Khi nguoi gui tien tiet kiem chet

Nhatrang_00

Thành viên mới
Xin nho chuyen gia tu van ... Khi nguoi gui tien tiet kiem chet khong co viet di chuc cho bat cu nguoi nao .khong co giay uy quyen ... Nhung co viet giay van ban cam ket co cong chung voi noi dung .. Hoan toan la so tien cua nguoi con ten A va nguoi cha cam ket trong vanban rang .chi dung ten so tiet kiem tren giay to . So tien trong so tiet kiem hoan toan cua nguoi con ten ten A. Vay xin hoi .truong hop nguoi cha tenB chet .nguoi con tenA mang theo giay to van ban cam ket cua nguoi cha den ngan hang rut so tien ma nguoi cha da gui co duoc khong
 
Truong hop neu tren la truong hop dac biet .so tien nguoi con ten A .nguoi cha ten B ₫em so tien cua ng uoi con gui tiet kiem dung ten nguoi cha ten B. Cho nen khong the viet giay di chuc hay uy quyen duoc .vi mat hieu luc khi khi nguoi dong vai tro nhan thua ke chet truoc thi sao .hay nguoi cha ten B va nguoi con cung chet . Neu khong co van ban cam ket bang chung la tai san cua nguoi con .thi theo luat se tro thanh tai san la toan bo so tien cua nguoi cha tenB. Truong hop .hai cha con cung chet .theo luảt chia di san .nhung nguoi con tiep theo ke ca con riếng duoc chia di san. Chinh vi vay nen nguoi cha ten B viet giây cam ket co cong chung hoan toan la tai san nguoi con ten A .va nguoi cha chi dung ten so tiet kiem ve mat giay to ma thoi. Tranh sau nay so tien bi chia cho nhung nguoi thua ke khac . Vay truong hop . Khi nguoi chachet .nguoi con ten A mang van ban cam ket cua nguoi.cha ten b lamh toanbo so tien gui tiet kiem duoc khong. Xin giai dap truong hop nay
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,577
Số bình luận
528,084
Tổng số thành viên
351,446
Thành viên mới nhất
leeyuutyio46
Back
Bên trên