Mô hình quản lý FTP tại chi nhánh????

lexus_lotus

Thành viên mới
Gửi anh chị em,
mình đang tìm những mô hình quản lý FTP tại chi nhánh, anh chị e nào có ý kiến , tài liệu gì thì chia sẻ cho minh với.
Vì thực ra đọc cũng file mà chỉ dựa vào anh Google thì nó cũng chỉ là cái cơ chế chung, mà mình muốn xem cụ thể ở một chi nhánh , hay các ngân hàng nước ngoài đã áp dụng thế nào.
Anh chị e nào làm ở bộ phận quản lý vốn, giúp mình với....


Tks alot.
 

Nguyễn Huy Dương

Thành viên mới
FTP là hệ thống định giá điều chuyển vốn - Fund Transfer Pricing... nhằm quản lý điều chuyển. mua bán vốn nội bộ giữ Hội sở và các Chi nhánh.

Tài liệu nhiều lắm bạn có thể search là thấy hàng loạt. Cái này không có gì phức tạp cả.
 

viethungkieu

Verified Banker
http%3A%2F%2Fwww.lhu.edu.vn%2FData%2FNews%2F263%2Ffile%2FDOAN%2520THI%2520HAI%2520YEN-05TC1.ppt&ei=0vy5T5_qIsSpiAelksncCA&usg=AFQjCNGbQIhpBYrY2weD8jn4erh-2BLYww&sig2=ZNaj5NkBw70IvaaTXM9grw Bác lên mạng đánh từ khóa mô hình quản lý vốn tập trung, cố gắng tìm sẽ thấy có luận văn thạc sỹ viết về đề tài này về BIDV đó.
Nếu cần, bác comment email dưới đây, em gửi cho.
 

Featured resources

Featured resources

Top