MDBank tuyển dụng nhiều vị trí tại Hội sở - [30/08]

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

hikarinotenjin

Thiên thần tuyết
Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông (MDB), tiền thân là Ngân hàng Mỹ Xuyên, có đối tác chiến lược là công ty đầu tư tài chính Fullerton Financial Holdings Pte.Ltd với 100% vốn của Temasek Holdings Pte.Ltd (một tập đoàn tài chính vững mạnh của chính phủ Singapore). Chúng tôi tự hào là một trong số ít các ngân hàng đã thực hiện tăng vốn thành công lên 3,000 tỷ đồng trong năm 2010. Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên có năng lực, đam mê làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng cho các vị trí:

(1)NHÂN VIÊN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

Nhiệm vụ chính: Thực hiện các Báo cáo phân tích hoạt động
-Lập báo các phân tích tài chính và hoạt động (phi tài chính) chi tiết đến từng sản phẩm, khối kinh doanh, đơn vị và bộ phận.
-Trợ giúp cho Chuyên viên quản lý báo cáo phân tích
-Các công việc khác liên quan đến lập báo cáo và phân tích theo yêu cầu.

Yêu cầu:
-Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Tài chính kế toán, kiểm toán, ngân hàng …Ưu tiên tốt nghiệp ĐH nước ngoài.
-Có kinh nghiệm làm phân tích trong lĩnh vực Ngân hàng, tài chính, đầu tư, tư vấn.
-Kỹ năng excel và format báo cáo. Xuất và xử lý dữ liệu từ Datawarehouse.
-Kỹ năng phân tích tài chính, phát hiện và phân tích sự thay đổi, đưa ra kết lua65tn và đề xuất.
-Khả năng tư duy, thiết lập hệ thống báo cáo, kiểm soát. Tư duy logic và khoa học.
-Có kiến thức và kinh nghiệm về các quy định về tài chính, kế toán

(2)CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT TÀI CHÍNH VÀ CHUYÊN TRÁCH THUẾ

Nhiệm vụ chính:
- Lập các báo cáo kê khai thuế hàng tháng và quyết toán thuế năm
- Cập nhật cho Ban Giám Đốc thông qua các báo cáo hàng tuần gửi cho Kế Toán Trưởng và Gián Đốc Tài Chính về các chính sách quy định của Bộ tài chính, các cơ nquan thuế NHNN liên quan đến các chính sách thuế, hạch toán kế toán có liên quan đến hoạt động tài chính, kế toán và nghĩa vụ nộp, thu hộ thuế mà ngân hàng phải thực hiện.
- Đề xuất thay đổi quy trình, chính sách liên quan đến các vấn đề về thuế cho toàn ngân hàng
- Soạn thảo các biểu mẫu, báo cáo kiểm soát mẫu để thực hiện và kiểm soát tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về kế toán và thuế cho việc thực hiện các quy trình quản lý và kiểm soát kế toán tài chính
- Kiểm soát việc tuân thu các chính sách, quy trình của liên quan đến tài chính kế toán (kiểm soát chứng từ và hạch toán kế toán thu nhập, chi phí);
- Tư vấn cho các Khối Kinh Doanh và các Khối Chuyên Trách về các vấn đề thuế có liên quan theo yêu cầu hoặc tổ chức tập huấn / cập nhật các vấn đề về thuế định kỳ.
- Chịu trách nhiệm về các vấn đề có liên quan đến thuế (bao gồm cả các vấn đề hạch toán kế toán có liên quan đến thuế) cho tất cả các sản phẩm/mảng hoạt động mới của Ngân hàng.
- Lập kế hoạch và chiến luợc về quản lý thuế
- Kiểm tra tình hình thực hiện các quy trình hạch toán và lưu trữ chứng từ có liên quan đến thuế tại các đơn vị trong toàn hệ thống.
- Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc / Giám đốc Tài Chính

Yêu cầu:
- Soạn thảo văn bản và mẫu biểu, khả năng hướng dẫn đào tạo
- Tư duy logic, khoa học, làm việc chi tiết
- Có tư duy kiểm soát và thiết lập quy trình kiểm soát
- Có kiến thức và kinh nghiệm về các quy định về tài chính, kế toán
- Có kinh nghiệm ngân hàng hoặc kiểm toán ngân hàng

(3)KẾ TOÁN KIỂM SOÁT CHI PHÍ

Nhiệm vụ chính:
- Kiểm tra và hạch toán các chứng từ chi phí, đảm bảo tuân thủ quy chế tài chính của ngân hàng.
- Phân tích, kiểm tra đảm bảo các chi phí được hạch toán đầy đủ đảm bảo các nguyên tắc kế toán.
- Các công việc khác theo yêu cầu.

Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Tài chính kế toán, kiểm toán, ngân hàng …
- Sử dụng thành thạo excel. Soạn thảo văn bản và mẫu biểu.
- Khả năng hướng dẫn đào tạo,tư duy logic, khoa học.
- Có tư duy kiểm soát và thiết lập quy trình kiểm soát.
- Có kiến thức và kinh nghiệm về các quy định tài chính, kế toán
- Ưu tiên có kinh nghiệm Ngân hàng hoặc kiểm toán ngân hàng hoặc làm việc kế toán tại trụ sở chính của công ty có nhiều đơn vị trực thuộc.

(4)CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

Nhiệm vụ chính:
Thiết lập và Quản lý Hệ thống báo cáo Phân tích hoạt động:
- Lập báo cáo phân tích tài chính và hoạt động (phi tài chính) chi tiết đến từng sản phẩm, khối kinh doanh, đơn vị và bộ phận;
- Phân tích hiệu quả hoạt động, tham mưu cho Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng các đề xuất tăng cường kiểm soát rủi ro và hiệu quả kinh doanh (bao gồm các biện pháp tăng doanh thu, giảm chi phí, tăng hiệu quả năng suất) của từng hoạt động của từng Khối kinh doanh, Khối hoạt động và Khối Quản trị rủi ro

Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Đại hoc, Thạc sỹ (chuyên ngành Tài chính kế toán, kiểm toán, ngân hàng
- Ưu tiên tốt nghiệp tại nước ngoài
- Kinh nghiệm 3 năm làm phân tích trong lĩnh vực Ngân hàng, tài chính, đầu tư, tư vấn.
- Ưu tiên làm việc tại nước ngoài hoặc Ngân hàng/ Cty tài chính có vốn đầu tư nước ngoài
- Kỹ năng excel và format báo cáo, kỹ năng xuất và xử lý dữ liệu từ datawarehouse
- Kỹ năng phân tích tài chính, phát hiện và phân tích sự thay đổi và đưa ra kết luận và đề xuất
- Khả năng tư duy thiết lập hệ thống báo cao kiểm soát
- Tư duy logic, khoa học, làm việc chi tiết
- Có kiến thức và kinh nghiệm về các quy định về tài chính, kế toán
- Ưu tiên Có kinh nghiệm ngân hàng hoặc kiểm toán ngân hàng

(5)CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ BÁO CÁO

Nhiệm vụ chính:
Quản lý hệ thống báo cáo:
- Chịu trách nhiệm thiết lập và kiểm tra các báo cáo theo luật định, báo cáo Ngân hàng nhà nước và các cơ quan hữu quan.
- Tham gia cùng IT xây dựng các báo cáo quản trị tự động khi có sản phẩm mới, yêu cầu quản trị mới và báo cáo NHNN, đảm bảo các sản phẩm mới được báo cáo đầy đủ.
- Kiểm soát và đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các báo cáo quản trị tự động.
- Thực hiện các báo cáo quản trị tự động, gửi cho các phòng ban bộ phận liên quan theo định kỳ.
- Quản lý và Lưu trữ các báo cáo dạng file và dạng văn bản.
Quản lý hệ thống tài khoản theo hệ thống Corebanking mới đáp ứng:
- Báo cáo chi tiết đến từng sản phẩm, khối kinh doanh,đơn vị và bộ phận.
- Cài đặt và cập nhật khi có sản phẩm mới để đảm bảo phản ánh đầy đủ các tiêu chí báo cáo NHNN, các cơ quan hữu quan và báo cáo nội bộ.
- Cập nhật hệ thống khi có thay đổi về các quy định hạch toán kế toán và báo cáo.
- Tham gia cùng IT xây dựng và kiểm tra cách tính phân bổ chi phí kế toán trong hệ thống đảm bảo tính chính xác và logic về mặt kế toán.
- Tham gia việc soạn thảo hướng dẫn hạch toán trong Hệ thống Core mới; thực hiện việc hướng dẫn đào tạo về hệ thống tài khoản, cách hạch toán, hệ thống báo cáo, cách phân bổ; phối hợp các bộ phận liên quan kiểm tra đảm bảo việc hạch toán kế toán đầy đủ, chính xác theo hướng dẫn mới.

Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Tài chính kế toán, kiểm toán, ngân hàng …
- Có kinh nghiệm làm kế toán tại Ngân hàng, và ưu tiên ứng viên đã làm việc với hệ thống core banking và dự án tự động hóa ngân hàng.
- Khả năng tư duy thiết lập hệ thống báo cáo kiểm soát.
- Có am hiểu về hệ thống Core và cơ sở dữ liệu, thuật toán kế toán. Tư duy logic, khoa học.
- Có tư duy kiểm soát và thiết lập quy trình kiểm soát.
- Có kiến thức và kinh ngiệm về các quy định tài chính, kế toán.

(6)CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG

Nhiệm vụ chính:
- Thẩm định các dự toán phát triển mạng lưới bao gồm chi phí sửa chữa, nâng cấp, mua sắm TSCĐ và CCDC.
- Kiểm tra tính hợp lý của chi phí (bao gồm tính hợp lý về số lượng, chất lượng và giá cả).
- Hạch toán kế toán, phân bổ, tính khấu hao, điều chuyển, phân bổ chi phí cho các đơn vị theo việc điều động tài sản.
- Theo dõi, kiểm soát việc hạch toán, báo cáo TSCĐ của các đơn vị cho Hội sở.
- Thực hiện việc kiểm soát, kiểm đếm TSCĐ, CCDC, thống kê và báo cáo.
- Đề xuất tham mưu việc soạn thảo các quy trình liên quan đến mua sắm, sử dụng và khấu hao TSCĐ, CCDC
- Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc tài chính và Trưởng phòng kế toán.

Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan như: Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng
- Sử dụng thành thạo excel
- Có khả năng hướng dẫn đào tạo. Tư duy kiểm soát và thiết lập quy trình kiểm soát.
- Có kiến thức và kinh nghiệm về các quy định về tài chính, kế toán. Ưu tiên có kinh nghiệm ngân hàng hoặc kiểm toán ngân hàng, hoặc làm việc kế toán tại trụ sở chính của công ty có nhiều đơn vị trực thuộc.

(7)PR MANAGER
Nhiệm vụ chính:
Establish story angles, media materials, internal & external communication materials that are within MDB’s stipulated guidelines
- Plan and execute PR plans
- Manage all activities of press and public relations
+ Liase with PR and media agencies
+ Arrange and manage public appearances and interviews for MDB or shareholder spokespersons
+ Organize press presentations, exhibitions, events, etc and ensure that they are in line with MDB’s image
- Tracking and reporting of media coverage on MDB and advise management on response strategy to mitigate MDB’s reputational risks.

Yêu cầu:
- A degree in Public Relations, Corporate Communications or related field
- At least 8 years of experience in PR/Corporate Communication in MNCs. Those who have worked in banks will have an added advantage
- Have a good reach to the media and PR network in Vietnam
- Excellent written and spoken English with a flair for creative writing plus great presentation skills
- An eye for details and organized

Hồ sơ dự tuyển: (Cho vị trí từ 1-->6)
- Đơn xin việc và số điện thoại liên lạc.
- Phiếu thông tin ứng viên có dán ảnh: theo mẫu trên trang web (mục tuyển dụng): www.mdb.com.vn.
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (không cần thị thực).
Ứng viên vui lòng gửi hồ sơ hoặc e-mail về:
Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông – Phòng Nhân sự:
Lầu 18, 180 – 192 Nguyễn Công Trứ - Phường Thái Bình - Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
E-mail: anh.ptl@mdb.com.vn
Hồ sơ dự tuyển: (Cho vị trí 7)
- Hồ sơ cá nhân được xác thực bằng tiếng Anh có ảnh trong 6 tháng gần đây nhất
- Các văn bằng, chứng chỉ có liên quan
Ứng viên vui lòng gửi hồ sơ hoặc e-mail về: TalentSearchCentre-HR@mdb.com.vn
Địa chỉ:
Tầng 17, 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Ưu tiên ứng viên gửi hồ sơ dự tuyển qua e-mail.
Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30/08/2011. Đặc biệt, MDB chỉ liên hệ và mời phỏng vấn đối với các ứng viên có hồ sơ phù hợp với nhu cầu tuyển dụng.
Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm!

Tải mẫu thông tin ứng viên tại đây
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,179
Thành viên mới nhất
motownrecordsme
Back
Bên trên