Kỷ năng mềm, kỷ năng cứng của nhà quản lý hoặc nhà lãnh đạo là bao nhiêu?

  • Bắt đầu Bắt đầu kenfntnkg
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

kenfntnkg

Super Moderator
Super Mod
[-O< Theo mọi người:
Với 1 người Sếp, là người lãnh đạo thì cần bao nhiêu % kỷ năng mềm và bao nhiều % kỷ năng cứng.


Còn với 1 người Sếp, là người quản lý thì cần bao nhiêu % kỷ năng mềm và bao nhiều % kỷ năng cứng.


Theo mình, phải 50 - 50. Tuy nhiên, tùy theo quyền hạn của 1 nhà lãnh đạo tại đơn vị, thì 60% kỷ năng mềm - 40% kỷ năng cứng.

Nôm na:
Kỷ năng mềm: Quan hệ xã hội, thuyết trình, . . .:(|)
Kỷ năng cứng: chuyên môn nghiêp vụ, . . .>:)
 
theo như tỉ lệ bạn nói, mình nghĩ sếp NH phải ở tỉ lệ
30% - 70% : tỉ lệ này thì an toàn, nhưng khó đạt được kế hoạch đề ra.8->
70% - 30% : tỉ lệ này thì nguy hiểm, nhưng bạn có thể là ngôi sao sáng trong nh cho đến khi các khoản cho vay của bạn bị KTKSNB phát hiện.>:)
 
theo như tỉ lệ bạn nói, mình nghĩ sếp NH phải ở tỉ lệ
30% - 70% : tỉ lệ này thì an toàn, nhưng khó đạt được kế hoạch đề ra.8->
70% - 30% : tỉ lệ này thì nguy hiểm, nhưng bạn có thể là ngôi sao sáng trong nh cho đến khi các khoản cho vay của bạn bị KTKSNB phát hiện.>:)

Còn nữa không bạn? Sao có nhiêu đó vậy, có thể nói rõ hơn không nè?
 
Thực tế thì nó sẽ không bao giờ phân bổ đều đâu, vì có người mạnh kỹ năng mềm và có người mạnh kỹ năng chuyên môn
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,092
Tổng số thành viên
352,244
Thành viên mới nhất
ee88viptop1
Back
Bên trên