VietinBank [HOT JOB - Cơ hội cho bạn nào muốn xuất ngoại] VietinBank tuyển dụng nhân sự làm việc tại các chi nh

cocghe266

Administrator
Thành lập từ năm 1988, đến nay VietinBank là Ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam xét về tổng tài sản và thị phần trong hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam. VietinBank có mạng lưới rộng khắp tại 63/63 tỉnh, thành phố của Việt Nam với hơn 160 chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty con, đơn vị sự nghiệp, 1000 phòng giao dịch và quỹ tiết kiệm,… Năm 2011 Vietinbank đã mở thành công Chi nhánh CHLB Đức tại Frankfurt và trở thành ngân hàng Việt Nam đầu tiên mở chi nhánh tại khu vực châu Âu, đến năm 2012 Vietinbank tiếp tục mở thành công Chi nhánh tại Berlin và Chi nhánh tại Lào. Trong năm 2013, Vietinbank dự kiến sẽ khai trương hoạt động chi nhánh tại Anh, Ba Lan, Cộng hòa Séc.

Hiện nay VietinBank đang có nhu cầu tuyển dụng cho các Chức danh Quản lý, nhân viên làm việc tại 4 chi nhánh sau: Chi nhánh tại Anh, Ba Lan, Séc của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

STT
VỊ TRÍ
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
YÊU CẦU
1Giám đốc chi nhánh
Số lượng:
01/1 CN
Mã vị trí:
+ EBD
+ PBD
+ CzBD
· Trực tiếp chỉ đạo, điều hành, quản lý hoạt động của chi nhánh; Chịu trách nhiệm về toàn bộ kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh, đảm bảo mọi hoạt động kinh doanh tuân thủ quy định pháp luật Nước sở tại, pháp luật Việt Nam;
· Thiết lập hệ thống Công nghệ thông tin; Xây dựng quy định, quy trình quản lý nội bộ đảm bảo chi nhánh hoạt động an toàn, hiệu quả;
· Thực hiện chiến lược kinh doanh; Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch phát triển kinh doanh; Phân bổ chỉ tiêu, đôn đốc và giám sát việc thực hiện kế hoạch được giao của các phòng/ban;
· Phân tích môi trường kinh doanh, thị trường, các đối thủ cạnh tranh; Phối hợp với Trụ sở chính để nâng cao hiệu quả và mở rộng hoạt động kinh doanh;
· Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ kế cận
· Tốt nghiệp Thạc sỹ trở lên tại các trường đại học uy tín; Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng, Kế toán kiểm toán, Kinh tế;
· Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm làm việc tại các Ngân hàng, Định chế tài chính, Quỹ đầu tư tại Châu Âu, trong đó có tối thiểu 05 năm giữ vị trí quản lý tương đương;
· Sử dụng thành thạo cả tiếng Anh và tiếng bản địa; Có khả năng tự nghiên cứu tài liệu bằng tiếng Anh và tiếng bản địa;
· Am hiểu thị trường tài chính ngân hàng nước sở tại, Châu Âu, các quy định về tài chính ngân hàng, Pháp luật nước sở tại;
· Có kỹ năng quản lý điều hành, làm việc nhóm, duy trì và mở rộng quan hệ khách hàng tốt; Chủ động sáng tạo và khả năng chịu áp lực cao
· Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ tài chính, đầu tư, kế toán kiểm toán quốc tế
2Trưởng bộ phận bán lẻ
Số lượng:
01/1 CN
Mã vị trí:
+ EHRB
+ PHRB
+ CzHRB
· Quản lý điều hành, lập kế hoạch kinh doanh của Bộ phận bán lẻ; Triển khai kế hoạch kinh doanh của chi nhánh; Phân bổ chỉ tiêu kinh doanh tới các cán bộ trong phòng, đôn đốc và giám sát việc thực hiện;
· Phân tích thị trường, đánh giá chất lượng và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm dịch vụ dành cho KHCN; Xây dựng phương án hoàn thiện sản phẩm dịch vụ;
· Xây dựng và triển khai kế hoạch marketing, chính sách khách hàng cho các sản phẩm dịch vụ bán lẻ;
· Quan hệ khách hàng, khai thác tối đa nguồn vốn và bán các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ;
· Tham mưu cho Ban giám đốc chi nhánh xây dựng bộ quản lý quy trình, chính sách tín dụng và thường xuyên cập nhật để quản lý, phòng ngừa các rủi ro;
