Review LƯƠNG THƯỞNG, KINH DOANH LỢI NHUẬN, NỢ XẤU CỦA BIDV CHI NHÁNH BÌNH CHÁNH

justjason

Thành viên
- Các cha, các mẹ cho em hỏi LƯƠNG, THƯỞNG của Bidv Chi nhánh Bình Chánh như thế nào không ạ?
- Tình hình kinh doanh, nợ xấu như thế nào không ạ?
 

Featured resources

Featured resources

Top