Mô tả 1 số vị trí công việc trong ngân hàng (tiếp theo)

Nhân viên kiểm ngân
Mô tả công việc :
1. Thu tiền mặt từ khách hàng cá nhân và kiểm đếm tiền bảo đảm chính xác
2. Ghi sổ các chứng từ thu – chi để kết quỹ chính xác nhanh chóng và bàn giao cho Thủ quỹ đúng giờ
3. Hạch toán tiền mặt thu được tại quầy, kết quỹ cuối ngày đảm bảo tính chính xác với các giao dịch thực hiện từ giao dịch viên.
4. Thu hộ, bó tiền, điều vốn tại đơn vị.
5. Thực hiện công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo.
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH
Mô tả công việc :
1. Cung ứng, mua sắm các thiết bị văn phòng phẩm, tài sản tại chi nhánh
2. Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ, chứng từ, quản lý kho chứng từ tại chi nhánh
3. Hỗ trợ thực hiện các chương trình, hội họp, hội nghị tại chi nhánh
4. Kiểm tra, bảo trì, sửa chữa hệ thống điện, nước, điện thoại, máy phát điện cho đơn vị
5. Thực hiện các công việc do lãnh đạo giao phó.
NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG VÀ TUÂN THỦ
Mô tả công việc :

 1. Kiểm soát chất lượng:
  - Xem xét, rà soát lại và đánh giá tính đầy đủ cũng như tính hiệu quả của hệ thống quản lý hay quy trình nội bộ xem có thể đạt được mục tiêu & kế hoạch của trung tâm đâu tư đề ra hay không.
  - Theo dõi và định kỳ báo cáo lãnh đạo tình hình thực hiện mục tiêu & kế hoạch của các Phòng thuộc trung tâm đầu tư.
  - Phối hợp với Lãnh đạo và các Phòng/Bộ phận của trung tâm đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chí và kiểm soát việc đánh giá chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin cũng như đánh giá kết quả công việc của cán bộ nhân viên trung tâm đầu tư
  - Phối hợp với các Phòng/Bộ phận của trung tâm đâu tư xây dựng thang đo lường sự thỏa mãn của khách hàng nội bộ cũng như bên ngoài trung tâm đầu tư nhằm đưa ra các biện pháp cải tiến chất lượng dịch vụ và chất lượng phục vụ của trung tâm đâu tư.
2. Kiểm soát tuân thủ:
- Tổ chức kiểm tra tuân thủ các chính sách, quy chế, quy định liên quan tới công nghệ thông tin trong phạm vi trung tâm đầu tư định kỳ.
- Phối hợp với phòng ban hội sở để tổ chức kiểm tra việc tuân thủ các chính sách CNTT & ANTT trên phạm vi toàn hệ thống.
- Trao đổi với các trưởng phòng, trưởng bộ phận, Ban Gíam đốc để thu thập thông tin cần thiết cho hoạt động kiểm tra tuân thủ.
- Đưa ra các đề xuất, kiến nghị điều chỉnh cho việc giải quyết các vấn đề phát sinh sự không tuân thủ cũng như cải thiện hệ thống quy định, quy trình vận hành hệ thống CNTT.


