Kiểm toán nội bộ ở NHNN có nhiệm vụ gì?

  • Bắt đầu Bắt đầu Tonic
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

Tonic

Thành viên
Em sắp thi vào NHNN vị trí kiểm toán nội bộ. Nhưng em cũng chưa hiểu là vào vị trí đấy thì mình sẽ kiểm toán gì? kiểm toán các ngân hàng?hay kiểm toán các doanh nghiệp? em là dân kiểm toán nhưng chưa đọc qua tí nào về kiểm toán ngân hàng ( nội bộ cũng như bên ngoài).
Bác nào có kinh nghiệm chỉ cho em vài chiêu, vài tài liệu để em chuẩn bị ra chiến trường với ạ??
EM cảm ơn nhiều nhiều!
 
Bạn có thể tham khảo quy chế kiểm toán nội bộ của NHNN để hình dung ra chức năng, nhiệm vụ của KTNB NHNN cũng như mô tả công việc của KTV nội bộ của NHNN
Thông tư số 16/2011/TT-NHNN ngày 17/8/2011 về Kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ NHNN VN.

Bộ phận KTNB trong NHNN hay NHTM chỉ thực hiện kiểm toán các hoạt động trong NH đó, còn việc kiểm toán các ngân hàng thương mại hiện nay, đối với các NHTM nhà nước và một số hoạt động của NHTM CP nhưng có liên quan đến ngân sách nhà nước (như cho vay hỗ trợ lãi suất) thì do Kiểm toán Nhà nước (thuộc Quốc hội) thực hiện, đối với các NHTM CP nói chung thì việc kiểm toán do công ty KT độc lập thực hiện (do NH thuê), và do chính KTNB của NH đó thực hiện.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Kiểm toán nội bộ
1. Kiểm toán nội bộ là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước, thực hiện kiểm toán nội bộ và kiểm soát nội bộ Ngân hàng Nhà nước.
2. Quy chế kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành.
Đối tượng, mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của Kiểm toán nội bộ
1. Đối tượng của Kiểm toán nội bộ là các đơn vị thuộc hệ thống Ngân hàng Nhà nước.
2. Mục tiêu của Kiểm toán nội bộ là đánh giá về hiệu quả hoạt động kiểm soát nội bộ nhằm bảo đảm độ tin cậy của báo cáo tài chính, hiệu lực của các hoạt động, tuân thủ pháp luật, quy định, quy trình của Ngân hàng Nhà nước, bảo đảm an toàn tài sản.
3. Hoạt động của Kiểm toán nội bộ được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:
a) Tuân thủ pháp luật, quy định, quy trình, kế hoạch đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt;
b) Bảo đảm tính độc lập, trung thực, khách quan, giữ bí mật nhà nước và bí mật của đơn vị được kiểm toán;
c) Không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị được kiểm toán;
d) Kiểm toán nội bộ được tiếp cận tài liệu, hồ sơ, giao dịch và các tài liệu cần thiết khác của đối tượng kiểm toán để thực hiện mục tiêu kiểm toán.
Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán nội bộ
1. Thực hiện kiểm toán tất cả các đơn vị thuộc hệ thống Ngân hàng Nhà nước phù hợp với kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt hoặc theo yêu cầu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
2. Thực hiện kiểm toán tài chính, kiểm toán hoạt động và các nhiệm vụ khác của Ngân hàng Nhà nước.
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,585
Số bình luận
528,084
Tổng số thành viên
351,980
Thành viên mới nhất
w88goalsnet
Back
Bên trên