Khuyến cáo khi sử dụng Incoterms 2000

Thứ nhất, phạm vi áp dụng của Incoterms chỉ giới hạn đối với hàng hoá hữu hình, không áp dụng khi mua bán hàng hoá vô hình.

Thứ hai, các điều kiện thương mại của Incoterms chỉ đề cập những nghĩa vụ chủ yếu có liên quan đến mua bán hàng hoá như: giao nhận hàng, nghĩa vụ về vận tải hàng hoá, nhận các chứng từ, thủ tục xuất nhập khẩu, chuyển rủi ro về hàng hoá. Do vậy Incoterms không thể thay thế được các hợp đồng thương mại.

Thứ ba, Do Incoterms không chứa đựng những tập quán th ương mại riêng rẽ được hiểu một cách khác nhau, vì vậy khi sử dụng Incoterms các dn nên qui định rõ trong hợp đồng ngoạI thương về chi phí bốc dỡ, san, xếp h àng, thuê tàu, địa điểm chuyển rủi ro nếu muốn áp dụng khác đi so vớI qui định của Incoterms.

Thứ tư, Incoterms chỉ là những điều kiện thương mại được tập hợp và ỉình bày một cách khoa học và có hệ thống, nó là một văn bản mang tính chất pháp lý tuỳ ý, khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng chứ không phải là văn bản luật mang tính chất bắt buộc, vì vậy nếu hai bên mua bán đồng ý sử dụng Incoterms thì phải dẫn chiếu rõ trong hợp đồng kèm theo năm sửa đổi của bản Incoterms mà hai bên dẫn chiếu vì cho đến nay đã có 6 lần sửa đổi Incoterms. Hai bên có quyền thực hiện hoàn toàn hoặc không hoàn toàn một điều kiện nào đó qui định trong Incoterms, trong trường hợp này hai bên phải ghi rõ trng hợp đồng thương mại. Đặc biệt các bên đối tác cần lưu ý, theo tập quán thương mại riêng biệt áp dụng trên thực tế có tới 4 giá FOB và 9 giá CIF khác nhau.
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,575
Số bình luận
528,081
Tổng số thành viên
351,419
Thành viên mới nhất
aliensexfiendme
Back
Bên trên