3. Công việc khác:
- Lập báo cáo định kỳ.
- Thực hiện các công việc phát sinh theo phân công của Ban Giám đốc TTĐT

TRỢ LÝ KÍCH HOẠT THƯƠNG HIỆU

Mô tả công việc :
1. Chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức các sự kiện của ngân hàng, công ty thành viên (khai trương, khánh thành, họp báo, event tung sản phẩm, dịch vụ & chương trình mới…)
2. Lên kế hoạch, triển khai kế hoạch quảng bá hình ảnh, sản phẩm ngân hàng cho đơn vị mới khai trương trong 3 tháng đầu.
3. Tìm kiếm, đề xuất, đánh giá chọn và kiểm soát event agency hỗ trợ công tác triển khai các event lớn của ngân hàng.
4. Lên kế hoạch, điều phối nhân sự triển khai và đánh giá hoạt động hội chợ trên cả nước.
5. Tổng hợp - đánh giá hiệu quả các chương trình activation/event/hội chợ đã thực hiện.
6. Chịu trách nhiệm hoạt động truyền thông nội bộ: xây dựng/phối hợp xây dựng kế hoạch truyền thông, các hoạt động đoàn thể, phong trào, triển khai và đánh giá thực hiện.
7. Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phân công
NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
Mô tả công việc :
1. Thực hiện việc liên hệ trực tiếp đến khách hàng qua điện thoại để thực hiện các dự án
- Giới thiệu, chào bán các SPDV, các chương trình khuyến mãi của Ngân hàng đến khách hàng theo chỉ tiêu được giao
- Thực hiện việc nhắc nợ, thu thập thông tin, khảo sát khách hàng, nghiên cứu nhu cầu/ thị hiếu của khách hàng
2. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo.
KIỂM SOÁT VIÊN GIAO DỊCH
Mô tả công việc:

 1. Giao dịch vãng lai, giao dịch TTQT (TTR, LC, DP, DA,CAD), các nghiệp vụ giao dịch khác do Teller, CSR thực hiện, các giao dịch điều quỹ của thủ quỹ,... theo đúng thủ tục kiểm soát và các quy trình nghiệp vụ
 2. Hướng dẫn xử lý các vướng mắc về nghiệp vụ phát sinh trong giao dịch.
 3. Phản hồi các vướng mắc, các điểm không phù hợp trong quy trình kiểm soát, các tình huống nghiệp vụ phát sinh ngoài quy trình/hướng dẫn công việc đã ban hành (nếu có)
 4. Báo cáo các trường hợp rủi ro phát sinh và rủi ro tiềm ẩn (nếu có)

NHÂN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

Mô tả công việc:

 1. Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh cá nhân được giao hàng năm theo định mức công việc – bao gồm số dư tiền gửi, dư nợ tín dụng và phí dịch vụ - thông qua các nội dung:
 2. Tư vấn, cung cấp sản phẩm dịch vụ của ngân hàng
 3. Thẩm định và đề xuất cấp tín dụng cho khách hàng
 4. Duy trì quan hệ, chăm sóc khách hàng hiện hữu và phát triển khách hàng mới

NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Mô tả công việc:

 1. Phát triển khách hàng:

 • Tiếp nhận nhu cầu, tư vấn và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng.
 • Đầu mối hướng dẫn khách hàng thực hiện các giao dịch hoặc hướng dẫn khách hàng
 • Tiếp xúc các chức danh khác để thực hiện các giao dịch tại kênh phân phối theo qui định

 1. Chăm sóc khách hàng:

 • Chăm sóc khách hàng, nhắc nợ/thúc nợ không để bị trễ hạn
 • Tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng những khó khăn vướng mắc khách hàng gặp phải

 1. Thẩm định và đề xuất cấp tín dụng trong phạm vi được phân công

NHÂN VIÊN PHÁP LÝ CHỨNG TỪ

Mô tả công việc:

 1. Thực hiện công việc liên quan đến tài sản bảo đảm theo phê duyệt trong thời gian ngân hàng giữ tài sản.
 2. Thực hiện nghiệp vụ pháp lý chứng từ cho khoản cấp tín dụng theo phê duyệt

 1. Soạn toàn bộ hồ sơ cần thiết theo tờ trình cấp tín dụng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
 2. Trực tiếp thực hiện các thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch đảm bảo tài sản tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, xác nhận phong tỏa tài sản.
 3. Hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục liên quan đến hồ sơ tài sản bảo đảm.Tư vấn nội bộ tại đơn vị các quy định pháp luật
 
còn vị trí chuyên viên kế toán và tra soát thanh toán là thế nào ạ? có ai biết gì về vị trí này ko?
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,209
Thành viên mới nhất
aogobaybaz
Back
Bên trên