LienVietPostBank - Khu vực HCM tuyển dụng một số vị trí [08/04/2012]

binhminhcodon

Verified Banker
1. Chuyên viên Khách hàng cá nhân

Mô tả công việc:

1. Thiết lập, phát triển quan hệ Khách hàng cá nhân


 • Tìm kiếm, thiết lập quan hệ với các Khách hàng cá nhân thông qua các mối quan hệ cá nhân, diễn đàn, hội nghị các kênh thứ ba khác.
 • Nắm bắt nhu cầu Khách hàng và đặc điểm của sản phẩm, tư vấn các gói giải pháp tài chính phù hợp đối với Khách hàng cá nhân, bao gồm: tín dụng, huy động vốn, và các dịch vụ khác…nhằm gia tăng giá trị cho Khách hàng và Ngân hàng.
 • Truyền thông và cập nhật chính sách, quy định, sản phẩm, dịch vụ mới của Ngân hàng cho Khách hàng.
 • Trực tiếp thực hiện tiếp thị các sản phẩm dịch vụ Khách hàng hiện hữu và Khách hàng tiềm năng.
 • Quản lý, cập nhật thông tin Khách hàng về các mặt hoạt động nhằm phục vụ công tác quản lý, định giá, thẩm định, chăm sóc Khách hàng cũng như các cơ hội bán chéo.
 • Đề xuất các sáng kiến trong việc tìm kiếm, quy trì và phát triển Khách hàng.

2. Thực hiện công tác kinh doanh đối với Khách hàng cá nhân


 • Thực hiện các hoạt động bán hàng hàng ngày như: gọi điện cho Khách hàng. đặt lịch hẹn gặp và giới thiệu sản phẩm…, cung cấp dịch vụ và bán hàng.
 • Đàm phán, đề xuất các điều khoản, điều kiện đối với Khách hàng cá nhân về cung cấp các sản phẩm, dịch vụ (cấp tín dụng, huy động vốn…).
 • Hướng dẫn các thủ tục cho Khách hàng, thu thập, hồ sơ, tài liệu, thông tin liên quan về Khách hàng làm cơ sở cho việc đề xuất các sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng.
 • Thẩm định Khách hàng và lập các tờ trình tín dụng, đề xuất cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo quy định và phù hợp với định hướng tín dụng, kinh doanh của Ngân hàng.
 • Phối hợp thực hiện các thủ tục về trình duyệt, định giá TSBĐ, giải ngân cho Khách hàng theo quy định.
 • Thực hiện quản lý Khách hàng sau cho vay (đối với Khách hàng tín dụng), kiểm tra, giám sát, nắm bắt, cập nhật tình hình kinh doanh của khác hàng theo quy định.
 • Theo dõi dư nợ của Khách hàng, định kỳ phối hợp với bộ phận liên quan thông báo cho Khách hàng thực hiện các nghĩa vụ trả nợ gốc, nợ lãi và các nghĩa vụ có liên quan khác.
 • Quản lý danh mục, trạng thái tài khoản Khách hàng (Khách hàng tiền gửi) để có kế hoạch bán hàng tiếp theo một cách phù hợp.
 • Kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất, thông qua các kênh thông tin khác nhau để giám sát tình hình sử dụng vốn của Khách hàng, đề ra các biện pháp xử lý các sai phạm của Khách hàng, thực hiện các biện pháp trong việc xử lý nợ quá hạn đối với Khách hàng.
 • Thực hiện quản lý, lưu trữ hồ sơ, dữ liệu Khách hàng, số liệu giao dịch quản lý các chứng từ giao dịch liên quan theo quy định.
 • Thực hiện các biện pháp phòng, chống rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng tại đơn vị.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp quản lý Phòng, lãnh đạo Chi nhánh.
Yêu cầu

1. Trình độ

 • Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên, chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Thương mại, Kế toán, Kiểm toán, Ngoại thương.
2. Kinh nghiệm chuyên môn

