HOT (HOT) Tổng hợp đề thi Nghiệp vụ và Tiếng Anh NH Vietcombank 2012

june24

Verified Banker
VCB is no.1. Thấy các ông nhớn tuỷen rất ít, mà thường tuyển vào cuối năm.Như kiểu tầm tháng 9-20 này ý. Mà hồi trc chi nhánh nào tuyển chi nhánh ấy, h đưa hết hồ sơ lên hội sở r mới phân về. nản
 Top