LPBank LienvietPostBank tuyển dụng Chuyên viên kế toán - Hải Dương [09.01.2015]

Lunited

Verified Banker
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Lập kế hoạch
- Lập và triển khai kế hoạch thực hiện và xử lý các công việc kế toán của cá nhân theo quy định (naă, quý, tháng).
2. Thực hiện các công việc thuộc nghiệp vụ kế toán
a) Nghiệp vụ kế toán liên quan thu chi nội bộ:
- Quản lý tài khoản thu nhập - chi phí, kiểm soát các khoản chi tiêu nội bộ.
- Quản lý và theo dõi các khoản tạm ứng, các khoản phải thu, phải trả nội bộ, các Hợp đồng với các nhà cung cấp đang thực hiện.
b) Nghiệp vụ kế toán liên quan đến tài sản của Chi nhánh:
- Hạch toán và theo dõi tài sản cố định, công cụ lao dộng, giấy tờ in quan trọng, vật liệu van phòng của Ngân hàng theo dúng chế độ quy định.
- Tính và trích khấu hao tài sản cố định.
c) Nghiệp vụ kế toán tiền luong:
- Hạch toán luong, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... và các khoản phải thanh toán với cán bộ, nhân viên Chi nhánh và các PGD trực thuộc.
d) Nghiệp vụ kế toán liên quan nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ:
- Hạch toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ và kiểm tra trạng thái ngoại tệ hàng ngày đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Ngân hàng.
- Tính toán kết quả kinh doanh ngoại tệ hàng tháng.
- Kiểm tra số dư điều chuyển vốn và các khoản phải thu chi thanh toán với Hội sở.
e) Nghiệp vụ kế toán thuế:
- Lập các báo cáo, các bảng kê về các loại thuế phải nộp định kỳ theo quy định và nộp cơ quan thuế địa phương.
- Thanh toán và hạch toán kế toán các khoản nộp thuế của đơn vị theo đúng quy định.
f) Nghiệp vụ kế toán bảo hiểm tiền gửi, dự trữ bắt buộc, dự phòng rủi ro:
- Lập các báo cáo, các bảng kê theo quy định của NHNN về BHTG, DTBB và DPRR.
- Hạch toán kế toán phân bổ thu nhập/ chi phí về BHTG, DTBB và DPRR theo đúng
quy định.
3. Công việc khác
- Góp phần xây dựng môi truờng làm việc hiệu quả, thân thiện trong nội bộ Phòng, Chi nhánh.
- Theo dõi, hạch toán,lập báo cáo tài chính định kỳ theo yêu cầu của Cơ quan nhà nuớc và Ngân hàng.
- Thực hiện lập các báo cáo thống kê, báo cáo van bản, báo cáo đột xuất theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp quản lý Phòng.​


YÊU CẦU:

1. Trình độ
- Tốt nghiệp cao đẳng chính quy trở lên, chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính Ngân hàng, Kinh tế.
2. Kinh nghiệm
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm Kế toán​


NỘP HỒ SƠ:

Hồ sơ yêu cầu chung: Ứng viên nộp trước Đơn ứng tuyển về địa chỉ tuyendung@lienvietpostbank.com.vn, tiêu đề email ghi Vị trí ứng tuyển và Nơi đăng ký làm việc (VD: Chuyên viên - Phòng Kế toán Ngân quỹ - Chi nhánh Hải Dương)
Đơn ứng tuyển hợp lệ là Đơn ứng tuyển được ứng viên hoàn thiện theo đúng mẫu của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt trên phần mềm MS Excel và đầy đủ thông tin. Sau khi hoàn thiện Đơn ứng tuyển, ứng viên đặt tên File theo cách sau: Họ tên ứng viên - Vị trí ứng tuyển (VD: Nguyễn Thị A – Phòng Kế toán Ngân quỹ - Chi nhánh Hải Dương).
Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm, chỉ nhận đơn ứng tuyển hợp lệ.

LPB
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,577
Số bình luận
528,094
Tổng số thành viên
351,765
Thành viên mới nhất
antigamamerch
Back
Bên trên