CQNN Ngân hàng Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ tuyển dụng công chức loại C năm 2023 [31.10]

Ngân hàng Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ tuyển dụng 2023 công chức loại C với 13 chỉ tiêu:

I. Ngân hàng Nhà nước thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2023

1696320217344.png


II. Điều kiện, tiêu chuẩn ứng tuyển Ngân hàng Nhà nước

2.1. Trường hợp ĐỦ điều kiện ứng tuyển Ngân hàng Nhà nước

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:​
 • Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; có lý lịch bản thân và gia đình rỏ ràng; phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ;​
 • Đủ 18 tuổi trở lên;​
 • Tốt nghiệp Đại học theo đúng ngành/chuyên ngành đào tạo và đáp ứng yêu cầu về xếp loại tốt nghiệp của vị trí việc làm.​

2.2 Trường hợp KHÔNG ĐỦ điều kiện ứng tuyển Ngân hàng Nhà nước

 • Không cư trú tại Việt Nam;
 • Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dịc bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

2.3. Trường hợp được ưu tiên trong thi tuyển Ngân hàng Nhà nước

 • Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
 • Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
 • Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
* Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại các khoản trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

>> Xem thêm: Quy trình tuyển dụng Ngân hàng Nhà nước 2023 tại đây

III. Yêu cầu về Hồ sơ đăng ký dự tuyển Ngân hàng nhà nước

 • Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu đăng tải trên website của Ngân hàng Nhà nước;
 • Bản chụp (chưa cần có chứng thực của cơ quan thẩm quyền) các văn bằng, chứng chỉ sau: Bằng tốt nghiệp đại học và bằng tốt nghiệp sau đại học (nếu có), bảng điểm của từng bậc đào tạo;
 • Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có);
 • Bản chụp sổ bảo hiểm xã hội và hợp đồng lao động đối với thời gian công tác trước đây (nếu có).

IV. Hình thức và nội dung thi tuyển Ngân hàng Nhà nước

Thi tuyển Ngân hàng Nhà nước bao gồm 2 vòng: vòng thi trắc nghiệm kiến thức chung và vòng thi phỏng vấn nghiệp vụ

4.1. Vòng 1 - Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy

Nội dung thi gồm 2 phần, thời gian thi như sau:
 • Phần I - Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội, quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.
 • Phần II - Ngoại ngữ: 30 câu hỏi (tiếng Anh) với trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TTBGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo. Thời gian thi 30 phút.
Kết quả thi Vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi nói trên, thí sinh nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi tại Vòng 1 được thi tiếp Vòng 2. Thí sinh được biết kết quả ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài thi trên máy vi tính.

Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.

4.2. Vòng 2 - Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

 • Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
 • Hình thức thi: Thi phỏng vấn (thang điểm 100 điểm)
 • Thời gian thi: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có 15 phút chuẩn bị)
* Ghi chú: Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn tại Vòng 2.


Cập nhật LIÊN TỤC các thông tin về tuyển dụng Ngành Ngân hàng:
 


Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,549
Số bình luận
528,042
Tổng số thành viên
350,368
Thành viên mới nhất
kaiyunoi132
Back
Bên trên