 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đặc biệt là kinh nghiệm trong hoạt động quan hệ khách hàng, cấp tín dụng (Ngoại trừ tuyển dụng nhân viên khởi nghiệp không yêu cầu kinh nghiệm).
2. Chuyên viên Quản lý tín dụng

Mô tả
1. Thực hiện các nghiệp vụ quản lý tín dụng

 • Phối hợp với CBNV thuộc phòng Khách hàng hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục giải ngân theo quy định.
 • Thực hiện việc trình duyệt, giải ngân các khoản cấp tín dụng tại chi nhánh theo quy định.
 • Theo dõi, cập nhật kịp thời danh mục cho vay, bảo lãnh và các hình thức cấp tín dụng khác tại Chi nhánh trên hệ thống phần mềm quản lý của Ngân hàng theo quy định.
 • Phối hợp với Phòng Khách hàng đôn đốc khách hàng trả vốn, lãi đúng hạn.
 • Lập tờ trình, thông báo điều chỉnh lãi suất cho vay theo quy định và chính sách tín dụng từng thời kỳ của Ngân hàng.
 • Nhập liệu thông tin, dữ liệu cấp tín dụng trên phần mềm tin học; cập nhật, điều chỉnh các thông tin, dữ liệu khách hàng, điều kiện cấp tín dụng theo quy định và chính sách từng thời kỳ của Ngân hàng.
 • Phối hợp thực hiện việc quản lý Tài sản đảm bảo, hồ sơ Tài sản đảm bảo của các hợp đồng tín dụng đang có hiệu lực.
 • Phối hợp với Phòng khách hàng thực hiện việc thu hồi nợ nhóm 1 và nhóm 2 theo quy định.
 • Theo dõi, ngày hết hạn của hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng tín dụng… thực hiện thông báo với chuyên viên Khách hàng để tiến hành điều chỉnh, tránh thiệt hại cho Ngân hàng.
 • Thực hiện công tác báo cáo thống kê, báo cáo quản lý về quản lý tín dụng theo yêu cầu hoặc định kỳ theo quy định.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp quản lý Phòng, lãnh đạo Chi nhánh.
Yêu cầu

1. Trình độ

 • Đối với bậc chuyên viên: Tốt nghiệp ĐH chính quy trở lên, chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Thương mại, Kế toán, Kiểm toán, Ngoại thương.
 • Đối với bậc nhân viên: Tốt nghiệp cao đẳng chính quy trở lên, chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Thương mại, Kế toán, Kiểm toán, Ngoại thương.
2. Kinh nghiệm chuyên môn

 • Đối với bậc chuyên viên: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cấp tín dụng.
 • Đối với nhân viên: Không yêu cầu

3. Giao dịch viên

Mô tả

1. Thực hiện công tác phát triển Khách hàng tại quầy


 • Tìm kiếm, thiết lập quan hệ với các Khách hàng thông qua các mối quan hệ cá nhân, các kênh thứ ba khác.
 • Thực hiện các hoạt động bán hàng hàng ngày như: gọi điện cho Khách hàng để giới thiệu sản phẩm, tư vấn các dịch vụ, sản phẩm bán chéo cho Khách hàng.
 • Cập nhật chính sách, quy định, sản phẩm, dịch vụ mới của Ngân hàng cho Khách hàng và trực tiếp thực hiện tiếp thị các sản phẩm huy động vốn, sản phẩm bán chéo khác tới Khách hàng hiện hữu và Khách hàng tiềm năng.
 • Cập nhật thông tin Khách hàng nhằm phục vụ công tác quản lý, chăm sóc Khách hàng cũng như các cơ hội bán chéo
 • Tham gia các hoạt động tiếp thị, chương trình khuyến mại, sự kiện chăm sóc Khách hàng theo yêu cầu.
 • Đề xuất các sáng kiến trong việc tìm kiếm, duy trì và phát triển Khách hàng.
2. Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch Khách hàng