· Tốt nghiệp Thạc sỹ trở lên tại các trường đại học uy tín, Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng, Kế toán kiểm toán, Kinh tế;
· Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Ngân hàng, Định chế tài chính Quỹ đầu tư tại Châu Âu;
· Sử dụng thành thạo cả tiếng Anh và tiếng bản địa; có khả năng tự nghiên cứu các tài liệu bằng tiếng Anh, tiếng bản địa;
· Hiểu biết các sản phẩm ngân hàng bán lẻ, thị trường tài chính ngân hàng nước sở tại và Châu Âu;
· Các kỹ năng: bán hàng, quản lý, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề tốt; Chủ động, sáng tạo và có khả năng chịu áp lực cao;
· Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ tài chính, đầu tư, kế toán kiểm toán quốc tế.
3Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp
Số lượng:
01/1 CN
Mã vị trí:
+ EHCB
+ PHCB
+ CzHCB
· Quản lý điều hành, lập kế hoạch kinh doanh của Bộ phận KHDN; Triển khai kế hoạch kinh doanh của chi nhánh; Phân bổ chỉ tiêu kinh doanh tới các cán bộ trong phòng, đôn đốc và giám sát việc thực hiện;
· Phân tích thị trường, đánh giá chất lượng và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm dịch vụ dành cho KHDN; Xây dựng phương án hoàn thiện sản phẩm dịch vụ KHDN;
· Xây dựng và triển khai kế hoạch marketing, chính sách khách hàng cho các sản phẩm dịch vụ KHDN;
· Quan hệ khách hàng, khai thác tối đa nguồn vốn và bán các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho KHDN;
· Tham mưu cho Ban giám đốc chi nhánh xây dựng quy trình, chính sách tín dụng và thường xuyên cập nhật để quản lý, phòng ngừa các rủi ro;
· Tốt nghiệp Thạc sỹ trở lên tại các trường đại học uy tín; Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng, Kế toán kiểm toán, Kinh tế;
· Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm làm việc trong các Ngân hàng, Định chế tài chính Quỹ đầu tư tại Châu Âu;
· Sử dụng thành thạo cả tiếng Anh và tiếng bản địa; có khả năng tự nghiên cứu các tài liệu bằng tiếng Anh, tiếng bản địa
· Hiểu biết các sản phẩm ngân hàng, thị trường tài chính ngân hàng nước sở tại và châu Âu;
· Các kỹ năng: bán hàng, quản lý, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề tốt; Chủ động sáng tạo và có khả năng chịu áp lực cao;
· Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ tài chính, đầu tư, kế toán kiểm toán quốc tế.
4Trưởng bộ phận kinh doanh ngoại hối
Số lượng:
01/1 CN
Mã vị trí:
+ EHFX
+ PHFX
+ CzHFX
· Quản lý điều hành, lập kế hoạch kinh doanh của Bộ phận kinh doanh ngoại hối; Chỉ đạo triển khai thực hiện/giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh ngoại tệ theo đúng định hướng, kế hoạch kinh doanh của Chi nhánh;
· Bám sát diễn biến thị trường ngoại tệ, tham mưu kịp thời cho Trụ sở chính để có biện pháp điều hành an toàn, hiệu quả;
· Phối hợp phòng khách hàng trong tiếp thị các sản phẩm và phát triển khách hàng trong lĩnh vực Kinh doanh ngoại hối; Điều hành việc điều hòa nguồn ngoại tệ nội bộ; Quản lý các công cụ phân tích rủi ro trong hoạt động Kinh doanh ngoại tệ;
· Tham mưu cho Ban giám đốc Chi nhánh trong việc xây dựng văn bản liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ; Chủ động nghiên cứu và áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, các ứng dụng tiên tiến vào việc xây dựng mô hình quản lý tập trung hoạt động Kinh doanh ngoại tệ;
· Tốt nghiệp Thạc sỹ trở lên tại các trường đại học uy tín, Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng, Kế toán kiểm toán, Kinh tế;
· Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Ngân hàng, Định chế tài chính Quỹ đầu tư tại Châu Âu;
