Mô hình vận hành hoạt động Thẻ


vipthuanpro

Verified Banker
Hướng nghiên cứu hiện nay của mình là quản trị ngân hàng & chính sách công
 

VIETCOMBANK HO

Verified Banker
Bạn nào có tài liệu liên quan đến mô hình vận hành Thẻ tại các ngân hàng có thể cung cấp giúp mình được không ah, mình xin cảm ơn rất nhiều.
Tài liệu mang tính chất cực kỳ nội bộ. Có cũng k thể cung cấp :)
 

Top