 • Thực hiện tiếp quản quỹ nghiệp vụ đầu ngày và kết quỹ cuối ngày chuyển về Bộ phận Ngân quỹ theo quy định.
 • Thực hiện giao dịch gửi tiền, rút tiền bằng hình thức tiền mặt, chuyển khoản trên tài khoản tiền gửi và tài khoản thanh toán của Khách hàng.
 • Nhận và chi trả chuyển tiền trong nước và nước ngoài cho Khách hàng.
 • Thực hiện thu đổi séc du lịch, séc nước ngoài phát hành.
 • Thực hiện thu đổi ngoại tệ cho Khách hàng.
 • Thực hiện thu phí các loại phí dịch vụ theo biểu phí ban hành.
 • Giải quyết các vướng mắc phát sinh, giải đáp những thắc mắc của Khách hàng liên quan đến sản phẩm, nghiệp vụ trong quá trình thực hiện.
 • Phối hợp với chuyên viên khách hàng thực hiện giải ngân/thu lãi tiền vay.
 • Tư vấn Khách hàng và giải quyết các khiếu nại của Khách hàng trong phạm vi thẩm quyền cho phép, đảm bảo bí mật thông tin cho Khách hàng
 • Đối chiếu giao dịch và lượng tiền mặt sau khi hết giờ giao dịch.
 • Rà soát, lập báo cáo và cập nhật thông tin giao dịch trong ngày.
 • Tổ chức quản lý, lưu trữ, luân chuyển hồ sơ, chứng từ sau giao dịch.
 • Hỗ trợ các hoạt động kế toán - kho quỹ.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp, lãnh đạo Phòng.

Yêu cầu

1. Trình độ

 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc các ngành kế toán, tài chính, ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, ngoại ngữ hoặc các ngành có liên quan tới kinh tế.
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt, tối thiểu bằng B trở lên.
2. Kinh nghiệm chuyên môn

 • Không yêu cầu.
3. Yêu cầu khác

 • Yêu cầu về ngoại hình, chiều cao.

4. Chuyên viên Nhân sự

Mô tả
1. Thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực nhân sự


 • Rà soát nhân sự tại các Phòng/Ban và tiến hành xây dựng Kế hoạch nhân sự cho Chi nhánh.
 • Lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho Chi nhánh dựa trên Kế hoạch nhân sự (đã được phê duyệt), chỉ tiêu kinh doanh được giao và sự chỉ đạo của lãnh đạo Chi nhánh
 • Thực hiện các bước trong quy trình tuyển dụng nhân sự cho Chi nhánh: đề xuất tuyển dụng, sơ loại hồ sơ, tổ chức thi viết, phỏng vấn, làm thủ tục tiếp nhận nhân sự…
 • Kiểm tra, đối chiếu bảng chấm công của các đơn vị/bộ phận làm căn cứ tính lương, thu nhập cho CBNV.
 • Tính lương, thưởng và các chế độ (BHXH, BHYT, BHTN…) cho CBNV Chi nhánh.
 • Lên kế hoạch và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBNV Chi nhánh.
 • Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc đánh giá nhân sự của các Phòng/Ban.
 • Đôn đốc, theo dõi, tổng hợp việc đánh giá nhân sự định kỳ theo quy định của Ngân hàng.
 • Giải đáp các thắc mắc của CBNV trong đơn vị về việc đánh giá và quy hoạch cán bộ.
 • Giám sát việc thực hiện, tuân thủ kỷ luật lao động, nội quy lao động của toàn thể CBNV thuộc chi nhánh.
 • Theo dõi, hỗ trợ việc đánh giá chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo tại Chi nhánh.
 • Thực hiện viêc quản lý, lưu trữ hồ sơ nhân sự, thực hiện công tác báo cáo theo quy định.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp quản lý Phòng, lãnh đạo Chi nhánh.
Yêu cầu

1. Trình độ

 • Tốt nghiệp Cao đẳng chính quy trở lên các chuyên ngành Kinh tế (Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Thương mại...), Quản trị nhân lực, Quản lý hành chính, Luật.
2. Kinh nghiệm

 • Không yêu cầu.