· Sử dụng thành thạo cả tiếng Anh và tiếng bản địa; có khả năng tự nghiên cứu các tài liệu bằng tiếng Anh, tiếng bản địa
· Hiểu biết các sản phẩm ngân hàng, thị trường tài chính ngân hàng nước sở tại và châu Âu;
· Các kỹ năng: bán hàng, quản lý, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề tốt;
· Chủ động sáng tạo và có khả năng chịu áp lực cao;
· Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ tài chính, đầu tư, kế toán kiểm toán quốc tế.
5Trưởng bộ phận quản lý rủi ro
Số lượng:
01/1 CN
Mã vị trí:
+ EHRM
+ PHRM
+ CzHRM
· Quản lý điều hành, lập kế hoạch kinh doanh của Bộ phận Quản lý rủi ro; Tham mưu, tư vấn cho Giám đốc chi nhánh trong việc xây dựng, triển khai hoạt động tín dụng tại Chi nhánh, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật Nước sở tại, pháp luật Việt Nam;
· Phê duyệt đề xuất cấp tín dụng cho Khách hàng; Thực hiện các quy trình cấp tín dụng theo quy định của VietinBank;
· Thực hiện quản lý, phân tích, xử lý, thu hồi các khoản nợ xấu, nợ đã xử lý rủi ro;
· Tham mưu cho Ban giám đốc chi nhánh trong việc xây dựng các văn bản, cơ chế chính sách về quản lý rủi ro tín dụng/đầu tư tại Chi nhánh;
· Định kỳ hoặc đột xuất lập Báo cáo về thực trạng chất lượng tín dụng, công tác xử lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Ngân hàng Công thương Việt Nam;
· Thực hiện quy định liên quan quản lý rủi ro hoạt động, phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo quy định của Pháp luật Việt Nam và nước sở tại.
· Tốt nghiệp Thạc sỹ trở lên tại các trường đại học uy tín, Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng, Kế toán kiểm toán, Kinh tế;
· Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Ngân hàng, Định chế tài chính Quỹ đầu tư tại Châu Âu;
· Sử dụng thành thạo cả tiếng Anh và tiếng bản địa; có khả năng tự nghiên cứu các tài liệu bằng tiếng Anh, tiếng bản địa
· Hiểu biết các sản phẩm ngân hàng, thị trường tài chính ngân hàng nước sở tại và châu Âu;
· Các kỹ năng: bán hàng, quản lý, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề tốt; Chủ động sáng tạo và có khả năng chịu áp lực cao;
· Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ tài chính, đầu tư, kế toán kiểm toán quốc tế.
6Trưởng Bộ phận Kế toán/Kiểm soát
Số lượng:
01/1 CN
Mã vị trí:
+ EHA
+ PHA
+ CzHA
· Quản lý điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Bộ phận Kế toán giao dịch;
· Xây dựng kế hoạch tiếp thị sản phẩm, dịch vụ cho Khách hàng nước sở tại; chủ động tìm kiếm khách hàng mới; Tổ chức xây dựng, thực hiện quy trình nghiệp vụ kế toán, giao dịch với khách hàng;
· Tham mưu, tư vấn cho Giám đốc chi nhánh trong việc xây dựng, triển khai các quy trình hoạt động, văn bản, chế độ liên quan đến nghiệp vụ Kế toán kiểm toán, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật nước sở tại và pháp luật Việt Nam;
· Chịu trách nhiệm kiểm tra, ký kiểm soát chứng từ giao dịch; hạch toán, báo cáo giao dịch hàng ngày cho GĐ Chi nhánh;
· Lập kế hoạch tài chính, báo cáo tài chính định kỳ và kế hoạch chi tiêu nội bộ theo quy định;
· Ứng viên là người Việt Nam/Việt kiều/người bản địa tốt nghiệp thạc sỹ trở lên chuyên ngành Tài chính- Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán tại các trường đại học uy tín nước ngoài
· Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Ngân hàng, Định chế tài chính Quỹ đầu tư tại Châu Âu
· Sử dụng thành thạo tiếng Anh và tiếng bản địa; có khả năng nghiên cứu tài liệu bằng Tiếng Anh và tiếng bản địa
· Am hiểu các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bán lẻ, thị trường tài chính địa phương và các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động giao dịch, kế toán/kiểm toán ngân hàng
