Một số câu trắc nghiệm kế toán ngân hàng

macthuyanh

Thành viên
Câu 1: Kế toán ngân hàng là:

a. Việc thu thập, ghi chép, xử lý, phân tích các nghiệp vụ kinh tế- tài chính về hoạt động tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng dưới hình thức chủ yếu là giá trị để phản ánh, kiểm tra toàn bộ hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

b. Việc cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý hoạt động tiền tệ ngân hàng ở tầm vĩ mô và vi mô, cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân theo qui định của pháp luật.

c. Bao gồm cả a và b.

d. Cả a và b đều sai.

Câu 2: Đối tượng phục vụ của kế toán NHTM là:

a. Các cá nhân, cơ quan, tổ chức hữu quan cần thiết có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự tồn tại và hoạt động của ngân hàng như: cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng Nhà nước, TCTD khác,…

b. Các cấp quản trị có liên quan và có nhu cầu sử dụng nhằm quản lý và duy trì hoạt động của ngân hàng như: ban lãnh đạo, kế toán trưởng,…

c. Bao gồm cả a và b.

d. Cả a và b đều sai.

Câu 3: Theo quy định hiện hành, kế toán Việt Nam có bao nhiêu chuẩn mực?

a. 5 chuẩn mực

b. 6 chuẩn mực.

c. 25 chuẩn mực.

d. 26 chuẩn mực.

Câu 4: Kế toán dồn tích dựa trên cơ sở:

a. Dự thu - Dự chi.

b. Thực thu - Thực chi.

c. Cả a và b đều đúng.

d. Cả a và b đều sai.

Câu 5: Kế toán dựa trên dòng tiền dựa trên cơ sở:

a. Dự thu - Dự chi.

b. Thực thu - Thực chi.

c. Cả a và b đều đúng.

d. Cả a và b đều sai.

Câu 6: Kế toán dựa trên phương pháp kế toán dồn tích nhằm mục đích:

a. Đảm bảo tính phù hợp giữa doanh thu và chi phí.

b. Đơn giản, thuận tiện, dễ theo dõi.

c. Cả a và b đều đúng.

d. Cả a và b đều sai.

Câu 7: Kế toán dựa trên phương pháp kế toán dựa trên dòng tiền nhằm mục đích:

a. Đảm bảo tính phù hợp giữa doanh thu và chi phí.

b. Đơn giản, thuận tiện, dễ theo dõi.

c. Cả a và b đều đúng.

d. Cả a và b đều sai.

Câu 8: Việc kết hợp giữa kế toán dựa trên dòng tiền và kế toán dồn tích được thực hiện như sau:

a. Ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong năm tài chính theo phương pháp kế toán dựa trên dòng tiền, và vào cuối năm tài chính thực hiện các bút toán điều chỉnh để chuyển báo cáo tài chính thành lập theo kế toán dồn tích.

b. Ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong năm tài chính theo phương pháp kế toán dồn tích, và vào cuối năm tài chính thực hiện các bút toán điều chỉnh để chuyển báo cáo tài chính thành lập theo kế toán dựa trên dòng tiền.

c. Chọn 1 trong 2 cách a hoặc b đều được.

d. Cả a, b và c đều sai.

Câu 9: Yêu cầu cơ bản của chuẩn mực đạo đức xã hội là:

a. Sự tín nhiệm, tính chuyên nghiệp.

b. Chất lượng dịch vụ, sự tin cậy.

c. Bao gồm cả a và b.

d. Cả a và b đều sai.

Câu 10: Đặc điểm tổ chức kinh doanh của hệ thống ngân hàng Việt Nam là:

a. Các NHTM được thành lập theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Các NHTM Nhà nước được tổ chức theo mô hình Tổng công ty Nhà nước. NHTM thực hiện hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác có liên quan vì mục tiêu lợi nhuận, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế của Nhà nước; có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt nam.

b. Có Điều lệ hoạt động , bộ máy quản lý và điều hành; Có con dấu riêng, tài khoản mở tại Ngân hàng Nhà nước và tại các Ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; - Vốn điều lệ tùy thuộc vào từng Ngân hàng.

c. Bao gồm cả a và b.

d. Cả a và b đều sai.

Câu 11: Theo hệ thống ngân hàng Việt Nam, một NHTM phải có thời gian đăng ký hoạt động tối thiểu là bao nhiêu năm?

a. 10 năm.

b. 100 năm.

c. 99 năm.

d. Cả a, b và c đều sai.

Câu 12: Yêu cầu đối với kế toán NHTM là:

a. Phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế- tài chính phát sinh vào chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo kế toán; Thông tin số liệu kế toán phải được phản ánh liên tục từ khi phát sinh đến khi kết thúc hoạt động kinh tế- tài chính, từ khi thành lập đến khi chấm dứt hoạt động của đơn vị kế toán NHTM. Số liệu kế toán kỳ này phải kế tiếp theo số liệu kế toán kỳ trước.

b. Phản ánh kịp thời, đúng thời gian quy định thông tin, số liệu kế toán; Phản ánh rõ ràng, dễ hiểu và chính xác thông tin, số liệu kế toán; Phản ánh trung thực hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung và giá trị của nghiệp vụ kinh tế- tài chính; Phân loại, sắp xếp thông tin, số liệu kế toán theo trình tự, có hệ thống có thể so sánh được.

c. Bao gồm cả a và b.

d. Cả a và b đều sai.
 
Câu 4: Kế toán dồn tích dựa trên cơ sở:

a. Dự thu - Dự chi.

b. Thực thu - Thực chi.

c. Cả a và b đều đúng.

d. Cả a và b đều sai.
Chắc đáp án câu này muốn hướng đến là dự thu - dự chi. Nhưng câu này mình nghĩ k chuẩn xác lắm: Cơ dở dồn tích là 1 nguyên tắc kế toán cơ bản, nên dự thu dự chi dựa trên cơ sở của nguyên tắc dồn tích chứ k có điều ngược lại. Nếu nói" dự thu dự chi dựa trên cơ sở ...thì mình đồng ý.
Câu 5 cũng thế.
 
các bạn cho đáp án câu 11 với, nó quy định trong văn bản nào nhở mà mềnh chưa tìm ra, hix, mình gà quá :(
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,090
Tổng số thành viên
352,218
Thành viên mới nhất
hnquynh
Back
Bên trên