ điều kiện thi tuyển;​
 • Thời gian, địa điểm thi tuyển Vòng 1 và phỏng vấn Vòng 2;​
 • Kết quả điểm thi và kết quả trúng tuyển.​
Đề nghị thí sinh thường xuyên truy cập Website của Ngân hàng Nhà nước, mục “Tuyển dụng” để cập nhật thông tin kịp thời.Cập nhật LIÊN TỤC các thông tin về tuyển dụng Ngành Ngân hàng:

 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,570
Số bình luận
528,073
Tổng số thành viên
350,973
Thành viên mới nhất
Lý Vương
Back
Bên trên