TPBank [HOT] TPBank tuyển dụng 50 vị trí trên toàn hệ thống [29.02.2016]

cocghe266

Administrator
STT
Vị trí (click vào tên vị trí để xem chi tiết)
Địa điểm
Hết hạn
1GSTCChuyên viên Giám sát thi công - Khối Vận hành TP HCM
29-02-16
2CV DVHCChuyên viên Hỗ trợ hậu cần – Khối Vận hành Hà Nội, Tp.HCM
29-02-16
3TKHD-RBChuyên viên/ Chuyên viên chính - phòng Phát triển sản phẩm tài khoản huy động - khối Ngân hàng cá nhân Hà Nội
29-02-16
4TVPC01Chuyên viên – Bộ phận Tư vấn - Phòng Pháp chế, Khối PC,GS&XLN Hà Nội
29-02-16
5PBChuyên viên kinh doanh - Trung tâm Khách hàng cao cấp Hà Nội
29-02-16
6TLPBTrưởng nhóm kinh doanh - Trung tâm Khách hàng cao cấp Hà Nội
29-02-16
7CVPTSP - KHCCChuyên viên phát triển sản phẩm dành cho Khách hàng Cao cấp - Khối Ngân hàng Cá nhân Hà Nội
29-02-16
8CSTDChuyên viên Chính sách tín dụng - Khối Tín dụng Hà Nội
29-02-16
9TDG01Nhân viên - Phòng Tái thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, TPHCM
29-02-16
10TDG02Nhân viên - Phòng Tái thẩm định Khách hàng Cá nhân Hà Nội, TPHCM
29-02-16
11GDSP-CBGiám đốc sản phẩm (ngành Gạo, thủy sản, nhựa, điều, hạt tiêu..) - khối Ngân hàng doanh nghiệp Hà Nội, TP HCM
29-02-16
12TNTDTDTrưởng nhóm Tái Thẩm định tín dụng Doanh nghiệp TP HCM
29-02-16
13TDCNChuyên viên Tái thẩm định tín dụng cá nhân Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh
29-02-16
14TDDNChuyên viên Tái thẩm định tín dụng doanh nghiệp Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh
29-02-16
15BTTChuyên viên Khách hàng cá nhân - Khối Bán trực tiếp Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Đăk Lăk, TP HCM
29-02-16
16BTT-05Trưởng nhóm Khách hàng cá nhân - Khối Bán trực tiếp Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng
29-02-16
17BTT-01Nhân viên khách hàng cá nhân - Khối Bán trực tiếp Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Đăk Lăk, TP HCM
29-02-16
18BTT-06Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh - khối Bán trực tiếp Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM
29-02-16
19ARM CBNhân viên quan hệ khách hàng Doanh Nghiệp Hồ Chí Minh, An Giang, Cần Thơ, Đắc Lắc, Đồng Nai
29-02-16
20GDVGiao dịch viên Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Cần Thơ
29-02-16
21GDVGiao dịch viên Hà Nội, TP. HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Nghệ An, Đăk Lăk, Cần Thơ, An Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Sơn Tây, Đông Anh, Gia Lâm, Hoóc Môn, Bình Chánh, Thanh Hóa
29-02-16
22TNRBTrưởng nhóm/ Giám đốc Khách hàng cá nhân Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Khánh Hòa
29-02-16
23TNCBTrưởng Nhóm - Giám Đốc Khách Hàng Doanh Nghiệp Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Khánh Hòa
29-02-16
24TNHTTDTrưởng nhóm Hỗ trợ tín dụng Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Khánh Hòa
29-02-16
25HTTDChuyên viên/ Nhân viên hỗ trợ tín dụng Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Khánh Hòa
29-02-16
26RM FIChuyên viên Quan hệ khách hàng định chế tài chính Hà Nội
29-02-16
27EbankDNChuyên viên /Chuyên viên Chính Phát triển Sản phẩm eBank – Khối Ngân hàng Doanh nghiệp Hà Nội
29-02-16
28CCChuyên Viên tư Vấn Khách Hàng - Khu vực Miền Nam Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đắc Lắc
29-02-16
29BTT-01Nhân viên Khách hàng cá nhân - Khu vực Miền Nam Hồ Chí Minh, Bình Dương, An Giang, Cần Thơ, Đắc Lắc, Đồng Nai
29-02-16
30MSTTChuyên viên Mua sắm tập trung - Khối Vận hành Hà Nội
29-02-16
31FX-KDNT G7Chuyên viên kinh doanh vàng và ngoại tệ G7 Hà Nội
28-02-16
32CVCTVDTChuyên viên chính Tư vấn Đầu tư – Trung tâm Đầu tư và lưu ký Hà Nội
28-02-16
33PTSPTD - CBChuyên viên /Chuyên viên Chính Phát triển Sản phẩm Tín dụng – Khối Ngân hàng Doanh nghiệp Hà Nội
28-02-16
34QTM-02Trưởng nhóm Quản trị mạng - khối Công nghệ thông tin Hà Nội
26-02-16
35QTM-01Chuyên viên Quản trị Mạng - khối Công nghệ thông tin Hà Nội
26-02-16
36HTTD - CNChuyên viên Hỗ trợ tín dụng tại Chi nhánh TP. HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Nghệ An, Đăk Lăk, Cần Thơ, An Giang, Đồng Nai, Bình Dương,Sơn Tây, Đông Anh, Gia Lâm, Hoóc Môn, Bình Chánh, Thanh Hóa, Khánh Hòa
25-02-16
37TNRBGiám đốc/ Trưởng nhóm Khách hàng cá nhân Hà Nội, TP.HCM,Sơn Tây, Đông Anh, Gia Lâm, Hoóc Môn, Bình Chánh, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Cần Thơ, Khánh Hòa
25-02-16
38TNCBGiám đốc/ Trưởng nhóm Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội, TPHCM,Sơn Tây, Đông Anh, Gia Lâm, Hoóc Môn, Bình Chánh, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Khánh Hòa
25-02-16
39ARM CBNhân viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp Hà Nội, Hải Phỏng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, An Giang, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương,Sơn Tây, Đông Anh, Gia Lâm, Hoóc Môn, Bình Chánh, Thanh Hóa Đăk Lăk, Khánh Hòa
25-02-16
40CBOChuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp khách hàng doanh nghiệp Hà Nội, TP. HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Nghệ An, Đăk Lăk, Cần Thơ, An Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Sơn Tây, Đông Anh, Gia Lâm, Hoóc Môn, Bình Chánh, Thanh Hóa, Khánh Hòa
25-02-16
41RBOChuyên viên/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng cá nhân Hà Nội, TP. HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Nghệ An, Đăk Lăk, Cần Thơ, An Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Sơn Tây, Đông Anh, Gia Lâm, Hoóc Môn, Bình Chánh, Thanh Hóa, Khánh Hòa
25-02-16
42ARM RBNhân viên Quan hệ khách hàng cá nhân Hà Nội,Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Đồng Nai, Đăk Lăk, Sơn Tây, Đông Anh, Gia Lâm, Hoóc Môn, Bình Chánh, Thanh Hóa, Khánh Hòa
25-02-16
43DirectorGiám đốc Chi nhánh Hà Nội, Hồ Chí Minh, Sơn Tây, Đông Anh, Gia Lâm, Hoóc Môn, Bình Chánh, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Cần Thơ, Khánh Hòa
25-02-16
44ASU01Nhân viên - Phòng Hỗ trợ ALCO (ASU) – Khối Tài chính Hà Nội
25-02-16
45ASUChuyên viên Phòng Hỗ trợ ALCO (ASU) – Khối Tài chính Hà Nội
25-02-16
46VTNhân viên Văn thư - Văn phòng Hội sở Hà Nội
25-02-16
47GoldChuyên viên Kinh doanh vàng Hà Nội
25-02-16
48TVKHChuyên viên Tư vấn khách hàng cá nhân Hà Nội, TPHCM
22-02-16
49HTTD-KSVKiểm soát viên Hỗ trợ tín dụng tại Chi nhánh TPHCM
15-02-16
50DVNSChuyên viên tiền lương và phúc lợi - Khối Quản trị nguồn nhân lực Hà Nội
15-02-16
[TBODY] [/TBODY]
Cách thức nộp hồ sơ:

Ngân hàng không nhận
HỒ SƠ BẢN CỨNG

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ dự tuyển theo 2 cách sau:


- Click vào nút "Ứng tuyển" phía đầu mỗi tin tuyển dụng tương ứng để ứng tuyển trực tuyến.

- Hoặc download mẫu Thông tin ứng viên tại đây và gửi về Tuyendung@tpb.com.vn

Tiêu đề EmailĐơn ứng tuyển:

Mã vị trí dự tuyển - Khu vực dự tuyển - Họ và tên ứng viên (viết không dấu)

Ví dụ:

Ứng viên Nguyễn Văn A ứng tuyển vị trí Chuyên viên Khách hàng cá nhân tại khu vực Hà Nội:
- Tiêu đề Email: CVKHCN - Ha Noi - Nguyen Van A
- Đơn ứng tuyển: CVKHCN - Ha Noi - Nguyen Van A

Xem chi tiết trong từng vị trí để làm đúng hướng dẫn.


TPBank
 
Có anh chị em nào nhận đc lịch phỏng vấn hôm 29\2 chưa ạ. Em đợi mãi mà chưa thấy gọi.
 
Mình vừa nhận được lịch pv giao dịch viên ở hà nội 26/2. Có bạn nào nhận được ko?
 
Mình vừa nhận được lịch phỏng vấn GDV ở HN ngày 25/2, có bạn nào cùng lịch k ạ ^^
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,581
Số bình luận
528,101
Tổng số thành viên
351,916
Thành viên mới nhất
elasticamerch
Back
Bên trên