· Kỹ năng: giao tiếp, bán hàng, lập kế hoạch, tổ chức điều hành tốt; Chủ động sáng tạo trong công việc; có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập; khả năng chịu áp lực cao
· Ưu tiên: ứng viên mang quốc tịch/định cư dài hạn tại nước sở tại, có kinh nghiệm làm quản lý trong ngành Tài chính-Ngân hàng, Quỹ đầu tư tại Châu Âu.
7Trưởng bộ phận tài trợ thương mại
Số lượng:
01/1 CN
Mã vị trí:
+ EHTF
+ PHTF
+ CzHTF
· Quản lý điều hành, lập kế hoạch kinh doanh của Bộ phận Tài trợ thương mại; Chỉ đạo triển khai thực hiện, giám sát thực hiện kế hoạch tài trợ thương mại theo đúng định hướng, kế hoạch kinh doanh của Chi nhánh;
· Phối hợp phòng khách hàng trong tiếp thị các sản phẩm và phát triển khách hàng trong lĩnh vực Thanh toán quốc tế và Tài trợ thương mại;
· Phối hợp với Sở giao dịch xử lý giao dịch tuân thủ đúng các quy trình thủ tục của Vietinbank;
· Định kỳ hoặc đột xuất lập Báo cáo về hoạt động thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại, bảo lãnh…;
· Quản lý, đào tạo phát triển nhân viên trong bộ phận theo phân công và ủy quyền của Ban Giám đốc.
· Tốt nghiệp Thạc sỹ trở lên tại các trường đại học uy tín, Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng, Kinh tế, kinh doanh quốc tế, Kế toán kiểm toán, …
· Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Ngân hàng, Định chế tài chính, Quỹ đầu tư tại Châu Âu
· Sử dụng thành thạo cả tiếng Anh và tiếng bản địa; có khả năng tự nghiên cứu các tài liệu bằng tiếng Anh, tiếng bản địa
· Hiểu biết các sản phẩm ngân hàng, thị trường tài chính ngân hàng tại địa bàn hoạt động và châu Âu; Nắm vững lĩnh vực tài trợ thương mại, các thông lệ quốc tế như UCP, URC, URDG, ISP, ISBP, URR, Incoterms và luật pháp Việt Nam, luật pháp nước sở tại có liên quan
· Các kỹ năng: bán hàng, quản lý, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề tốt; Chủ động sáng tạo và có khả năng chịu áp lực cao;
· Ưu tiên: ứng viên mang quốc tịch/định cư dài hạn tại nước sở tại
8Chuyên viên Quan hệ Khách hàng
Số lượng: 07/1 CN
Mã vị trí:
+ ERO
+ PRO
+ CzRO
· Xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch quảng cáo, tiếp thị khách hàng.
· Chủ động tìm kiếm, khai thác, phát triển nguồn khách hàng mới trên thị trường quốc tế và bán các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, các sản phẩm bán chéo;
· Nắm vững cơ chế, qui định, qui trình nghiệp vụ cấp tín dụng, các văn bản chỉ đạo liên quan đến hoạt động tín dụng cũng như các sản phẩm tín dụng của Ngân hàng Công thương để cung cấp cho khách hàng
· Tốt nghiệp Đại học trở lên các trường Đại học có uy tín; Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng, Kinh tế, Kế toán kiểm toán, Quản trị kinh doanh…
· Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng;
· Am hiểu các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng, có hiểu biết thị trường Châu Âu nói riêng và thị trường kinh doanh nước sở tại nói riêng
· Ngoại ngữ, tin học: Thành thạo Tiếng Anh và Tiếng bản địa; Thành thạo tin học văn phòng;
· Khả năng giao tiếp, thuyết phục tốt; Khả năng chịu đựng áp lực công việc cao
· Ưu tiên: ứng viên mang quốc tịch/định cư dài hạn tại nước sở tại, có kinh nghiệm làm việc trong ngành Tài chính-Ngân hàng, Quỹ đầu tư tại Châu Âu
9Chuyên viên tài trợ thương mại
Số lượng: 04/1 CN
Mã vị trí:
+ ETF
+ PTF
+ CzTF
· Thực hiện nghiệp vụ Thanh toán quốc tế tại Quầy giao dịch; Tư vấn khách hàng, chi nhánh về mặt nghiệp vụ: ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch…
· Phối hợp với bộ phận xử lý tập trung thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại của Trụ sở chính tại Việt Nam, thực hiện đúng quy trình của Ngân hàng;
