Kế toán tài chính (st)

daneblack

Thành viên
28/1/11
70
21
0
Mình thấy thực sự không cần thiết tài liệu này vì kế toán dn chắc cũng phải nắm vững, còn chưa nắm vứng chắc không dám cho vay '.'