5. Kế toán viên

Mô tả
1. Thực hiện các công việc thuộc nghiệp vụ kế toán

a) Nghiệp vụ kế toán liên quan thu chi nội bộ:

 • Quản lý tài khoản thu nhập - chi phí, kiểm soát các khoản chi tiêu nội bộ.
 • Quản lý và theo dõi các khoản tạm ứng, các khoản phải thu, phải trả nội bộ, các Hợp đồng với các nhà cung cấp đang thực hiện.
b) Nghiệp vụ kế toán liên quan đến tài sản của Chi nhánh:

 • Hạch toán và theo dõi tài sản cố định, công cụ lao động, giấy tờ in quan trọng, vật liệu văn phòng của Ngân hàng theo đúng chế độ quy định.
 • Tính và trích khấu hao tài sản cố định.
c) Nghiệp vụ kế toán tiền lương:

 • Hạch toán lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... và các khoản phải thanh toán với cán bộ, nhân viên Chi nhánh và các PGD trực thuộc.
d) Nghiệp vụ kế toán liên quan nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ:

 • Hạch toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ và kiểm tra trạng thái ngoại tệ hàng ngày đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Ngân hàng.
 • Tínhtoán kết quả kinh doanh ngoại tệ hàng tháng.
 • Kiểm tra số dư điều chuyển vốn và các khoản phải thu chi thanh toán với Hội sở.
e) Nghiệp vụ kế toán thuế:

 • Lập các báo cáo, các bảng kê về các loại thuế phải nộp định kỳ theo quy định và nộp cơ quan thuế địa phương.
 • Thanh toán và hạch toán kế toán các khoản nộp thuế của đơn vị theo đúng quy định.
f) Nghiệp vụ kế toán bảo hiểm tiền gửi, dự trữ bắt buộc, dự phòng rủi ro:

 • Lập các báo cáo, các bảng kê theo quy định của NHNN về BHTG, DTBB và DPRR.
 • Hạch toán kế toán phân bổ thu nhập/ chi phí về BHTG, DTBB và DPRR theo đúng quy định.
 • Theo dõi, hạch toán,lập báo cáo tài chính định kỳ theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước và Ngân hàng.
 • Thực hiện lập các báo cáo thống kê, báo cáo văn bản, báo cáo đột xuất theo quy định.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp quản lý Phòng.
Yêu cầu


1. Trình độ

 • Tốt nghiệp cao đẳng chính quy trở lên, chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính Ngân hàng, Kinh tế.
2. Kinh nghiệm

 • Không yêu cầu.
6. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp

Mô tả
1. Thiết lập, phát triển quan hệ Khách hàng doanh nghiệp

 • Tìm kiếm, thiết lập quan hệ với các Khách hàng doanh nghiệp thông qua các mối quan hệ cá nhân, diễn đàn, hội nghị các kênh thứ ba khác.
 • Nắm bắt nhu cầu Khách hàng và đặc điểm của sản phẩm, tư vấn các gói giải pháp tài chính phù hợp đối với Khách hàng doanh nghiệp, bao gồm: tín dụng, huy động vốn, và các dịch vụ khác…nhằm gia tăng giá trị cho Khách hàng và Ngân hàng.
 • Truyền thông, chăm sóc và cập nhật chính sách, quy định, sản phẩm, dịch vụ mới của Ngân hàng cho Khách hàng.
 • Trực tiếp thực hiện tiếp thị các sản phẩm dịch vụ đến các tổ chức, công ty là Khách hàng hiện tại hoặc tiềm năng.
 • Quản lý, cập nhật thông tin Khách hàng về các mặt hoạt động nhằm phục vụ công tác quản lý, định giá, thẩm định, chăm sóc Khách hàng cũng như các cơ hội bán chéo.
 • Đề xuất các sáng kiến trong việc tìm kiếm, quy trì và phát triển Khách hàng.