· Thực hiện báo cáo kiểm soát giao dịch thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại, bảo lãnh... theo quy trình và theo quy định của ngân hàng;
· Tốt nghiệp đại học trở lên các Trường Đại học uy tín; Chuyên ngành Tài chính/Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Thanh toán quốc tế;
· Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và thanh toán quốc tế
· Nắm được kiến thức thanh toán quốc tế: Bảo hiểm, vận tải, nghiệp vụ ngoại thương, marketing quốc tế…; Am hiểu các thông lệ quốc tế có liên quan đến lĩnh vực tài trợ thương mại và thanh toán quốc tế như UCP, URC, URDG, ISP, ISBP, URR, Incoterms và luật pháp Việt Nam có liên quan.
· Ngoại ngữ, tin học: Thành thạo Tiếng Anh và Tiếng bản địa; Thành thạo tin học văn phòng;
· Năng động, giao tiếp tốt, có trách nhiệm, khả năng chịu áp lực công việc cao;
· Ưu tiên: ứng viên mang quốc tịch/định cư dài hạn tại nước sở tại, có kinh nghiệm làm việc trong ngành Tài chính-Ngân hàng, Quỹ đầu tư tại Châu Âu.
10Chuyên viên Kế toán/Kiểm soát
Số lượng: 04/1 CN
Mã vị trí:
+ EAS
+ PAS
+ CzAS
· Trực tiếp tư vấn, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và hỗ trợ khách hàng đến giao dịch tại Ngân hàng;
· Chủ động tìm kiếm, khai thác, phát triển nguồn khách hàng mới trên thị trường quốc tế;
· Thực hiện, kiểm soát các nghiệp vụ liên quan đến kế toán tiền mặt, kế toán chi tiêu; hạch toán chi tiêu nội bộ và giao dịch hàng ngày theo quy định, quy trình Kế toán của VietinBank và Pháp luật nước sở tại;
· Tốt nghiệp đại học trở lên tại các trường đại học uy tín; chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính- Ngân hàng
· Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc kế toán, kiểm toán trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng
· Ngoại ngữ, tin học: thành thạo tiếng Anh và tiếng địa bản địa; Thành thạo tin học văn phòng;
· Kỹ năng: giao tiếp, bán hàng, chủ động sáng tạo trong công việc; làm việc nhóm tốt; chịu được áp lực cao trong công việc
· Ưu tiên: ứng viên mang quốc tịch/định cư dài hạn tại nước sở tại, có kinh nghiệm làm việc trong ngành Tài chính-Ngân hàng, Quỹ đầu tư tại Châu Âu.
11Chuyên viên Quản lý rủi ro
Số lượng: 03/1 CN
Mã vị trí:
+ ERM
+ PRM
+ CzRM
· Chịu trách nhiệm thẩm định độc lập, thu thập, phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin liên quan đến khách hàng, ngành hàng hoạt động của khách hàng nhằm phục vụ công tác thẩm định;
· Nghiên cứu sâu các báo cáo tài chính, các nghiệp vụ cơ chế, qui định, qui trình nghiệp vụ cấp tín dụng, các văn bản chỉ đạo liên quan đến hoạt động tín dụng và quy định của Pháp luật nước sở tại nhằm phục vụ công tác thẩm định và đề xuất tín dụng;
· Thực hiện quy định liên quan quản lý rủi ro hoạt động, phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo quy định của Pháp luật Việt Nam và nước sở tại.
· Quản lý và thu hồi các khoản nợ xấu, nợ có vấn đề
· Tốt nghiệp Đại học trở lên các trường Đại học có uy tín; Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng, Kinh tế, Kế toán kiểm toán, Quản trị kinh doanh…
· Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng
· Am hiểu các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng, có hiểu biết thị trường Châu Âu nói riêng và thị trường kinh doanh nước sở tại nói riêng
· Ngoại ngữ, tin học: Thành thạo Tiếng Anh và Tiếng bản địa; Thành thạo tin học văn phòng;
· Khả năng giao tiếp, thuyết phục tốt; Khả năng chịu đựng áp lực công việc cao
· Ưu tiên: ứng viên mang quốc tịch/định cư dài hạn tại nước sở tại, có kinh nghiệm làm việc trong ngành Tài chính-Ngân hàng, Quỹ đầu tư tại Châu Âu.

