Luật lao động không quy định tháng lương thứ 13.

  • Bắt đầu Bắt đầu CuWin
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

CuWin

Verified Banker
Theo luật lao động 2012 thì không bắt buộc doanh nghiệp trả lương tháng 13. Còn việc DN có thỏa thuận tháng lương 13 thì tùy thuộc vào từng DN. Mình trích dẫn các điều luật liên quan để tham khảo.

CHƯƠNG V
ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC, THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ,
THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ
Mục 2
THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ

Điều 70. Nội dung thương lượng tập thể
1. Tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp và nâng lương.
2. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, nghỉ giữa ca.
3. Bảo đảm việc làm đối với người lao động.
4. Bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động; thực hiện nội quy lao động.
5. Nội dung khác mà hai bên quan tâm.CHƯƠNG VI
TIỀN LƯƠNG
Điều 90. Tiền lương

1. Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận.
Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.
Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.
2. Tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng công việc.
3. Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau.

Điều 102. Chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc, nâng lương

Các chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc, nâng lương và các chế độ khuyến khích đối với người lao động được thoả thuận trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể hoặc quy định trong quy chế của người sử dụng lao động.

Điều 103. Tiền thưởng
1. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Như vậy căn cứ theo điều 103 thì tiền thưởng phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh và hiệu quả làm việc của nhân viên. Không bắt buộc có tháng lương 13.

Tuy nhiên theo chương 5 điều 70, việc ký thỏa ước lao động tập thể nếu trong thỏa ước có ghi tháng lương thứ 13 thì cho dù có lời hay lỗ thi DN cũng phải trả tháng lương 13. Đa số các NH khi ký thỏa ước lao động tập thể đề có quy định tháng lương 13 hết, vì NH không bao giờ nghĩ đến cái cảnh ngày hôm nay. Và như vậy chắc chắn NH sẽ trả tháng lương 13, nguyên tắc chung thông thường là trả đủ thu nhập, nhưng năm nay nhiều NH lách luật chỉ trả lương căn bản mà thôi, vì thỏa ước chỉ ghi lương chung mà thôi (lương thì thường gồm lương cơ bản + lương kinh doanh). Có NH còn tách ra, không gọi là lương kinh doanh mà gọi là phụ cấp vùng, nên tháng 13 chỉ có lương cơ bản là không sai.

 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,202
Thành viên mới nhất
Mai Hương 🤓
Back
Bên trên