2. Thực hiện công tác kinh doanh đối với Khách hàng doanh nghiệp

 • Thực hiện các hoạt động bán hàng hàng ngày như: gọi điện cho Khách hàng, đặt lịch hẹn gặp và giới thiệu sản phẩm…, cung cấp dịch vụ và bán hàng.
 • Đàm phán, đề xuất các điều khoản, điều kiện đối với Khách hàng doanh nghiệp về cung cấp các sản phẩm, dịch vụ (cấp tín dụng, huy động vốn…).
 • Hướng dẫn các thủ tục cho Khách hàng, thu thập, hồ sơ, tài liệu, thông tin liên quan về Khách hàng làm cơ sở cho việc đề xuất các sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng.
 • Thẩm định Khách hàng và lập các tờ trình tín dụng, đề xuất cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo quy định và phù hợp với định hướng tín dụng, kinh doanh của Ngân hàng.
 • Phối hợp thực hiện các thủ tục về trình duyệt, định giá TSBĐ, giải ngân cho Khách hàng theo quy định.
 • Thực hiện quản lý Khách hàng sau cho vay (đối với Khách hàng tín dụng), kiểm tra định kỳ và đột xuất, cập nhật tình hình kinh doanh, mục đích sử dụng vốn của Khách hàng.
 • Theo dõi dư nợ của Khách hàng, định kỳ phối hợp với bộ phận liên quan thông báo cho Khách hàng thực hiện các nghĩa vụ trả nợ gốc, nợ lãi và các nghĩa vụ có liên quan khác; đề xuất và phối hợp thực hiện các biện pháp trong việc xử lý nợ quá hạn đối với Khách hàng.
 • Quản lý danh mục, trạng thái tài khoản Khách hàng (Khách hàng tiền gửi) để có kế hoạch bán hàng tiếp theo một cách phù hợp.
 • Thực hiện quản lý, lưu trữ hồ sơ, dữ liệu Khách hàng và chứng từ giao dịch, thực hiện các báo cáo theo quy định.
 • Thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền, phòng chống rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng tại đơn vị.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp quản lý phòng, lãnh đạo Chi nhánh.
Yêu cầu

1. Trình độ

 • Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên, chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Thương mại, Kế toán, Kiểm toán, Ngoại thương.
2. Kinh nghiệm chuyên môn

 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, đặc biệt là kinh nghiệm trong hoạt động quan hệ Khách hàng, cấp tín dụng (Ngoại trừ tuyển dụng nhân viên khởi nghiệp không yêu cầu kinh nghiệm).

Hồ sơ yêu cầu:


- Ứng viên nộp trước Đơn ứng tuyển về địachỉ tuyendungmiennam@lienvietpostbank.com.vn,

- Tiêu đề email ghi Vị trí ứng tuyển và Nơi đăng ký làm việc (VD: Chuyên viên Khách hàng cá nhân – Khu vực HCM);


- Đơn ứng tuyển hợp lệ là Đơn ứng tuyển được ứng viên hoàn thiện theo đúng mẫu củaNgân hàng Bưu điện Liên Việt trên phần mềm MS Excel và đầy đủ thông tin. Sau khi hoàn thiện Đơnứng tuyển, ứng viên đặt tên File theo cách sau: Họ tên ứng viên – Vị trí ứng tuyển (VD: Nguyễn Văn A – Chuyên viên Khách hàng cá nhân).


- Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm, chỉ nhận đơn ứng tuyển hợp lệ.

TT chi tiết:
 

Đính kèm

 • Mau_Don_ung_tuyen_LienVietPostBank (1).rar
  37.5 KB · Xem: 271

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,581
Số bình luận
528,101
Tổng số thành viên
351,923
Thành viên mới nhất
bsportreisen1
Back
Bên trên