CHÍNH SÁCH LƯƠNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC

- Thu nhập hấp dẫn theo thoả thuận và dựa trên khả năng, kinh nghiệm, đóng góp cá nhân
- Các chế độ đãi ngộ và phúc lợi khác theo quy định của VietinBank
- Cơ hội thăng tiến cao; điều kiện làm việc tốt tạo cơ hội phát triển bản thân
- Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp

HỒ SƠ XIN VIỆC

- Đơn xin việc
- Bản thông tin ứng viên; (tải tại đây)
- Bằng cấp chính, bảng điểm và các chứng chỉ khác liên quan đến lĩnh vực dự tuyển (nếu có)

ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ XIN VIỆC:

Hồ sơ xin việc gửi theo 1 trong 2 phương thức:

- E-mail: recruitment-eu@vietinbank.vn

File hồ sơ (dạng nén) được đặt tên theo mẫu sau: Mã vị trí dự tuyển_ Tên thí sinh_Thời gian nộp hồ sơ (Chú ý: Mã vị trí dự tuyển tùy thuộc theo từng nước, chữ cái đầu tiên trong mã vị trí là viết tắt tên nước: E-English (Anh), P-Poland (Ba Lan), Cz-Czech (Séc)

- Bản cứng gửi về địa chỉ: Phòng Tổ chức cán bộ và đào tạo –Tầng 10, Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 07/02/2013 đến ngày 15/03/2013 (ưu tiên những ứng viên nộp hồ sơ sớm)
VietinBank
 
Re: [HOT JOB - Cơ hội cho bạn nào muốn xuất ngoại] VietinBank tuyển dụng nhân sự làm việc tại các chi nhánh Anh, Ba Lan, Séc đợt II [15.03.2

Tuyển dụng này xem ra chỉ dành cho Việt kiều và các VIP thôi
 
Re: [HOT JOB - Cơ hội cho bạn nào muốn xuất ngoại] VietinBank tuyển dụng nhân sự làm việc tại các chi nhánh Anh, Ba Lan, Séc đợt II [15.03.2

Hot quá, đã thế lại còn tuyển dụng toàn cán bộ nữa thì chẳng có ai ở VN đủ điều kiện. Thừa kinh nghiệm thì đảm bảo sẽ ko có ngoại ngữ, mà có ngoại ngữ chắc chắn là thiếu kinh nghiệm. Ai đủ điều kiện để vượt qua tuyển dụng của NH này chứ :-?????
 
Re: [HOT JOB - Cơ hội cho bạn nào muốn xuất ngoại] VietinBank tuyển dụng nhân sự làm việc tại các chi nhánh Anh, Ba Lan, Séc đợt II [15.03.2

Toàn 2 năm kinh nghiệm @_@
 
Re: [HOT JOB - Cơ hội cho bạn nào muốn xuất ngoại] VietinBank tuyển dụng nhân sự làm việc tại các chi nhánh Anh, Ba Lan, Séc đợt II [15.03.2

HOT JOB này thì chỉ giành suất cho COCC mà thôi...
 
Re: [HOT JOB - Cơ hội cho bạn nào muốn xuất ngoại] VietinBank tuyển dụng nhân sự làm việc tại các chi nhánh Anh, Ba Lan, Séc đợt II [15.03.2

yêu cầu cao khủng khiếp, kiểu này chỉ có COCC hay đi cửa sau thôi
 
Re: [HOT JOB - Cơ hội cho bạn nào muốn xuất ngoại] VietinBank tuyển dụng nhân sự làm việc tại các chi nhánh Anh, Ba Lan, Séc đợt II [15.03.2

Tốt nghiệp thạc sĩ trở lên khỏi đọc tiếp =))
 
Re: [HOT JOB - Cơ hội cho bạn nào muốn xuất ngoại] VietinBank tuyển dụng nhân sự làm việc tại các chi nhánh Anh, Ba Lan, Séc đợt II [15.03.2

mình k nói đc tiếng bản địa, k có 2 năm kinh nghiêm, cứ nộp hồ sơ thoai, sao phải soắn
 
Re: [HOT JOB - Cơ hội cho bạn nào muốn xuất ngoại] VietinBank tuyển dụng nhân sự làm việc tại các chi nhánh Anh, Ba Lan, Séc đợt II [15.03.2

chắc cái này 10 năm nữa mình mới xin apply :D
 
Re: [HOT JOB - Cơ hội cho bạn nào muốn xuất ngoại] VietinBank tuyển dụng nhân sự làm việc tại các chi nhánh Anh, Ba Lan, Séc đợt II [15.03.2

cứ nộp bừa thôi, mà sao mình gửi đến mail ghi như ở trên thì toàn bị báo lỗi nhỉ
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,092
Số bình luận
527,571
Tổng số thành viên
349,639
Thành viên mới nhất
Trần Mai Mỹ Hie
Back
Bên trên