Khách hàng nợ quá hạn toàn phần

myvui2589

Verified Banker
Chào cả nhà,

Mình có một số thắc mắc nhờ Anh/chị hỗ trợ. Trường hợp như thế này: Khách hàng vay 6 tháng. Đến hạn khách hàng kinh doanh thu lỗ chỉ trả được phần lãi đến hạn. Riêng Gôc đến hạn không trả được dẫn đến quá hạn Toàn Phần lãi phạt gôc 150% lãi suất. Tuy nhiên, em được tìm hiểu, khách hàng đã đóng hết lãi đến hạn, phần Gốc quá hạn thì không phát sinh lãi nữa chỉ phát sinh lãi phạt thôi. Nhưng tại ngân hàng, Phần gôc quá hạn lại tính thêm lãi và lãi phạt nữa thì như vậy có đúng không?
 
Lãi tháng nào phát sinh thì tính tháng đó. Phần nào tính phần đó là đúng rồi em.
KHI ĐẾN HẠN KHI HÀNG ĐÃ TRẢ HẾT PHẦN LÃI ĐẾN HẠN RỒI. KHÁCH HÀNG CHỈ QUÁ HẠN PHẦN GỐC THÔI. KHÔNG PHẢI QUÁ HẠN LÃI. NHƯNG KH QUÁ HẠN 4 NGÀY THÌ LẠI PHÁT SINH THÊM 4 NGÀY LÃI TRÊN GỐC - PHẦN LÃI NÀY LÀ LÃI PHÁT SINH THÊM VÀ CHỊU THÊM PHẦN LÃI PHẠT GỐC NỮA. EM THẮC MẮC PHÁT SINH LÃI THÌ LÃI ĐÓ LẠI TÍNH NHƯ THẾ NÀO? VÌ ĐANG QUÁ HẠN GỐC VÀ ĐANG CHỊU PHẠT 150% LÃI SUẤT. (ĐỐI VỚI COREBANKING T24 THÌ NÓ KHÔNG CÓ NHẢY THÊM LÃI PHÁT SINH ĐỐI VỚI QUÁ HẠN GỐC TOÀN PHẦN CHỈ CÓ LÃI PHẠT GỐC QUÁ HẠN)
 
Gốc: Phạt gốc.
Lãi:
- Vẫn phải tính: Lãi trong hạn.
- Từ Lãi trong hạn, mới tính ra thêm lãi quá hạn và lãi phạt.

Tức là ngày 10/2 khách đến hạn gốc. Lãi các tháng trước đã trả đến hết ngày 9/2 phải không em!?. Vậy khách hàng quá hạn, mình vẫn tính tiếp. Bank tính khôn vậy mà kakakaka
 
Gốc: Phạt gốc.
Lãi:
- Vẫn phải tính: Lãi trong hạn.
- Từ Lãi trong hạn, mới tính ra thêm lãi quá hạn và lãi phạt.

Tức là ngày 10/2 khách đến hạn gốc. Lãi các tháng trước đã trả đến hết ngày 9/2 phải không em!?. Vậy khách hàng quá hạn, mình vẫn tính tiếp. Bank tính khôn vậy mà kakakaka
 
Gốc: Phạt gốc.
Lãi:
- Vẫn phải tính: Lãi trong hạn.
- Từ Lãi trong hạn, mới tính ra thêm lãi quá hạn và lãi phạt.

Tức là ngày 10/2 khách đến hạn gốc. Lãi các tháng trước đã trả đến hết ngày 9/2 phải không em!?. Vậy khách hàng quá hạn, mình vẫn tính tiếp. Bank tính khôn vậy mà kakakaka
 
Ví dụ như khách hàng quá hạn phần gốc 1.000 trđ, quá hạn 20 ngày, tiền lãi 100% lãi suất tính trên 20 ngày là 10trđ, lãi phạt 50% sẽ được tính = (1.000 trđ + 10trđ)x 50%x ls cho vay theo tháng x 20 ngày/30. Chưa kể phí phạt theo quy định từng bank
 
Ví dụ như khách hàng quá hạn phần gốc 1.000 trđ, quá hạn 20 ngày, tiền lãi 100% lãi suất tính trên 20 ngày là 10trđ, lãi phạt 50% sẽ được tính = (1.000 trđ + 10trđ)x 50%x ls cho vay theo tháng x 20 ngày/30. Chưa kể phí phạt theo quy định từng bank

Cảm ơn bạn! Đối với core banking T24. Khách hàng hết hạn.kết thúc món vay. trả hết lãi. Thì T24 không nhảy lãi phát sinh 20 ngày. chỉ nhảy lãi phạt gốc thôi. và lãi phạt này = 150% lãi suất. Mỗi qui đinh ngân hàng mỗi khác
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,575
Số bình luận
528,080
Tổng số thành viên
351,377
Thành viên mới nhất
muejnkfabet
Back
Bên trên