MẪU CÂU TIẾNG ANH VỀ ĐÀM PHÁN THANH TOÁN QUỐC TẾ

Đàm phán về điều khoản thanh toán trong tiếng anh thương mại là bước quan trọng trong một thương vụ, hợp đồng mua bán. Người làm điều khoản thanh toán khi giao dịch với các đối tác nước ngoài cần sử dụng tốt tiếng Anh để có thể thảo thuận chính xác, chi tiết, chặt chẽ, tránh các rủi ro không đáng có.

Tiếng anh thương mại từ A đến Z

TỪ VỰNG CẦN BIẾT TRONG ĐÀM PHÁN THANH TOÁN

Mode of payment: phương thức thanh toán
Terms of Payment: điều kiện thanh toán
Time for Payment: thời hạn thanh toán
Place of payment: địa điểm thanh toán
Delay payment: chậm thanh toán
Results of delay: hậu quả của việc thanh toán chậm
Remittance: phương thức chuyển tiền
Open account: phương thức ghi sổ
Letter of guarantee – L/G: phương thức bảo lãnh
Standby L/C: phương thức tín dụng dự phòng
Collection of payment: thanh toán nhờ thu
Documentary credits: tín dụng chứng từ
Authority to purchase – A/P: thư ủy thác mua
The letter of credit: thư tín dụng
Settlement by sight payment: trả ngay
Settlement by deferred payment: trả chậm
Collecting bank: Ngân hàng thu hộ
tieng-anh-thuong-mai

MẪU CÂU CẦN BIẾT TRONG ĐÀM PHÁN THANH TOÁN

Shall we go on to discuss the terms of payment?
Chúng ta sẽ tiếp tục thương lượng về điều khoản thanh toán chứ?

Please tell us about your payment terms.
Xin vui lòng cho chúng tôi biết điều khoản thanh toán của ông.

What are your usually terms of payment?
Ông thường sử dụng điều khoản thanh toán gì?

We are prepared to accept payment by D/P at sight.
Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng thương phiếu trực tiếp.

To avoid having our fund tied up, we can make the payment by L/C after sight.
Để tránh việc thiếu kinh phí, chúng ta có thể thanh toán bằng lẻ tín dụng sau khi xuất trình.

I think we can make payment for this order by documentary collection.
Tôi nghĩ chúng ta có thể thanh toán đơn hàng này bằng thu kèm chứng từ.

We regret to inform you that your payment is considerably overdue.
Chúng tôi rất tiếc thông báo cho bạn rằng thanh toán của bạn đã bị xem là quá hạn theo quy định

We’ll pay cash in 2 weeks.
Hai tuần nữa chúng tôi sẽ thanh toán tiền mặt.

Our terms of payment are by confirmed irrevocable letter of credit or by draft at sight.
Điều khoản thanh toán của chúng tôi là bằng thư tín dụng không hủy ngang xác nhận hoặc bằng hối phiếu trả tiền ngay.

We also pay by L/C for our imports.
Chúng tôi cũng thanh toán hàng nhập khẩu bằng thư tín dụng.

Now that we’ve settled on the price, we need to discuss the term of payment.
Bây giờ chúng tôi đã thống nhất về giá cả, chúng tôi cần thương lượng về điều khoảng thanh toán.

Can we pay by check?
Chúng tôi có thể thanh toán tiền bằng séc?

The customary method of payment in international trade is the letter of credit.
Thư tín dụng là phương thức thanh toán thông thường trong mậu dịch thương mại.

Payments shall be disbursed based on the attached schedule of values.
Thanh toán sẽ được giải ngân dựa trên bảng phân phối trị giá được đính kèm.

We have to pay a higher price.
Chúng tôi phải thanh toán giá cao hơn.

It doesn’t pay to open an L/C for such a small order.
Thanh toán tiền đơn đặt hàng nhỏ thì không cần mở thư tín dụng.

We have not received an advice of L/C even today.
Hôm nay chúng tôi vẫn chưa nhận được giấy báo thư tín dụng.

Please let us know the L/C number.
Xin ông vui lòng cho chúng tôi biết số thư tín dụng.

Our credit is valid until July 10.
Tín dụng của chúng tôi có giá trị đến ngày 10 tháng bảy.

The only way to do this business is to afffect payment by T/T at the time of loading.
Thực hiện chi trả bằng điện tín chuyển tiền vào thời điểm giao hàng là cách kinh doanh hiệu quả.

We would ask you to amend the L/C immediately to enable us to effect shipment.
Chúng tôi yêu cầu anh bổ sung thư tín dụng ngay để giúp chúng tôi thực hiện việc giao hàng lên tàu.

Please let us know the L/C number.
Xin ông vui lòng cho chúng tôi biết số thư tín dụng.

Our credit is valid until September 15.
Thẻ tín dụng của chúng tôi được sử dụng đến ngày 15 tháng 9.

I’ll put it in the L/C that goods shall be delivered 30 days upon your receipt of L/C.
Ông sẽ nhận hàng trong 30 ngày khi mở thư tín dụng đối khai.

That’s the usual practice adopted internationally.
Đó là tập quán thông thường được quốc tế chấp nhận.

If you don’t open the L/C on time, you will be responsible for any loss.
Nếu ông không mở thư tín dụng kịp thời, ông sẽ chịu trách nhiệp về những thiệt hại xảy ra.

The balance would be payable upon receipt of the goods.
Bản quyết toán sẽ được thanh toán trên giấy biên nhận hàng hóa.

You will get a discount if you pay today.
Nếu ông thanh toán tiền hôm nay, ông sẽ được giảm giá.

We need you to use an irrevocable letter of credit.
Chúng tôi muốn ông sử dụng thư tín dụng không hủy ngang.

This way we maintain continuous control over our financial risks.
Chúng tôi có thể tiếp tục kiểm soát những rủi ro tài chính theo cách này.

How will payment be made?
Việc thanh toán được tiến hành bằng cách nào?

What is the date of payment?
Thanh toán vào thời gian nào?

You need a checking account so that I can pay my bill.
Ông cần mở tài khoản séc để có thể thanh toán hóa đơn.

How can I pay for the goods?
Tôi có thể thanh toán tiền hàng bằng cách nào?

You can pay by credit card.
Ông có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng

Nguồn Aroma
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,577
Số bình luận
528,092
Tổng số thành viên
351,700
Thành viên mới nhất
ducnguyen11201@
Back
Bên trên