Mình có đề thi của một Ngân hàng nhưng không rõ là của ngân hàng nào. Các bạn tham khảo nhé.

namhbhvtc

Thành viên tích cực
Công ty may X có nhiệm vụ xuất khẩu các sản phẩm may sẵn do công ty sản xuất, nhập khẩu các loại nguyên liệu, phụ kiện, trang thiết bị và phụ tùng may để phục vụ sản xuất của công ty. trong năm N, công ty gửi tới ngân hàng bộ hồ sơ vay vốn trong đó có một số tài liệu về dự án như sau:
1. Tên dự án: Đầu tư đổi mới thiết bị mở rộng sản xuất, cải tạo nâng cấp nhà xưởng, phục vụ sản xuất, gia công hàng may mặc.
2. Nhu cầu vố đầu tư cố định mới:
- Xây nhà xưởng: 9800 trđ (Thời gian khấu hao: 10 năm)
- Mua sắm thiết bị : 12600 trđ (Thời gian khấu hao: 5 năm)
- Trả lãi vay vốn trong thời gian thi công theo phát sinh thực tế.
3. Nguồn vốn đầu tư:
3.1 Vay ngân hàng 18 tỷ đồng. Lãi suất 10%/năm. Thời gian cho vay 6,5 năm, bắt đầu từ tháng 10/N. Kế hoạch rút vốn:
- Tháng 10/N rút 5400 trđ để thanh toán chi phí xây dựng.
- Tháng 10/N+1 Rút 12600 trđ để thanh toán tiền mua máy móc thiết bị.
Thời gian trả nợ 5 năm, bắt đầu từ thánh 4/N+2, kỳ hạn trả nợ 1 năm. Nguồn trả nợ: Toàn bộ khấu hao của tài sản mới và 50% lợi nhuận sau thuế. Lãi phát sinh thu hàng tháng ( Lãi vay trong thời gian thi công được trả ngay hàng năm)
3.2 Nguồn vốn chủ sở hữu: Tài trợ các chi phí vốn đầu tư còn lại.
Yêu cầu:Lập kế hoạch trả nợ gốc và lãi.
Cho biết:
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay vốn cố định trong 5 năm hoạt động của dự án:
Năm hoạt động 1 2 3 4 5
LNTT & LV 1900 2125,7 2829,8 3094,3 3233,6
Thuế TNDN 28%, lãi vay được vốn hóa theo quy định.
 
Đây là bài làm của mình, các bạn cho ý kiến nhé.
Nguyên giá
Nhà xưởng : 9800 + 5400*10%*1,5 = 10610 trđ
Thiết bị : 12600 + 12600*10%*0,5 = 13230 trđ
Khấu hao hàng năm 10610/10 + 13230/5 = 3707 trđ
Kế hoạch trả nợ gốc và lãi:

View attachment 1467
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Đây là bài làm của mình, các bạn cho ý kiến nhé.
Nguyên giá
Nhà xưởng : 9800 + 5400*10%*1,5 = 10610 trđ
Thiết bị : 12600 + 12600*10%*0,5 = 13230 trđ
Khấu hao hàng năm 10610/10 + 13230/5 = 3707 trđ
Kế hoạch trả nợ gốc và lãi:

View attachment 3615

Bài này lãi vay trong thời gian thi công trả hàng năm, nên không tính vào nguyên giá tài sản cố định nữa.
Nhà xưởng: 9800 >>> khấu hao 9800/10 = 980
Thiết bị : 12600 >>> khấu hao 12600/5 = 2520
View attachment 1494
 
- Lãi vay trong thời gian thi công = 5.400*1,5*0.1 + 12600*0,5*0,1 = 1.440

- Phân bổ lãi vay trong thời gian thi công đều hàng năm = 1.440/5 = 288
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,581
Số bình luận
528,102
Tổng số thành viên
351,943
Thành viên mới nhất
hello88vipwin
Back
Bên trên