Mọi người ơi giúp tôi vớisinhvienctu

Thành viên
Mình vừa trúng tuyển vtb và đang làm tại stb. Vtb kêu mình đầu tháng nhận viêc. Trưởng pgd stb nói giữa tháng 11 mới cho mình nghỉ. Bây giờ mình k biết làm sao hết. Sợ k vào được vtb mà cũng k làm stb luôn. Thất nghiệp. Mình đa bồi thường chi phí đào tạo cho stb rồi.
 

Banker Hub

Top