Mẫu tiếng anh bảo lãnh dự thầu

hadau88

Thành viên mới
Cộng đồng bank ơi cho mình hỏi? Đã ai làm mẫu bảo lãnh dự thầu tiếng anh theo mẫu này bao giờ chưa? Cho mình xin với
 

Attachments

  • BB4E861F-8336-4EE2-86F1-0878061DCF7B.jpeg
    BB4E861F-8336-4EE2-86F1-0878061DCF7B.jpeg
    338.8 KB · Views: 738
  • 4DFC8E61-1F07-4929-8ED3-9636A73EDFEC.png
    4DFC8E61-1F07-4929-8ED3-9636A73EDFEC.png
    562.8 KB · Views: 156

Featured resources

Featured resources

Top