Lộ trình tái cơ cấu ngân hàng (dự kiến)

mai.qth2710

Moderator
Dự kiến Ngân hàng Nhà nước sẽ phân hệ thống ngân hàng Việt Nam thành 3 nhóm lớn. Nhóm thứ nhất gồm các ngân hàng có tình hình tài chính lành mạnh, có năng lực, có quy mô đủ lớn để tiếp tục phát triển thành những ngân hàng làm trụ cột, đủ sức cạnh tranh với khu vực và quốc tế. Dự kiến sau 5 năm, Việt Nam sẽ có 15 ngân hàng như vậy, chiếm khoảng 80% thị phần.

Nhóm thứ hai là nhóm các ngân hàng có tình hình tài chính lành mạnh nhưng có quy mô còn nhỏ, không có nhu cầu hoặc không có điều kiện để phát triển quy mô cao hơn nữa. Đối với các tổ chức tín dụng loại này, Ngân hàng Nhà nước sẽ có những quy định kiểm soát riêng và tạo điều kiện để họ hoạt động hiệu quả, an toàn trong phân khúc thị trường của mình.

Nhóm thứ ba là các ngân hàng có tình hình tài chính khó khăn cần tái cấu trúc. Đối với nhóm này, Ngân hàng Nhà nước sẽ thay đổi lại cổ đông, nâng cao năng lực của cổ đông hoặc cho các tổ chức tín dụng trong nước khác tham gia góp vốn, mua lại hoặc sáp nhập vào các tổ chức tín dụng khác với phương châm không để tổ chức tín dụng nào đổ vỡ, đảm bảo tối đa quyền lợi của người gửi tiền và khách hàng của ngân hàng.

Từ nay đến quý I năm sau, Ngân hàng Nhà nước dự kiến hoàn tất phân nhóm các ngân hàng, đồng thời giải quyết thanh khoản của những ngân hàng yếu kém. Từ quý II năm 2012 đến hết năm 2013, sẽ hoàn thành việc tái cấu trúc lại các ngân hàng thuộc nhóm ba. Từ năm 2013 đến năm 2015 tập trung vào việc nâng cao các hiệu quả an toàn, việc tuân thủ các chuẩn mực quốc tế và củng cố xây dựng, đặc biệt xây dựng các nhóm ngân hàng lành mạnh để có đủ sức làm trụ cột cho hoạt động ngân hàng trong nước và phấn đấu để có thể có từ 1 đến 2 ngân hàng đạt tiêu chuẩn khu vực.

Từ nay đến năm 2020 trên cơ sở nền tảng kết quả đạt được, đến năm 2015 hệ thống ngân hàng Việt Nam sẽ tiếp tục được tái cấu trúc và khi đó số lượng các tổ chức tín dụng có khả năng tham gia cạnh tranh trong khu vực có thể nâng lên đến 4 tổ chức tín dụng. Thậm chí Ngân hàng Nhà nước cũng đặt mục tiêu đến năm 2020 chúng ta có từ 1 đến 2 tổ chức tín dụng được đưa vào nhóm các tổ chức tín dụng lớn của khu vực Đông Nam Á.

(Trích phát biểu của Thống đốc Nguyễn Văn Bình tại phiên chất vấn Quốc hội hôm 24-25/11)​
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,092
Tổng số thành viên
352,245
Thành viên mới nhất
HomeTalk
Back
Bên trên